Postup pre podpisovanie formulárov v schránke správ

Od 13.12.2021 je možné podpisovať formulár na zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri priamo pri vytváraní podania na stránke www.slovensko.sk, rovnako ako aj prílohy podania. Po priložení nepodpísaného zmenového formulára sa v riadku tejto prílohy zobrazí text „Vyžaduje podpísať„. Na konci riadku príslušnej prílohy je možnosť podpísať prílohu „Podpísať„:

Zobrazenie nepodpísaného formulára v schránke správ
Zobrazenie nepodpísaného formulára v schránke správ
Podpísanie formulára v schránke správ
Podpísanie formulára v schránke správ

Používateľ pokračuje tlačidlom „Podpísať“.

Podpísaný zmenový formulár:

Podpísaný formulár v schránke správ
Podpísaný formulár v schránke správ