Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Aktuality
  3. AVÍZO: Posledné zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v roku 2013 bude 18. decembra

AVÍZO: Posledné zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v roku 2013 bude 18. decembra

V stredu 18. decembra 2013 sa v priestoroch Úradu vlády naposledy v tomto roku zíde Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Na programe zasadnutia je o.i. návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, diskusia o možnostiach skvalitnenia procesu poskytovania dotácií v ľudskoprávnej oblasti , prerokovanie ďalšieho postupu pri príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike , ako aj informácia ministra spravodlivosti SR o stave príprav ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domáceho násilia a boja proti nemu.

Zástupcovia/zástupkyne verejnosti, ktorí sa registrovali na adrese ludskeprava@mzv.sk , sa zúčastnia na rokovaní poradného orgánu vlády SR pre oblasť ľudských práv ako pozorovatelia, bez práva hlasovať a vyjadrovať sa.

Pre obmedzený počet miest v sále žiadame zástupcov médií, aby svoju účasť na zasadnutí nahlásili vopred na adrese tlac@mzv.sk najneskôr do 18. decembra 2013 do 10:00 h.