Preskočiť na hlavný obsah

Štátna tajomníčka Roskoványi sa na pôde OSN zúčastnila hodnotenia Slovenska v oblasti ľudských práv

Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Katarína Roskoványi sa zúčastnila v Ženeve na pôde OSN na štvrtom kole hodnotenia Slovenska v oblasti ľudských práv.

Spoločne s ďalšími členmi delegácie zo Slovenska vystúpila v diskusii k prejavom diplomatov z takmer 90 krajín, z ktorých zazneli slová pochvaly a aj odporúčania na zlepšenie situácie ľudských práv na Slovensku.

Katarína Roskoványi vo svojom vystúpení odprezentovala výsledky Ministerstva spravodlivosti SR za posledné 4 roky v oblasti ľudských práv. Jedným z míľnikov bolo vytvorenie intervenčných centier pre obete domáceho násilia, ratifikácia Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu ako aj zmena antidiskriminačného zákona. Vyjadrila sa aj k dôsledkom zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR a prítomných ubezpečila, že nestrannosť prokuratúry bude zachovaná a rovnako aj dôsledné vyšetrovanie všetkých trestných činov vrátane korupcie a trestných činov z nenávisti.

„Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré reprezentujem je základnou inštitúciou na Slovensku pre oblasť ľudských práv. Je zodpovedné za zapracovanie väčšiny odporúčaní vyplývajúcich z hodnotenia stavu ľudských práv na Slovensku do legislatívy. Ubezpečujem vás, že Vláda SR a všetky relevantné inštitúcie budú aktívne spolupracovať v záujme zabezpečenia najvyššieho stupňa implementácie ľudských práv,“ povedala vo svojej záverečnej reči na pôde OSN v Ženeve štátna tajomníčka Katarína Roskoványi.

Výsledkom tohto procesu bude súbor odporúčaní adresovaný Slovenskej republike na zlepšovanie ľudskoprávnych štandardov.