Preskočiť na hlavný obsah
Z technických príčin môže dnes dochádzať k oneskoreniu aktualizácii dát a informácií na našej webovej stránke Justice.gov.sk a taktiež na stránke Obcan.justice.sk. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.
  1. Domov
  2. Tlačové správy
  3. Slovenská republika má v oblasti spravodlivosti našliapnuté správnym smerom

Slovenská republika má v oblasti spravodlivosti našliapnuté správnym smerom

Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders dnes predstavil v poradí už 10. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2022 (Justice Scoreboard). Prehľad má informatívny charakter, no pre Európsku komisiu (EK) je kľúčovým pri vytváraní hodnotiacej správy členského štátu a pri vypracovávaní výročnej správy o právnom štáte. Pre Slovenskú republiku v prehľade nájdeme viacero pozitívnych správ. V oblastiach digitalizácie súdnictva figuruje Slovensko na najvyšších priečkach. Neuralgickým bodom hodnotenia pre SR zostáva nízke vnímanie nezávislosti súdnictva.

Tohtoročné vydanie vychádza najmä zo štatistických údajov z roku 2020 (v istých prípadoch aj rokov 2021 a 2022) a ponúka aktualizáciu údajov týkajúcich sa troch oblastí: účinnosť, kvalita a nezávislosť justície. Obsahuje však aj nové aspekty. Pri účinnosti justície boli doplnené údaje o dĺžke konaní správnych orgánov v špecifických oblastiach EÚ práva. Pri kvalite justície boli doplnené údaje týkajúce sa špecifických opatrení pre prístup k spravodlivosti (napríklad pre osoby so zdravotným postihnutím či v oblasti spravodlivosti prispôsobenej deťom). Pri nezávislosti súdnictva bol doplnený aspekt vnímania účinnosti ochrany investícií.

Pre Slovensko má porovnávací prehľad viaceré pozitívne správy. Čas potrebný na vyriešenie  civilných, obchodných a správnych sporov na prvom stupni (tzv. dispozičný čas) v roku 2020 opäť poklesol po miernom zvýšení v roku 2019, a to až pod úroveň roku 2018 (graf 6). Pri civilných a obchodných sporoch sa tento pokles neprejavil, naopak došlo k ďalšiemu miernemu zvýšeniu voči roku 2019 (graf 7). V pomere rozhodnutých vecí k nápadu nových vecí (tzv. clearance rate) v občianskych, obchodných a správnych veciach (graf 11) je SR v rámci EÚ na prvom mieste (percentuálny pomer mierne pod 120 percent).

V počte sudcov na počet obyvateľov SR mierne klesla, no drží si poprednú pozíciu (6. najvyššie miesto) v zastúpení žien na najvyšších súdoch v rámci EÚ (graf 37).

Pri aspektoch digitalizácie súdnictva (údaje za rok 2021) je Slovensko v skupine 5 štátov (spolu s Českom, Estónskom, Švédskom, Holandskom) s najvyšším počtom bodov, keďže tieto štáty umožňujú využitie rôznych digitálnych aspektov v konaniach v občianskych/obchodných, správnych a trestných veciach (graf 42). Pri využívaní digitálnych nástrojov súdmi a prokuratúrami (graf 43) je Slovensko aj v tomto roku na 18. mieste v dôsledku výrazného rozdielu vo využívaní týchto nástrojov súdmi a prokuratúrou. Pri využívaní digitálnych riešení umožňujúcich podávanie návrhov a sledovanie priebehu konaní v civilných/obchodných veciach a správnych veciach (graf 46) je Slovensko na 6. mieste (za pobaltskými krajinami, Talianskom a Nemeckom). V porovnateľnom grafe pre trestné konania (graf 47) si Slovenská republika výrazne polepšila a z 8. miesta sa prepracovala na 4.miesto  (za Estónskom, Maďarskom a Rakúskom). Z hľadiska online prístupu verejnosti k vydaným rozsudkom (graf 48) je Slovensko v skupine 5 štátov s maximálnym počtom bodov.

Neuralgickým bodom hodnotenia pre SR zostáva nízke vnímanie nezávislosti súdnictva, kde ale tiež zaznamenávame  jemné posuny k lepšiemu.V hodnotení občanov (graf 50) si Slovensko mierne polepšilo, keď predbehlo Poľsko a Chorvátsko. V hodnotení firiem (graf 52) si Slovenská republika polepšila  o jedno miesto a je na 23. mieste. Tohtoročný prehľad opätovne uvádza aj údaje o nezávislosti advokátov (graf 61). V tomto prehľade má Slovensko 9 bodov z možných 9 a je na 10. mieste, čo znamená zlepšenie o štyri  miesta.

Hlavné závery kompletného prehľadu zhrnul eurokomisár Reynders na tlačovej konferencii do štyroch bodov:

1. Priestor pre zlepšenie digitalizácie justičných systémov
Napriek skutočnosti, že mnohé štáty prijali opatrenia na zabezpečenie fungovania súdov počas pandémie, údaje ukazujú potrebu zvýšiť modernizačné reformy v tejto oblasti.

2. Rozdielna dostupnosť spravodlivosti pre osoby s postihnutím
Aj keď všetky členské štáty majú nejaké formy opatrení, iba polovica z nich poskytuje špecifické formáty (Braille či posunkovú reč na požiadanie)

3. Pretrvávajúce výzvy v oblasti vnímania sudcovskej nezávislosti. Vnímanie verejnosti sa znížilo v 14 štátoch a vo viacerých štátov zostáva toto vnímanie veľmi nízke.

4. Záruky na zvýšenie investičnej dôvery – novo zbierané údaje ukazujú, že takmer všetky členské štáty majú opatrenia pre firmy, aby mohli získať finančné odškodnenie pre straty vyvolané správnymi rozhodnutiami alebo nečinnosťou orgánov a súdy majú oprávnenia na prerušenie výkonu správnych rozhodnutí na návrh.

Tlačová správa Európskej komisie (v anglickom jazyku).
Text úplného prehľadu je dostupný v angličtine.