Formuláre na zápis zmeny údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

 

UPOZORNENIE : Vymazávané údaje uvádzané v návrhu v stĺpci výmaz (v pravom) musia byť vyplnené tak, aby boli zhodné s údajmi uvedenými v aktuálnom výpise z obchodného registra. 

​FORMULÁRE ​PRÍLOHY

Formulár č. 4 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra - FUZV)

04 vos zoznam listíin.docx[.docx, 18 KB]

04 vos zoznam listíin.pdf [.pdf, 252 KB]

Formulár č. 6 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti do obchodného registra - FUZK)

06 ks zoznam listíin.docx[.docx,19 KB] 

06 ks zoznam listíin.pdf[.pdf, 259 KB]

​Formulár č. 8 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra - FUZS)

08 sro zoznam listíin.docx[.docx, 21 KB]

08 sro zoznam listíin.pdf[.pdf, 272 KB]

​Formulár č. 10 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do obchodného registra - FUZA)

10 as zoznam listíin.docx[docx, 21 KB]

10 as zoznam listíin.pdf[.pdf,285 KB]

Formulár č. 12 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve do obchodného registra - FUZD)

12 dr zoznam listíin.docx[.docx,24 KB]

12 dr zoznam listíin.pdf[.pdf, 262 KB]

​Formulár č. 14 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku do obchodného registra - FUZT)

​​14 ps zoznam listíin.docx[.docx,23 KB] 

14 ps zoznam listíin.pdf[.pdf,255 KB]

Formulár č. 16 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej osoby organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby do obchodného registra - FUZZ)

​​16 pozo zoznam listíin.docx[.docx,23 KB]

16 pozo zoznam listíin.pdf[.pdf,257 KB]

Formulár č. 18 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o inej právnickej osobe do obchodného registra - FUZI)

18 inapo zoznam listíin.docx[.docx,23 KB]

18 inapo zoznam listíin.pdf[.pdf,240 KB]

Formulár č. 21 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov do obchodného registra - FUZH)

21 ezhz zoznam listíin.docx[.docx, 24 KB]

21 ezhz zoznam listíin.pdf[.pdf, 256 KB]

Formulár č. 24 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti do obchodného registra - FUZE) 

24 es zoznam listíin.docx[.docx,26 KB]

24 es zoznam listíin.pdf[.pdf, 297 KB]

Formulár č. 27 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o Európskom družstve do obchodného registra - FUZR)​ 27 edr zoznam listíin.docx[.docx,24 KB]

27 edr zoznam listíin.pdf[.pdf,262 KB]

​Formulár č. 30 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o jednoduchej spoločnosti na akcie-FUZJ )​ ​

30 jas zoznam listíin.docx[.docx,26 KB] 

30 jas zoznam listíin.pdf[.pdf,276 KB]

​​​​​​


 
​​​​​