Preskočiť na hlavný obsah

Chybou predošlej vlády môžu prísť Slováci o vyše 200 miliónov eur

   Slovensko s vysokou pravdepodobnosťou príde o desiatky miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „POO“) na rekonštrukciu súdov.

   Súdnu reformu na Slovensku, ktorá mala byť financovaná z prostriedkov POO, sa po fatálnych manažérskych zlyhaniach bývalých vlád nepodarí zrealizovať. Na justíciu máme v Pláne obnovy vyčlenených vyše 286 miliónov eur, z toho viac ako 223 miliónov eur na modernizáciu súdnych budov. Pôvodný plán na jej dokončenie bol do konca roku 2025, no po zisteniach, v akom stave sa nachádzajú jednotlivé projekty, je takmer nemožné ich do plánovaného termínu zrealizovať.

   „Už len keď sa pozrieme na nastavenie termínov v rámci verejného obstarávania, kde samotný takýto proces trvá v priemere 262 dní a pani Kolíková ho nastavila na 78 dní, je to non sense a objektívne absolútne nesplniteľné. Projektami boli pritom poverení ľudia, ktorí s takým niečím nikdy neprišli do kontaktu. Chýbala odbornosť, na príslušnom odbore bola obrovská fluktuácia zamestnancov,“ vyhlásil minister spravodlivosti Boris Susko.

   Vedenie rezortu spravodlivosti aktuálne komunikuje s predstaviteľmi súdov a pokúsi sa o riešenie, aby aspoň na niektorých súdoch prišlo k modernizácii ich priestorov. „Od minulého roka komunikujeme s pánom podpredsedom vlády pre investície z Plánu obnovy pánom Petrom Kmecom o možnosti posunu termínov na realizáciu jednotlivých projektov v zmysle aktualizovaného plánu, ktorý môj tím pripravil. A keďže neexistuje riešenie, ako to kvôli predchádzajúcemu vedeniu v nimi nastavených termínoch urobiť štandardnými stavebno-technologickými zmenami, ako jediné do úvahy prichádzajú montované nadstavby za predpokladu, že s tým budú sudcovia súhlasiť,“ dodal B. Susko.

   Jediný takmer dokončený projekt, ktorým malo zriadené nové spoločné sídlo pre mestské súdy Bratislava III a  Bratislava IV, sa musí začať nanovo „Celý proces sme museli zrušiť pre netransparentnosť. Z finančného hľadiska ide pritom o najväčší spomedzi všetkých 23 projektov,ׅ“ upozorňuje B. Susko. Pri tomto projekte ministerstvo zrealizovalo vlastnú hĺbkovú analýzu dovtedajšieho procesu, v rámci ktorej identifikovali netransparentné vyhodnocovanie stanovených kritérií a absolútne nedostatočné zapojenie zástupcov dotknutých súdov do procesu výberu budovy. „Naše závery jednoznačne potvrdzujú aj výstupy z kontroly, ktorá bola realizovaná ešte za minulej vlády,“ dodáva generálny riaditeľ rezortnej implementačnej jednotky Adam Nociar. Rezort tiež poukázal na odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze z januára 2023, že treba prehodnotiť výber konkrétnej budovy, čím je možné dosiahnuť dodatočnú úsporu za takmer 10 a pol milióna eur.