Preskočiť na hlavný obsah

Cena ministerky spravodlivosti SR za významný prínos v oblasti ľudských práv.

Dňa 9.12.2016 bolo pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv v mene podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky, predsedníčky Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Lucii Žitňanskej, udelené ocenenie za významný prínos v oblasti podpory a ochrany ľudských práv RNDr. Branislavovi Mamojkovi, Csc.

Ocenenie si od štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Márie Kolíkovej osobne prevzal RNDr. Branislav Mamojka Csc., predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím.

Branislav Mamojka sa dlhodobo venuje ochrane ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím, vo významnej miere participoval na implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a pravidelne presadzuje práva občanov so zdravotným postihnutím aj formou pripomienkovania legislatívy na národnej, ale aj európskej úrovni. Okrem toho figuruje v mnohých ľudskoprávnych organizáciách a zastupuje organizácie občanov so zdravotným postihnutím na medzinárodnej úrovni.