Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Tlačové správy
  3. Zbor väzenskej a justičnej stráže povedie plk. Mgr. Michal Sedliak

Zbor väzenskej a justičnej stráže povedie plk. Mgr. Michal Sedliak

Minister spravodlivosti Viliam Karas rozhodol o zmene vo vedení Zboru väzenskej a justičnej stráže. Výkonom funkcie generálneho riaditeľa zboru s účinnosťou od dnešného dňa poveril plk. Mgr. Michala Sedliaka.

M. Sedliak pracuje v Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1999. Počas svojej kariéry pôsobil v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová, v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Sučany, v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra, v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov a na Generálnom riaditeľstve zboru. V roku 2022 sa stal Riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová.

Rozhodnutie  o zmene vo vedení zboru som prijal po zrelej úvahe v záujme zefektívnenia projektového riadenia potrebného pre pokračovanie v nevyhnutnej modernizácii a humanizácii väzenstva. Prioritou povereného riaditeľa pána Sedliaka bude tiež spolupráca s ministerstvom pri vytváraní lepších podmienok na výkon probácie a mediácie. Doterajšiemu riaditeľovi pánovi plk. Mgr. Róbertovi Mudrončekovi ďakujem za vykonanú prácu a korektnú spoluprácu,“ povedal minister V. Karas.

Zbor väzenskej a justičnej stráže je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou objektov zboru, objektov detenčného ústavu a ich blízkosti a ochranou verejného poriadku a bezpečnosťou v objektoch súdov a prokuratúry a v ich blízkosti. Zbor je podriadený ministrovi spravodlivosti. Na čele zboru je generálny riaditeľ, ktorého do funkcie vymenováva a z funkcie odvoláva minister.