Preskočiť na hlavný obsah

70 rokov práva Európskej únie

Právny servis Európskej komisie predstaví 24. novembra 2023 v Bratislave knihu k70 rokom práva EÚ.

Bratislava, 20. novembra 2023 –  Členovia právneho servisu Európskej komisie, ktorého úlohou je dohliadať na správnu aplikáciu a implementáciu práva EÚ, predstavia v piatok 24. novembra 2023 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave publikáciu, ktorej cieľom je pripomenúť právne míľniky európskej integrácie.

V rámci podujatia prednesú svoje príspevky aj odborníci, ktorí sa vo svojej práci každodenne venujú právu EÚ. So znalosťami o praktickom presadzovaní práva EÚ prostredníctvom konaní proti členským štátom pre porušenie práva EÚ sa podelí Robert Lindenthal z právneho servisu Európskej komisie. Podujatia sa zúčastní aj zástupkyňa SR pred súdmi EÚ, Eva Viktória Drugda z Ministerstva spravodlivosti SR s príspevkom zameraným na prejudiciálne konanie.

S príspevkom venovaným prínosu SR k rozvoju práva EÚ v judikatúre Súdneho dvora vystúpi Tomáš Buchta zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli a Adrián Tokár z právneho servisu Európskej komisie predstaví súčasné výzvy EÚ a návrhy na jej reformu. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku taktiež na podujatí predstaví možnosti kariéry a stáže v európskych inštitúciách.  

Podujatie spoluorganizujú Fakulta sociálnych a ekonomických vied a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s právnym servisom Európskej komisie.

PROGRAM

24. november 2023, Bratislava – Rektorská sieň, Univerzita Komenského v Bratislave

9:00-9:20 Začiatok podujatia a úvodné slovo

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. (prodekanka, Právnická fakulta UK)

Radim Dvořák (Vedúci politického oddelenia a zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku)

9:20 – 9:45 Predstavenie Právneho servisu Európskej komisie a knihy “70 rokov práva EÚ”

Robert Lindenthal, Adrián Tokár (Právny servis Európskej komisie)

9:45 – 10:05 Presadzovanie práva EÚ v praxi: konanie o porušení práva EÚ  

Robert Lindenthal (Právny servis Európskej komisie)

10:05 – 10:25 Podstata a význam prejudiciálneho konania

Eva Viktória Drugda (zástupkyňa SR pred súdmi EÚ, Ministerstvo spravodlivosti SR)

10:25 – 10:45 Diskusia

10:45 – 11:00 Prestávka

11:00 – 11:20 Prínos Slovenskej republiky k rozvoju práva EÚ v judikatúre Súdneho dvora

Tomáš Buchta (Stále zastúpenie SR pri EÚ)

11:20– 11:40 Súčasné výzvy stojace pred Európskou úniou a návrhy na jej reformu

Adrián Tokár (Právny servis Európskej komisie )

11:40 -12:00 Diskusia

12:00-12:30 Kariéra a stáže v európskych inštitúciách

Viera Uhlárová (vedúca komunikačného tímu Zastúpenia Euróspke komisie na Slovensku)

Robert Lindenthal, Adrián Tokár, (Právny servis Európskej komisie )

12:30 Záver podujatia