Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe

Formuláre na zápis údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Formuláre na zápis zmeny údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Formuláre na výmaz údajov z obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Iné  formuláre (námietky, konanie o zhode) pre podania v elektronickej podobe

 

Upozornenie platné od  10.9.2014.

Pre podpísanie formuláru zaručeným elektronickým podpisom je potrebné si do aplikácie pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu nainštalovať nový balíček formulárov. Na stiahnutie je prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR , resp. na stránke výrobcu aplikácie pre zaručený elektronický podpis.