Archívy: Aktuality

Zobrazuje sa 126 – 128 výsledkov zo 128

Vláda Slovenskej republiky vzala na vedomie dňa 7. 3. 2012 materiál o doterajšej činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a o zámeroch jej činnosti na ďalšie obdobie.

7.3.2012

Druhé riadne zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie sa uskutoční v Bratislave v pondelok 5. marca 2012 o 10.00 h v miestnosti   č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády Slovenskej republiky. Program:

5.3.2012

V dňoch 20. a 27. februára rokovala Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na svojom poslednom zasadnutí v tomto volebnom období. Rada prijala uznesenia a stanoviská k viacerým dôležitým aktuálnym ľudskoprávnym otázkam. Rada prijala precedentné uznesenie, v ktorom vyjadrila ľútosť nad všetkými možnými nezákonnými sterilizáciami žien, ktoré sa mohli odohrať pre rokom 2005. V uznesení o problémoch segregácie a potrebe inkluzívneho vzdelávania ...

29.2.2012