Archívy: Aktuality

Zobrazuje sa 136 – 140 výsledkov zo 145

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dňa 25. januára 2013 zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 s názvom Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2013. Gestorským útvarom výzvy je odbor ľudských práv. Výzva je určená na podporu projektov zameraných napresadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, ...

29.1.2013

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv a Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 sa v piatok 14. decembra 2012 v priestoroch Hotela Bôrik uskutočnila konferencia „Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu“. Podujatie organizovali Úrad vlády SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Témou konferencie boli aktuálne otázky ...

18.12.2012

Ôsme zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v Bratislave dňa 14. decembra 2012 o 08.30 hod. v priestoroch Hotela Bôrik.

10.12.2012

Siedme zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v Bratislave dňa 17. októbra 2012 o 14.30 h v miestnosti č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády Slovenskej republiky na Námestí slobody č. 1.

16.10.2012

Šieste zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v Bratislave dňa 30. júla 2012 o 14.00 h v miestnosti č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády Slovenskej republiky na Námestí slobody č. 1.

30.7.2012