Preskočiť na hlavný obsah

Labsi proti Slovenskej republike – oprava mylných údajov v periodikách

Zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva reaguje na mylné oznámenie v periodikách zo 16. novembra 2012, že nie je známy dôvod prepustenia pána Labsiho na slobodu v Alžírsku. 

V tejto súvislosti si dovoľuje informovať, že po vyhostení pána Labsiho do Alžírska bol zrušený odsudzujúci rozsudok vyhlásený proti nemu v Alžírsku v jeho neprítomnosti a vedené nové trestné konanie. V tomto trestnom konaní bol pán Labsi odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní troch rokov s podmienečným odložením výkonu trestu v trvaní jedného roka. Zároveň mu bol uložený trest v podobe zaplatenia finančnej pokuty vo výške 500 000 alžírskych dinárov za účasť v teroristickej skupine v zahraničí, zákaz výkonu verejných funkcií a zákaz výkonu majetkových práv. Vzhľadom na podmienečné odloženie výkonu trestu bol pán Labsi  2. mája 2012 prepustený na slobodu, o čom oficiálne informovalo Slovenskú republiku alžírske veľvyslanectvo vo Viedni 25. októbra 2012. Túto informáciu zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva postúpila na ďalšie konanie Výboru ministrov Rady Európy, ktorý sleduje výkon rozsudku v predmetnom prípade.