Archívy: Aktuality

Zobrazuje sa 126 – 130 výsledkov zo 187

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa ľudských práv a v zmysle čl. 4 ods. 3 Štatútu Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky sa týmto zverejňuje výzva na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv, a to tak expertov a občianskych aktivistov pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ako aj bežných ľudí, ktorí ...

27.10.2017

Dňa 29. júna 2017 sa na Úrade vlády Slovenskej republiky konalo 27. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Predsedníčka rady, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská otvorila zasadnutie a vyzvala na hlasovanie k návrhu programu zasadnutia rady.Program bol schválený v nasledujúcom znení: BOD 1.K  1. bodu programu ...

29.6.2017

Dňa 16.3.2017 sa v budove Presscentra Úradu vlády Slovenskej republiky konalo zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Predsedníčka rady, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská otvorila zasadnutie a na úvod informovala členov rady o stanovení termínov zasadnutí rady v roku 2017 a o posilnení kapacít sekretariátu rady – odboru ľudských práv Ministerstva ...

23.5.2017

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter vyhlásil výzvu za účelom vymenovania členov komory za mimovládne neziskové organizácie vo Výbore pre rodovú rovnosť. Písomné žiadosti organizácií uchádzajúcich sa o členstvo vo výbore je možné predkladať do 28. apríla 2017 (vrátane).

29.3.2017

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter vyhlásil výzvu za účelom vymenovania členov komory za mimovládne neziskové organizácie vo Výbore pre deti a mládež a výzvu na podanie žiadostí o zaradenie do evidencie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím za účelom voľby reprezentantov do komory za mimovládne organizácie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím. výzva za ...

3.2.2017