Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Tlačové správy
  3. Harmonizácia aspektov insolvenčného práva

Harmonizácia aspektov insolvenčného práva

Dňa 7.12.2022 zverejnila Európska komisia návrh smernice, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva (COM(2022) 702 final). Návrh upravuje 5 hlavných okruhov a ďalšie čiastkové otázky. Medzi hlavné okruhy patria odporovacie žaloby, vyhľadávanie majetku patriaceho do konkurzu, predpripravený predaj podniku v konkurze (tzv. pre-pack), povinnosť štatutárnych orgánov podať návrh na konkurz a ich zodpovednosť a napokon úprava konkurzu mikropodnikov.

Ministerstvo spravodlivosti pripravuje k návrhu Predbežné stanovisko Slovenskej republiky a usporiada k nemu i pracovné stretnutie s expertmi z akademickej obce a právnej praxe. Po schválení návrhu Predbežného stanoviska ministrom bude možnosť pripomienkovať stanovisko v medzirezortnom pripomienkovom konaní.