Preskočiť na hlavný obsah

ESĽP: Prípad V.C. proti SR z 8. novembra 2011 (doplnenie)

​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 8. novembra 2011 rozsudok v prípade V. C. proti SR. Navrhovateľky namietali porušenie piatich článkov Dohovoru. Európsky súd v rozsudku konštatoval porušenie dvoch článkov Dohovoru a sťažovateľke priznal finančné zadosťučinenie.

Vyhlásenie ministerky spravodlivosti k rozsudku ESĽP: V.C. proti Slovenskej republike z 8. novembra 2011

  1. Beriem na vedomie, že dňa 8. novembra 2011 vyhlásil Európsky súd pre ľudské práva rozsudok v prípade V.C. proti Slovenskej republike, pričom  pri svojich záveroch o porušení hmotnej časti článku 3 a článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd identifikoval nedostatky v tom čase  platnej právnej úpravy týkajúcej sa informovaného súhlasu a pri výkone sterilizácií. Zároveň nepotvrdil závažné obvinenia o organizovanej politike sterilizácií rómskych žien na Slovensku, keď pri posudzovaní námietky sťažovateľky podľa článku 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zakazujúceho diskrimináciu poznamenal, že dostupné informácie dostatočne nepreukazovali, že lekári postupovali pri výkone sťažovateľkinej sterilizácie v zlej viere, že ich správanie bolo úmyselne rasovo motivované alebo že sterilizácia v skutočnosti bola súčasťou všeobecnejšej organizovanej politiky;

  2. vyjadrujem poľutovanie nad individuálnym prípadom zásahu do práv sťažovateľky spojeným s výkonom sterilizácie v auguste 2000;

  3. zároveň poukazujem na skutočnosť, že nedostatky v tom čase  platnej právnej úpravy týkajúcej sa informovaného súhlasu a pri výkone sterilizácií, na ktoré už v minulosti poukázali vnútroštátni znalci a medzinárodné orgány, viedli v roku 2004 k prijatiu novej právnej úpravy, zákona o zdravotnej starostlivosti (č. 576/2004 Z. z.). Týmto sa s účinnosťou od 1. januára 2005 zosúladili práva pacientov s medzinárodnými štandardmi, čím sa zabráňuje vzniku podobných situácií do budúcnosti.