Formuláre na zápis zmeny údajov do obchodného registra pre podania v listinnej podobe

 • p02-fo-zz.doc p02-fo-zz.zip vyhl25p02.pdf Formulár č.  2 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej osobe)
 • p04-vos-zz.doc p04-vos-zz.zip vyhl25p04.pdf Formulár č.  4 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti)
 • p06-ks-zz.doc p06-ks-zz.zip vyhl25p06.pdf Formulár č.  6 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti)
 • p08-sro-zz.doc p08-sro-zz.zip vyhl25p08.pdf Formulár č.  8 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným)
 • p10-as-zz.doc p10-as-zz.zip vyhl25p10.pdf Formulár č. 10 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti)
 • p12-dr-zz.doc p12-dr-zz.zip vyhl25p12.pdf Formulár č. 12 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve)
 • p14-ps-zz.doc p14-ps-zz.zip vyhl25p14.pdf Formulár č. 14 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku)
 • p16-pozo-zz.doc p16-pozo-zz.zip vyhl25p16.pdf Formulár č. 16 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej osoby alebo organizačne zložke podniku zahraničnej osoby)
 • p18-inapo-zz.doc p18-inapo-zz.zip vyhl25p18.pdf Formulár č. 18 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o právnickej osobe, ktorá sa zapisuje na základe osobitného zákona)
 • p21-Ez-zz.doc p21-Ez-zz.zip vyhl25p21.pdf Formulár č. 21 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov)
 • p24-Es-zz.doc p24-Es-zz.zip vyhl25p24.pdf Formulár č. 24 (návrh na zápis zmeny európskej spoločnosti)
 • p27-Ed-zz.doc p27-Ed-zz.zip vyhl25p27.pdf Formulár č. 27 (návrh na zápis zmeny údajov o európskom družstve)