Preskočiť na hlavný obsah

Restoratívna justícia – novela Trestného zákona

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo 30. marca 2023 do Národnej rady SR návrh Trestného zákona a 12 súvisiacich právnych predpisov. Ústrednou myšlienkou novely je restoratívnosť, ktorá predstavuje významný odklon v doterajšom smerovaní a nastavení trestnej politiky štátu od roku 2005.

Slovenská republika sa ňou vydáva cestou vyspelých európskych krajín, čo sa prejavuje v aplikácii prvkov restoratívnej justície, zlepšení postavenia obete alebo poškodeného, dôraze na navrátení vecí do stavu pred spáchaním skutku, zefektívnení výkonu alternatívnych trestov, posilnení ingerencie štátu v záujme prevýchovy páchateľa, harmonizácii trestných sadzieb a mnohých ďalších, ktoré sme detailne vysvetlili na webovej stránke venovanej restoratívnej justícii a obsahu novely Táto novela je prvým a nie jediným krokom k aplikácii restoratívnych prístupov.

Chceme klásť dôraz na prácu s páchateľom prostredníctvom odborníkov probačnej a mediačnej služby, ale taktiež zvýšiť podporu tých projektov, ktoré ukázali, že majú potenciál zlepšiť situáciu v spoločnosť, ako je napríklad projekt ZVJS s názvom Šanca na návrat, ktorá vykazuje pozitívne výsledky v oblasti práce s odsúdenými.

Probačná a mediačná služba  v súčasnosti zažíva svoj reštart. V nadchádzajúcom období plánujeme personálne posilniť túto službu o 208 nových pracovných miest, z pôvodných 80 na približne 280 probačných a mediačných úradníkov. V tomto počte nie sú zahrnutí technickí (16) či psychologickí pracovníci (8), ktorí budú s účastníkmi trestného konania intenzívne pracovať, zabezpečovať elektronický monitoring odsúdených, prípadne obvinených (pri náhrade väzby) a plniť ďalšie dôležité úlohy.

 „Predložený legislatívny materiál našiel podporu naprieč štátnymi inštitúciami, akademickou obcou, záujmovou samosprávou a tretím sektorom. Je to rozsiahla novela a predstavuje novú spoločenskú zmluvu o pravidlách trestnosti a trestania, ktorú je podľa odborníkov slovenská spoločnosť pripravená akceptovať. Pristupovali sme k riešeniu otázok evolučne, nie revolučne“, povedal štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR JUDr. Peter Sepeši.