Preskočiť na hlavný obsah

Rokovanie ministra Viliama Karasa s vedúcimi predstaviteľmi Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a Slovenskej advokátskej komory o pripravovanej reforme trestného práva

Bratislava, 21. november 2022 – Na pôde Ministerstva spravodlivosti SR sa uskutočnilo stretnutie najvyšších predstaviteľov justície. Témou rokovania bola budúcnosť trestnej politiky na Slovensku, a to v kontexte aktuálnych návrhov noviel trestných kódexov, ktoré pripravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Minister spravodlivosti Viliam Karas prítomných informoval o priebehu legislatívneho procesu a východiskách pripravovanej novely. Minister zároveň predstavil zámer predložiť návrh zákona na rokovanie vlády SR v prvej polovici januára, a to tak, aby bolo možné o zákonoch rokovať v prvom čítaní už na prvej budúcoročnej schôdzi NR SR. V. Karas prítomných požiadal o aktívne zapojenie do vyhodnocovania pripomienok.

„Od všetkých zúčastnených som dostal pozitívnu spätnú väzbu a najmä prísľub plného zapojenia odborných kapacít hlavných justičných inštitúcií pri vyhodnocovaní pripomienok, za čo úprimne ďakujem. Mojim cieľom je pripraviť kvalitnú reformu trestného práva, na ktorej bude čo najširšia odborná zhoda. Tento postup považujem za lepší, ako parciálne novelizácie cez poslanecké návrhy, ktorých problematika môže byť riešená komplexne v rámci jedného, vyváženého materiálu,“ informoval po stretnutí minister spravodlivosti Viliam Karas.