Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Tlačové správy
  3. Kam chceme posúvať rodinnoprávnu agendu?

Kam chceme posúvať rodinnoprávnu agendu?

Dnes sa v priestoroch účelového zariadenia MS SR a ZVJS Omšenie začala dvojdňová konferencia, ktorá sa venuje aktuálnym problémom a výzvam v rámci rodinnoprávnej agendy. Konferencie sa zúčastňujú desiatky sudcov venujúci sa rodinnoprávnej agende, ktorá je práve teraz pred implementáciou reformy súdnej mapy a pri špecializácií sudcov na rodinné právo mimoriadne dôležitá.

V úvodnom prejave privítal účastníkov konferencie minister spravodlivosti Viliam Karas, zdôraznil dôležitosť tejto problematiky a povzbudil všetkých zúčastnených k spolupráci pri hľadaní riešení pre súdna konania v rodinnoprávnej agende. Minister Karas vo svojom príhovore taktiež vyzdvihol náročnú  prácu rodinnoprávnych sudcov, ktorú považuje z dôvodu jej rôznorodosti za jednu z najťažších agend justície vôbec. „Úlohou justície v rodinnoprávnej agende je najmä ochrana  najzraniteľnejších subjektov – detí a ich najlepšieho záujmu.  Je dôležité, aby sa nám podarilo dosiahnuť, že  rodičia nebudú  zneužívať svoje deti ako nástroj pre vlastný boj v ich rodičovskom konflikte a že sú to  práve oni, ktorí sú zodpovední za dieťa aj po ich rozvode či rozchode,“ dodal minister Karas.

Konferencia sa venuje aktuálnej situácií v oblasti rodinného práva z pohľadu implementácie súdnej mapy, podmienkam pre rodinnoprávnu agendu na novovznikajúcich súdoch, zmenám v Zákone o rodine a Civilnom mimosporovom poriadku platným od 1.1.2023, ale aj skúsenostiam z aplikačnej praxe v oblasti rozsudkov týkajúcich sa maloletých, právnej úpravy výživného či o striedavej osobnej starostlivosti.