Preskočiť na hlavný obsah

Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová sa zaujíma o stav reformy súdnej mapy na jednotlivých súdoch. Dnes navštívila správny súd v Bratislave

V piatok 7. júla 2023 v priestoroch novovzniknutého Správneho súdu v Bratislave ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová a predsedníčka Správneho súdu Jeannette Hajdinová na tlačovej konferencii spoločne zhodnotili aktuálny stav fungovania súdu od jeho vzniku v tomto roku.

 „Presťahovanie budov a preskupenie okresov, majetku a osôb bola náročná úloha, ale už je splnená. Ešte ťažšie teraz bude sfunkčniť súdy. Aby reforma naplno mohla priniesť ovocie, budeme potrebovať minimálne 2 roky. Musíme obsadiť voľné miesta, potrebujeme získať zamestnanecký substrát, ktorý je kvalifikovaný a ktorý bude pre sudcov pracovať. Samozrejme, musíme mať tú čerešňu na torte, a to je sudca samotný, ktorý bude špecializovaný a kvalifikovaný,“ vysvetlila ministerka spravodlivosti. 

Správny súd v Bratislave má určených 44 miest sudcov, doposiaľ naň bolo preložených alebo pridelených 23 sudcov, z toho 19 je aktívnych (4 sudkyne čerpajú materskú/rodičovskú dovolenku). V priebehu augusta sa jedna sudkyňa vracia z rodičovskej dovolenky, preto bude mať Správny súd v Bratislave 20 aktívnych sudcov. V rámci novej súdnej mapy je príslušným súdom pre riešenie sporov medzi občanom a štátom pre bratislavský, trnavský aj nitriansky obvod.  „Z krajských súdov v Bratislave, Trnave a Nitre sme prevzali 5776 nerozhodnutých vecí. Za jún nám pribudli nové žaloby v počte 227,“ informovala predsedníčka súdu Jeannette Hajdinová.

Veci, o ktorých rozhodujú správne súdy, sú z rôznych právnych oblastí.  “Môžeme sa rozprávať o územnom konaní, stavebnom konaní, kolaudačnom konaní; veci životného prostredia, daňové veci, veci hospodárskej súťaže, protimonopolné veci, verejné obstarávania, sociálne veci – starobné alebo invalidné dôchodky, preukazy ZŤP, príspevky osobám, ktoré trpia ťažkým zdravotným postihnutím, azylové veci, veci zaistenia, administratívneho vyhostenia, priestupkové veci, sankčné veci v podobe už správnych deliktov a nie priestupkov, ale aj rozhodovanie matrík či pridelenie súpisného orientačného čísla”, doplnila Jeannette Hajdinová.