Preskočiť na hlavný obsah

Zasadnutie Koordinačnej skupiny RVĽP pre prípravu Celoštátnej stratégie

V priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa dnes (15. októbra 2013) uskutočnilo v poradí 4. zasadnutie Koordinačnej skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (rada).

Rokovanie viedol splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač za účasti členov a členiek Koordinačnej skupiny a tajomníčky Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Barbary Illkovej. Na rokovanie bol prizvaný aj predseda Fóra kresťanských inštitúcií František Neupauer. Predmetom rokovania bolo dohodnutie procesu prípravy série odborných podujatí k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR, ako aj detailnejšieho harmonogramu prác, vrátane vytvorenia pracovných skupín k tematickým okruhom stratégie v gescii jednotlivých výborov rady a úradov splnomocnencov vlády SR. Koordinačná skupina sa dohodla na príprave spresňujúcich podkladov týkajúcich sa spracovania tematických častí stratégie, ktoré budú predmetom ďalšieho rokovania Koordinačnej skupiny v priebehu novembra 2013.

Splnomocnenec vlády Filip Vagač počas stretnutia zdôraznil, že cieľom odborných podujatí by mala byť verejná diskusia o pripravovaných častiach stratégie spracovaných expertmi a expertkami na úrovni jednotlivých výborov rady.