Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Návrh Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa – vyhlásenie procedúry per rollam v termíne do 16. júla 2013