Preskočiť na hlavný obsah

Ministerská konferencia: Zodpovednosť za Ukrajinu

Haag. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vystúpila na ministerskej konferencii, ktorú organizovala holandská vláda, Európska komisia a Medzinárodný trestný súd. Diskutujúci sa na konferencii venovali súčasnému dianiu na Ukrajine a jej cieľom bolo zvýšiť koordináciu za účelom posilnenia vyvodenia zodpovednosti za medzinárodné zločiny spáchané na Ukrajine. Účastníkom konferencie sa v záverečnom slove prihovoril ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, ktorý opísal aktuálnu situáciu na Ukrajine vrátane najnovších útokov voči civilnému obyvateľstvu a poďakoval zástupcom krajín za doterajšiu podporu a pomoc. Apeloval na dôsledné vyšetrenie všetkých zločinov, ktoré sú páchané na Ukrajine.

Prítomní ministri ako aj ďalší zástupcovia štátov, ktorých bolo spolu 45, podporili na konferencii deklaráciu, ktorá obsahuje politickú dohodu o koordinačnom mechanizme a nadväzujúcich krokoch vedúcich k zabezpečeniu spravodlivosti.

„Keďže sme susednou krajinou, útok na Ukrajinu nás výrazne zasiahol a aktívne sa zapájame do humanitárnych aktivít a poskytujeme pomoc tým, ktorí hľadajú útočisko,“ uviedla na začiatku svojho vystúpenia ministerka M. Kolíková. „Od bezprecedentného útoku na Ukrajinu vo februári 2022 Slovensko podporuje väčšinu iniciatív, ktorých cieľom je brať na zodpovednosť osoby zodpovedné za ohavné a odsúdeniahodné zločiny na Ukrajine.“

Už v marci 2022 bolo Slovensko jedným z 39 štátov, ktoré situáciu na Ukrajine postúpili Medzinárodnému trestnému súdu, vďaka čomu mohol prokurátor okamžite pristúpiť k otvoreniu vyšetrovania. Úrad prokurátora Medzinárodného trestného súdu v súčasnosti zhromažďuje dôkazy o zločinoch spáchaných na území Ukrajiny (napr. zaznamenanie svedeckých výpovedí, získavanie audiovizuálnych materiálov, atď.). Výsledkom vyšetrovania môže byť podanie obžaloby proti konkrétnym osobám, pričom Medzinárodný trestný súd sa v zásade zameriava na vysokých politických a vojenských predstaviteľov. Rovnako aj slovenská prokuratúra začala vnútroštátne vyšetrovanie páchateľov trestných činov, ktoré podľa slovenského Trestného zákona zodpovedajú vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti. Okrem toho sme zo Slovenska v apríli vyslali na Ukrajinu skupinu forenzných expertov a vyšetrovateľov, ktorí v úzkej spolupráci s príslušnými ukrajinskými orgánmi pomáhali pri zhromažďovaní dôkazov na účely budúcich vnútroštátnych a medzinárodných vyšetrovaní a trestných stíhaní. V máji sa Slovensko stalo členom Spoločného vyšetrovacieho tímu pre vyšetrovanie vojnových zločinov na území Ukrajiny. Ide o jeden z najvýznamnejších spoločných vyšetrovacích tímov, súčasťou ktorých je Slovenská republika. V súčasnosti prebiehajú na Slovensku v rámci činnosti spoločného vyšetrovacieho tímu všetky vyšetrovacie úkony ako vypátranie a výsluch svedkov, poškodených, zabezpečenie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.

„Oceňujeme bezprecedentnú a rýchlu reakciu medzinárodného spoločenstva na hrôzy vojny, ktorá sa odráža v množstve prebiehajúcich vyšetrovaní a ďalších medzinárodných a národných iniciatív na podporu Ukrajiny. Je však dôležité, aby existujúce iniciatívy dobre spolupracovali, aby sa navzájom dopĺňali. Pre ochranu demokracie, právneho štátu a ľudských práv je nevyhnutné vyvodiť prísne a včas zodpovednosť za vojnové zločiny na Ukrajine. Je preto dôležité, aby sme koordinovane urobili všetko pre vyšetrovanie týchto vojnových zločinov a vyvodili zodpovednosť. Slovensko je pripravené zapojiť sa do ďalších diskusií o tom, ako tieto snahy lepšie koordinovať,“ uzatvorila ministerka M. Kolíková.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková na konferencií v holandskom Haagu.
Spoločná fotka ministrov zúčastňujúcich konferencie.