Formuláre na zápis zmeny údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

 

UPOZORNENIE : Vymazávané údaje uvádzané v návrhu v stĺpci výmaz (v pravom) musia byť vyplnené tak, aby boli zhodné s údajmi uvedenými v aktuálnom výpise z obchodného registra. 

​FORMULÁRE ​PRÍLOHY

Formulár č. 2 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej osoby do obchodného registra - FUZF)

 

Prílohy

 

Formulár č. 4 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra - FUZV)

 

Prílohy

 

Formulár č. 6 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti do obchodného registra - FUZK)

 

Prílohy

 

​Formulár č. 8 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra - FUZS)

 

Prílohy

 

​Formulár č. 10 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do obchodného registra - FUZA)

 

Prílohy

 

Formulár č. 12 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve do obchodného registra - FUZD)

 

Prílohy

 

​Formulár č. 14 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku do obchodného registra - FUZT)

 

Prílohy

 

Formulár č. 16 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej osoby organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby do obchodného registra - FUZZ)

 

Prílohy

 

Formulár č. 18 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o inej právnickej osobe do obchodného registra - FUZI)

 

Prílohy

 

Formulár č. 21 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov do obchodného registra - FUZH)

 

Prílohy

 

Formulár č. 24 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti do obchodného registra - FUZE)

 

Prílohy

 

Formulár č. 27 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve do obchodného registra - FUZR)

 

Prílohy