Justičná revue - redakcia


 
tel: +421 2 888 911 33
 

Justičná revue

Justičná revue sa skladá z redakčného kruhu, redakčnej rady a samotnej redakcie, kde sa predložené príspevky redakčne upravujú po jazykovej stránke. Odbornú stránku predložených príspevkov posudzuje redakčná rada na základe odborných recenzných posudkov.
 
Ročne vychádza 12 čísiel. Časopis je členený na viacero rubrík, do ktorých redakčná rada schválené príspevky zaraďuje:

 
 • Štúdie
 • Články
 • Diskusia (všeobecná)
 • Za a proti
 • Úvaha
 • Európska únia a Slovensko
 • Zo zahraničia
 • Informácie
 • Recenzie - anotácie
 • Digesta
 • Súdne precedensy - komentované
 • Súdne precedensy - vybrané

 


 
 
Pokyny pre autorov prispievajúcich do Justičnej revueObjednávky:


 
Wolters Kluwer SR s. r. o. 

Mlynské nivy 48
 
821 09 Bratislava 

 
  
telefón: +421 2 58 10 20 31
e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
​​​​​​​