Formulár na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v listinnej podobe​

Formulár č. 31 (zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod)

p31-KUV.DOC[.doc, 240 KB]  p31-KUV.zip[.zip, 45 KB]   p31-KUV.PDF[.pdf, 267 KB]