Preskočiť na hlavný obsah

Európska komisia prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom za rok 2022

Európska komisia dňa 27. júla 2023 prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2022 (tzv. „PIF správa“). PIF správa býva každoročne vypracovaná v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a sú v nej uvedené opatrenia zamerané na posilnenie ochrany finančných záujmov Únie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Celú správu nájdete na tomto mieste:

pif-report-2022_en_0 (PDF, 935 KB)