Preskočiť na hlavný obsah

V Bratislave sa koná konferencia CEP s názvom Probácia a restoratívna justícia ako alternatívy k uväzneniu v európskych podmienkach

Bratislava, 25. mája 2023 – „Probácia a restoratívna justícia ako alternatívy k uväzneniu v európskych podmienkach“ je názov odbornej konferencie, ktorá sa v dňoch 23.-25. mája 2023 koná po prvýkrát na Slovensku za účasti zástupcov 17 krajín. Ide už o 6. ročník tohto podujatia, ktoré pravidelne organizuje CEP (Konfederácia európskej probácie). Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Konferenciu v historickej budove NR SR v Bratislave otvoril štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Peter Sepeši, ktorý vo svojom vystúpení zdôraznil hodnotu ľudskej dôstojnosti. „Jej rešpektovanie v každej jednej komunikácii, procese či rozhodnutí musí byť základom restoratívnej justície (dosiahnutie sociálneho zmieru odklonom od trestania väznením) i probácie (kontrolovaný proces prípravy odsúdeného na riadny život), ak má byť naplnený ich cieľ, ak majú byť pre spoločnosť ich metódy, postupy a výsledky prospešné. Dôstojnosť spočíva v možnosti voľby,” uviedol Peter Sepeši. Pôsobením nástrojov restoratívnej justície a probácie sa podľa P. Sepešiho zmenšuje napätie v spoločnosti a jej komunitách, z páchateľa sa stáva človek lepšie pripravený na zvládnutie situácie, v ktorej zlyhal. „Páchateľ dokáže lepšie poznať a ovládať sám seba, svoje pocity, slabšie stránky, naučí sa zvládať problematické stavy. Uvedomí si, čo spôsobil obeti, ktorá tiež často potrebuje poznať odpovede na to, prečo sa stala obeťou práve ona,“ uviedol vo svojom príhovore štátny tajomník a dodal: „Restoratívna justícia a probácia ponúka dôstojnosť a zmysluplnosť pre všetkých – pre páchateľov, obete a ich komunitu, ako aj pre vykonávateľov súdnej či inej verejnej moci. Je to dlhá, ale dobrá cesta pre postupné zlepšenie atmosféry v slovenskej spoločnosti, zníženie recidívy trestných činov i celkového počtu väznených osôb, ktorý je aktuálne druhý najvyšší v rámci EÚ.“ 

Súčasťou programu sú ďalej príspevky od zástupcov z Belgicka, Česka i Nórska. Za Slovensko na konferencii s aktívnym príspevkom vystúpil Vladimír Cehlár, riaditeľ novovzniknutej Sekcie restoratívnej justície a probácie na MS SR. Hovoril o vývoji, postavení a výkone probačnej a mediačnej činnosti na Slovensku.

V rámci okrúhleho stola vystúpia aj Martin Lulei, riaditeľ Odboru probácie a prevencie. Za CEP sa podujatia zúčastňuje prezidentka CEP a zároveň viceprezidentka Rady pre penologickú spoluprácu Rady Európy Annie Devos a generálna tajomníčka CEP Jana Špero.

Počas úvodného stretnutia prišli účastníkov konferencie privítať ľudovoumelecké súbory zo ZUŠ Eugena Suchoňa a Detský folklórny súbor Exnárik. Ďalším sprievodným podujatím konferencie bola výstava výtvarných diel z produkcie odsúdených osôb, ktorú pre účastníkov konferencie pripravili zástupcovia  Generálneho riaditeľstva ZVJS SR.  Do príprav podujatia sa aktívne zapojili aj študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

Ministerstvo spravodlivosti SR sa stalo členom Konfederácie európskej probácie (CEP) v roku 2012. Po Chisinau, Bukurešti, Barcelone, Dubrovníku a Prahe sa každoročná konferencia po prvýkrát v histórii organizuje aj na pôde Slovenskej republiky.

CEP (Confederation of European Probation) združuje odborníkov z praxe, manažérov, akademikov, zainteresované strany a ďalších osôb pôsobiacich v oblasti probácie a trestného súdnictva z celej Európy. Spolu vytvárajú jedinečnú sieť odborných znalostí o pozitívnych spôsoboch práce s páchateľmi v komunite. Ich spoločným záujmom je ochrana spoločnosti bez toho, aby sa inklinovalo k výdavkom spojených s výkonom trestu odňatia slobody, prípadne výdavkom spojených s výkonom väzby.