Preskočiť na hlavný obsah

Ministerstvo spravodlivosti SR: Odmietame účelové manipulácie Denníka SME

   Denník SME zverejnil dňa 6. februára 2024 článok pod názvom „Susko založil firmu, ktorú neskôr využíval Kočner. Odovzdal ju Štefanovi Aghovi“. V predmetnom texte autor P. Kováč účelovo spája osobu ministra spravodlivosti SR Borisa Suska s odsúdenými podnikateľmi, s ktorými nemá a nikdy nemal žiadny vzťah. Tí sa stali majiteľmi obchodnej spoločnosti až potom, čo z nej B. Susko pred takmer tridsiatimi rokmi odišiel. Autor vo svojom článku však na základe nesprávnej interpretácie faktov naznačuje, že jednotlivé osoby sa museli poznať, keď v rozpore s poskytnutým stanoviskom uvádza: „Nie je jasné, či sa trojica pri výmene aj fyzicky stretla, no vzhľadom na ich funkcie by to nebolo prekvapivé.“ Autor sa pritom vôbec nepýtal, či sa minister s menovanými osobami pri prevode stretol. Napriek tomu si dovolil o tejto skutočnosti verejne konšpirovať. Faktom ale je, že sa nestretli.

   Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Boris Susko pôsobil v spomínanej spoločnosti od 2. marca 1998 do 8. júna 1999 ako predseda predstavenstva s tým, že nevlastnil žiadny obchodný podiel. Po predaji spoločnosti tretej osobe na základe rozhodnutia akcionárov nemal žiadny vplyv ani dosah na jej podnikateľskú činnosť. Ani táto skutočnosť nezabránila autorovi, aby verejnosti podsúval svoje domnienky, keď v texte opakovane uvádza, že daná spoločnosť bola neskôr využívaná novými vlastníkmi na páchanie ekonomickej trestnej činnosti. Účelovo však zabúda dodávať, že takmer dvadsať rokov po odchode B. Suska z nej.

   Ministerstvo spravodlivosti SR teda odmieta účelové manipulácie denníka SME a opakovane vyzýva predstaviteľov médií, aby nezneužívali svoje postavenie na prezentovanie nepravdivých skutočností. Veľmi dobre si uvedomujeme právo občanov na informácie a vo všeobecnosti nespochybňujeme úlohu médií v demokratickej spoločnosti, ale takéto hrubé manipulácie nemajú miesto vo verejnom priestore a očakávame, že sa nimi budú zaoberať patričné inštitúcie. Aj podobné ľahko vyvrátiteľné lži majú totiž za následok, že médiám na Slovensku dôveruje čoraz menej ľudí, aktuálne podľa prieskumov približne len tretina opýtaných.