Archívy: Tlačové správy

Zobrazuje sa 1171 – 1175 výsledkov zo 1243

​Od 1. januára 2012 bude účinných množstvo zmien predložených ministerkou Žitňanskou – dotknú sa sudcov, advokátov, podnikateľov, aj nezodpovedných rodičov, ale prinesú aj pomoc ľuďom, ktorí hľadajú spravodlivosť, no nemôžu si dovoliť služby advokáta. ​Od 1. januára 2012 nadobudne účinnosť viacero zákonov a vykonávacích predpisov, ktoré predkladala a v uplynulom roku presadzovala ministerka spravodlivosti Lucia ...

16.12.2011

​Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská spolu s predsedom Krajského súdu v Banskej Bystrici Milanom Ďuricom dnes oficiálne otvorili zrekonštruovanú a zmodernizovanú budovu Krajského súdu v Banskej Bystrici na Skuteckého ulici. ​Po piatich rokoch sa krajský súd presťahoval z ťažšie dostupného miesta na Komenského ulici späť do svojich pôvodných priestorov. Táto národná kultúrna pamiatka, ktorá slúži súdu ...

15.12.2011

​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 8. novembra 2011 rozsudok v prípade V. C. proti SR. Navrhovateľky namietali porušenie piatich článkov Dohovoru. Európsky súd v rozsudku konštatoval porušenie dvoch článkov Dohovoru a sťažovateľke priznal finančné zadosťučinenie. ​Vyhlásenie ministerky spravodlivosti k rozsudku ESĽP: V.C. proti Slovenskej republike z 8. novembra 2011 Beriem na vedomie, že dňa ...

12.12.2011

​Európsky súd konštatoval porušenie článku 5 ods. 1 a ods. 4 Dohovoru. Sťažovateľovi nepriznal žiadne odškodnenie. ​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 6. decembra 2011 rozsudok v prípade Žúbor proti Slovenskej republike. Sťažovateľ žaloval Slovenskú republiku pre porušenie práva na osobnú slobodu, ktoré je zaručené článkom 5 Dohovoru. Tvrdil, že bol vo väzbe nezákonne. Okrem ...

6.12.2011

​Európsky súd v uvedenom prípade vyhlásil rozsudok v prospech Slovenskej republiky ​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 6. decembra 2011 rozsudok v prospech Slovenskej republiky prípade Popivčák proti Slovenskej republike. Sťažovateľ pred Európskym súdom podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru a podľa článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru. Namietal, že mu bola odňatá možnosť domáhať ...

6.12.2011