Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe

 

Upozornenie platné od  08.11.2018
 

Pre podpísanie formuláru zaručeným elektronickým podpisom je potrebné si do aplikácie pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu nainštalovať nový balíček formulárov. Na stiahnutie je prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR , resp. na stránke výrobcu aplikácie pre zaručený elektronický podpis.  
 
 
 

Formuláre na zá​pis údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Formuláre na zápis zmeny údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Formuláre na výmaz údajov z obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Iné  formuláre (námietky, konanie o zhode) pre podania v elektronickej podobe

Formulár na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe

    

Pre podanie do obchodného registra je potrebné použiť k tomu určenú službu na stránke www.slovensko.sk:

 

1. .Podávanie návrhu na zápis zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri  ​https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=OR_48033 

 

2. Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=OR_48037​

 
 
3. Podávanie návrhu Na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľov výhod


4. Podávanie návrhu (podnetu) na začatie konania o zhode

 

​​​​​​​
​​​​​​​