Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

Svetové spoločenstvo si v utorok 10. decembra 2013 už po 65-krát pripomína Medzinárodný deň ľudských práv. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR považuje túto udalosť za vhodnú príležitosť na vyjadrenie rešpektu jednotlivcom i organizáciám, neúnavne presadzujúcim hodnoty ľudských práv a demokracie. Tento deň zároveň slúži na pripomenutie závažného a systematického porušovania ľudských práv v mnohých regiónoch sveta. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v tejto súvislosti poukazuje na potrebu intenzívnejšej spolupráce medzinárodného spoločenstva v prospech ochrany a posilňovania ľudských práv.

Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, čo sa týka ich dôstojnosti a práv. Základné ľudské práva a slobody náležia všetkým bez ohľadu na rasu, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické a iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie. Jedinečnosť Všeobecnej deklarácie ľudských práv prijatej Valným zhromaždením OSN dňa 10. decembra 1948 spočíva práve v jej univerzálnosti. Vďaka nej sa po prvýkrát v histórii zakotvil princíp všeobecnej ochrany ľudských práv.

Slovenská republika sa zasadzuje za napĺňanie princípov ochrany a podpory ľudských práv na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni. O spôsoboch posilňovania ľudskoprávnych štandardov sa v súčasnosti vedie na Slovensku široká celospoločenská diskusia. Konkrétnym príspevkom v tomto smere bola Národná konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorá sa pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka uskutočnila dňa 6. decembra 2013 v Bratislave.