Preskočiť na hlavný obsah

Zo zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Pod vedením svojho predsedu, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa v stredu 5. februára 2014 na Úrade vlády SR zišla Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Rada) na svojom trinástom zasadnutí.

M. Lajčák na úvod stručne informoval o aktivitách v súvislosti s prípravou Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR (Stratégia ĽP) od ostatného zasadnutia Rady (19. 12. 2013) – workshopoch a zasadnutiach Koordinačnej skupiny pre prípravu Stratégie ĽP, ako aj svojom rokovaní so zástupcami Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny.

Na zasadnutí Rady vystúpila verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová s informáciou o svojich zisteniach a odporúčaniach v súvislosti s policajným zásahom v Moldave nad Bodvou. Rada jej informáciu zobrala na vedomie a odporúčala, aby všetci aktéri angažovaní v procese ochrany a podpory ľudských práv konali v záujme zvyšovania súčinnosti pri plnení svojich úloh v tomto smere.

Rokovanie Rady bude pokračovať o týždeň v stredu 12. februára 2014.