Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe


 

Formuláre na zá​pis údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Formuláre na zápis zmeny údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Formuláre na výmaz údajov z obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Iné  formuláre (námietky, konanie o zhode) pre podania v elektronickej podobe

 

 

 

Pre  podanie do obchodného registra je potrebné použiť k tomu určenú službu na stránke 

        www.slovensko.sk:

         1. Podávanie návrhu na zápis zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri  

        https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=OR_48033 

2.Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=OR_48037

3. Podávanie návrhu (podnetu) na začatie konania o zhode  

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=OR_48038 

Upozornenie platné od  19.12.2016.

Pre podpísanie formuláru zaručeným elektronickým podpisom je potrebné si do aplikácie pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu nainštalovať nový balíček formulárov. Na stiahnutie je prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR , resp. na stránke výrobcu aplikácie pre zaručený elektronický podpis.  

 

​​