Preskočiť na hlavný obsah

Odovzdanie ceny ministra spravodlivosti SR za významný prínos v oblasti ľudských práv a poďakovanie

Počas 32. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktoré sa konalo 13. decembra 2018 odovzdal minister spravodlivosti Gábor Gál cenu za významný prínos v oblasti ľudských práv doc. PhDr. Michalovi Vašečkovi, Ph.D.
 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky si pri tejto príležitosti dovoľuje poďakovať za všetky návrhy kandidátov, ktorých nasadenie pri presadzovaní ľudských práv si nesmierne váži.
 
V skratke o doc. Michalovi Vašečkovi
 
Doc. Michal Vašečka vyštudoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sociológiu, z ktorej neskôr získal na Masarykovej univerzite v Brne titul PhDr. a PhD. Aktívne sa venuje výskumom spoločnosti, je odborníkom na migračnú politiku a inklúziu Rómov. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a je zakladateľom Centra pre výskum etnicity a kultúry. Zastupuje Slovenskú republiku v ECRI (Európskej komisii proti rasizmu a intolerancii).