Preskočiť na hlavný obsah

Výživné bude možné od neplatičov vymáhať efektívnejšie

Národná rada SR dnes schválila novelu Exekučného poriadku, vďaka ktorej bude možné efektívnejšie vymáhať platenie výživného. V prípade neplatenia výživného bude možné po novom využiť okrem bežných spôsobov výkonu exekúcie (zrážky zo mzdy, predaj vecí a pod.) aj viaceré donucovacie opatrenia. Príkladom je zadržanie vodičského preukazu, osvedčenia o evidencií vozidla, alebo technickými prostriedkami zabrániť v užívaní inej veci. Zvýši sa tak tlak na neplatičov, a tým budú viac chránené práva slabších, osobitne maloletých.

Zákon, ktorý zrýchľuje a zefektívňuje vymožiteľnosť práva pri rešpektovaní primeranosti využívania jednotlivých nástrojov Exekučného poriadku, bol dnes schválený hlasmi 88 poslancov.

Národná rada dnes schválila novelu Exekučného poriadku, ktorá zavádza donucovacie opatrenia, ktorými budú peňažná pokuta, zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci.

Základným cieľom je zrýchliť a zefektívniť vedenie exekúcií na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie. Donucovacie opatrenia budú aplikovateľné nielen pri vynucovaní plnenia povinnosti súčinnosti (v tomto prípade však len donucovacie opatrenie v podobe peňažnej pokuty) a povinnosti uskutočniť vyhlásenie o majetku, ale aj v exekučných konaniach vedených na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie, ako aj v exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom (v súvislosti s čím súčasne dochádza k vypusteniu právnej úpravy exekúcie zadržaním vodičského preukazu). Okrem uvedeného sa v súvislosti so zabezpečením zrýchlenia a zefektívnenia exekučného konania navrhuje aj zmena a doplnenie právnej úpravy výkonu exekúcie na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie. Okrem uvedeného sa navrhujú aj niektoré úpravy, ktoré majú za cieľ zefektívniť vedenie exekučného konania a posilniť postavenie oprávneného v exekučnom konaní. Novela exekučného konania bude účinná od 1. apríla 2023.