Preskočiť na hlavný obsah

O prínose restoratívnej justície sa hovorilo v Akadémii Policajného zboru v Bratislave

V stredu 11. mája 2023 sa v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave konala odborná diskusiana tému Prínos restoratívnej justície do justičnej praxe za účasti štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR Petra Sepešiho a riaditeľa Sekcie restoratívnej justície a probácie MS SR Vladimíra Cehlára.

Na začiatku konferencie bol premietnutý jeden zo série 10 originálnych filmov o riešení konkrétnych trestných vecí cestou restoratívnej justície v USA i v afrických krajinách. Filmy  budú k dispozícii pre potreby slovenskej  justície i pre akademickú obec.

Počas diskusie sa v dvoch blokoch hovorilo o význame, úlohe a aplikácii v rôznych štádiách  trestného konania a tiež o restoratívnych princípoch vo vzťahu k užívateľom omamných látok. Vo vzťahu k páchateľom trestných činov zazneli počas diskusie mnohé myšlienky. Štátny tajomník Peter Sepeši uvádza niektoré z nich: „Je dôležité pýtať sa otázky, na ktoré má spoločnosť pri spáchaní trestného činu hľadať odpovede:  “Kto to urobil?  Aký problém ho k tomu viedol? Kto má povinnosť (v spoločnosti) sa o ten problém postarať?”

Prítomní v debate spomenuli aj ďalšie restoratívne princípy vo vzťahu k páchateľom trestných činov, napríklad tieto:  “Potrebujeme uzdravovať, nie spôsobovať ujmu, pretože zranení ľudia zraňujú iných ľudí. Len trest totiž nestačí – oveľa dôležitejšia je náprava.“

Cieľom podujatia bolo informovať odbornú a laickú verejnosť o význame a aplikácii princípov restoratívnej justície v rámci rôznych štádií trestného konania, ako aj špeciálne v kontexte drogovej trestnej politiky. Cieľovou skupinou podujatia boli odborníci pracujúci v trestnej, právnej, sociálnej a zdravotníckej oblasti ako aj laická verejnosť.  

Diskusiu organizovalo Konzultačné a informačné centrum EDUKOS a Akadémia Policajného zboru v Bratislave. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.