Formuláre na zápis zmeny údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

 

UPOZORNENIE : Vymazávané údaje uvádzané v návrhu v stĺpci výmaz (v pravom) musia byť vyplnené tak, aby boli zhodné s údajmi uvedenými v aktuálnom výpise z obchodného registra. 

​FORMULÁRE ​PRÍLOHY

Formulár č. 2 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej osoby do obchodného registra - FUZF)

stiahnuť doc[.docx, 29 KB]
stiahnuť pdf[.pdf, 324 KB]

Formulár č. 4 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra - FUZV)

​ ​stiahnuť doc[.docx, 136 KB]
stiahnuť pdf[.pdf, 363 KB]

Formulár č. 6 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti do obchodného registra - FUZK)

​ ​stiahnuť doc[.docx, 133 KB]
stiahnuť pdf[.pdf, 374 KB]

​Formulár č. 8 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra - FUZS)

​ ​stiahnuť doc[.docx, 142 KB]
stiahnuť pdf[.pdf, 388 KB]

​Formulár č. 10 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do obchodného registra - FUZA)

p10.doc[.doc,142 KB] 

p10.pdf[.pdf, 284 KB]

Formulár č. 12 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve do obchodného registra - FUZD)

​ ​stiahnuť doc[.docx, 127 KB]
stiahnuť pdf[.pdf, 365 KB]

​Formulár č. 14 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku do obchodného registra - FUZT)

​ ​stiahnuť doc[.docx, 136 KB]
stiahnuť pdf[.pdf, 358 KB]

Formulár č. 16 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej osoby organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby do obchodného registra - FUZZ)

​ ​stiahnuť doc[.docx, 121 KB]
stiahnuť pdf[.pdf, 352 KB]

Formulár č. 18 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o inej právnickej osobe do obchodného registra - FUZI)

​ ​stiahnuť doc[.docx, 105 KB]
stiahnuť pdf[.pdf, 326 KB]

Formulár č. 21 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov do obchodného registra - FUZH)

​ ​stiahnuť doc[.docx, 130 KB]
stiahnuť pdf[.pdf, 360 KB]

Formulár č. 24 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti do obchodného registra - FUZE) 

​ ​stiahnuť doc[.docx, 165 KB] 

Formulár č. 27 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o Európskom družstve do obchodného registra - FUZR)​ vyhl25p27.pdf[.pdf, 84 KB]​

​Formulár č. 30 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o jednoduchej spoločnosti na akcie-FUZJ )​ ​

_.docx[.docx 47KB]
_.pdf[.pdf 277KB]

​​​​​