Preskočiť na hlavný obsah

Zasadala Koordinačná skupina k príprave Stratégie ľudských práv

V priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa v stredu 26. marca 2014 konalo v poradí 9. zasadnutie Koordinačnej skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (RVĽP) pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Členovia skupiny prerokovali otázky ďalšieho postupu pri príprave stratégie so zameraním na stanovenie harmonogramu ďalších odborných podujatí a určenie následného postupu prác.

Koordinačná skupina má odporúčací charakter vo vzťahu k RVĽP a jej závery budú zahrnuté do programu rokovania nadchádzajúceho zasadnutia RVĽP (9. apríla 2014). V ďalšom procese budú v priebehu apríla a mája pokračovať odborné podujatia k témam týkajúcim sa výchovy a vzdelávania k ľudským právam, práv LGBTI osôb, rodovej rovnosti, posilnenia neziskových organizácií a mechanizmov participácie, inštitucionálnej architektúry ochrany ľudských práv a dialógu o podstate a zmysle ľudských práv. Koordinačná skupina sa najbližšie stretne začiatkom mája tohto roka.