Preskočiť na hlavný obsah

Predseda vlády SR Robert Fico ocenil kroky rezortu spravodlivosti

Predseda vlády SR Robert Fico absolvoval vo štvrtok 4. apríla 2024 kontrolný deň na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Premiér sa bude počas kontrolných dní zaujímať o to, ako sú jednotlivé rezorty pripravené plniť programové vyhlásenie vlády do konca tohto roka.

„Veľmi som ocenil prácu tímu na ministerstve spravodlivosti pri novelizácii trestného zákona, trestného poriadku a ďalších zákonov, ktoré viedli k zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry. Zároveň žiadam vedenie rezortu o profesionálny prístup, pokiaľ ide o komunikáciu s predstaviteľmi Európskej komisie,“ vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico.

Podľa premiéra urobilo Slovensko zásadné zmeny v Trestnom poriadku, ktoré neboli atakované ani predbežným rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý predbežne pozastavil účinnosť niektorých novelizovaných ustanovení trestných kódexov. Zároveň upriamil pozornosť na susednú Českú republiku, kde sa vláda chystá novelizovať Trestný zákon a výrazne znížiť trestné sadzby pre majetkovú kriminalitu. „Idú podstatne ďalej ako my, dávajú prednosť odškodneniu obetí, je to európsky trend, prísne potrestanie páchateľa prichádza až v druhom rade,“ povedal Robert Fico. Zároveň  vyzval Ústavný súd, aby kvôli právnej istote rozhodol o spomínaných podnetoch voči trestnému zákonu, v čo najkratšom čase.

Minister spravodlivosti informoval predsedu vlády SR o tom, v akom stave sa nachádza plnenie programového vyhlásenia vlády. „Väčšinu cieľov, ktoré sme identifikovali v krátkodobom horizonte, sa nám podarilo splniť. Spomeniem najmä rozsiahlu novelu trestných kódexov. Mrzí ma však, že niektoré z nami navrhovaných opatrení nevstúpili do účinnosti pre rozhodnutie Ústavného súdu. To sú napríklad opatrenia, ktoré sa týkajú zosúladenia národnej legislatívy s právom EÚ, takisto niektoré detenčné opatrenia, ktorými sme chceli reagovať na tragédiu v Dubnici nad Váhom, kde psychicky chorý páchateľ brutálne zavraždil mladú ženu,“ vyhlásil minister Boris Susko.

Zároveň premiéra informoval, že sa momentálne zhoršila situácia a prieťahmi v súdnych konaniach – a to pre zavedenie súdnej mapy zo strany bývalej vládnej garnitúry. „Takisto som ho upozornil, že Slovensko môže prísť o stámilióny eur na rekonštrukciu súdnych budov, ktoré sú v katastrofálnom stave. Obnovili sme komunikáciu so stavovskými právnickými organizáciami, čo v predchádzajúcich rokoch žiaľ nebolo súčasťou ministerskej praxe,“ dodal B. Susko.

Minister na záver predsedu vlády informoval o ďalších aktuálnych legislatívnych úlohách ministerstva spravodlivosti. Najväčšou výzvou rezortu je rekodifikácia občianskeho práva hmotného, ale takisto novela zákonov o výkone väzby a trestu. Minister Boris Susko zároveň premiéra Roberta Fica požiadal o rozsiahle investície do oblasti justície, najmä v súvislosti s financovaním podporného aparátu pre sudcov, ale takisto so zavádzaním restoratívnej justície či častejším aplikovaním alternatívnych trestov. Predseda vlády zdôraznil, že Slovensko má aktuálne k dispozícii asi 80 probačných úradníkov, potrebuje však tri stovky.

Premiér Robert Fico tiež informoval o viacerých zásadných rozhodnutiach Ústavného súdu SR, ktorými boli konštatované opakované porušenia základných ľudských práv, vydanými rozhodnutiami konkrétneho senátu Najvyššieho súdu SR.