Preskočiť na hlavný obsah

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 – Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2013

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dňa 25. januára 2013 zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 s názvom Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2013. Gestorským útvarom výzvy je odbor ľudských práv.
 
Výzva je určená na podporu projektov zameraných napresadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
 
Celkový objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2013 je 900 000 EUR. Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR. Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR.
Výzva je vyhlásená na obdobie dvoch mesiacov, posledným dňom na predkladanie žiadostí je25. marec 2013.