Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe

 

Upozornenie 
 

Od 16.7.2020 bude možné platiť súdny poplatok za elektronické podania do obchodného registra podávané z Ústredného portálu verejnej správy platobnou kartou priamo z elektronickej schránky na www.slovensko.sk. Presný návod na platbu kartou nájdete v inštruktážnom videu TU​.
 

Súčasne sa menia platobné údaje na úhradu súdneho poplatku za elektronické služby obchodného registra. Ide o zmeny - číslo účtu, názov a adresa príjemcu a variabilný symbol. Súdne poplatky sa už nebudú platiť na účet súdu v Štátnej pokladnici, ale na účet Slovenskej pošty v Poštovej banke.


Formuláre na zá​pis údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Formuláre na zápis zmeny údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Formuláre na výmaz údajov z obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Iné  formuláre (námietky, konanie o zhode) pre podania v elektronickej podobe

Formulár na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe

    

Pre podanie do obchodného registra je potrebné použiť k tomu určenú službu na stránke www.slovensko.sk:

 

1. .Podávanie návrhu na zápis zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri  ​https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=OR_48033 

 

2. Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=OR_48037​

 
 
3. Podávanie návrhu Na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľov výhod


4. Podávanie návrhu (podnetu) na začatie konania o zhode

 

​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​