Preskočiť na hlavný obsah

Ministerka odovzdala ceny za prínos v oblasti ľudských práv

Aj dnes sa, žiaľ, napriek snahám mnohých, potýkame s tým, že právo a spravodlivosť nie sú vždy rovnako prístupné pre každého. Niektorí ľudia, niektoré deti, niektoré menšiny sa musia hlasnejšie domáhať toho, čo je pre iných samozrejmosťou. Niektorým skupinám pri tom musí pomáhať hlas niekoho ďalšieho. Takýmto hlasom sú nepochybne aj Eva Sopková a Anna Polcková, ktorým dnes ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v rámci 41. zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť odovzdala ceny za významný prínos v oblasti ľudských práv.

Anna Polcková je teologičkou, psychologičkou a v súčasnosti farárkou Evanjelického cirkevného zboru, no hlavne bojovníčkou za práva menšín – Rómov, utečencov, seniorov a LGBTI komunity, za rešpektovanie inakosti, za rovnosť všetkých, za úplne obyčajné porozumenie, ktoré veľakrát postrádame. V roku 2020 boli jej aktivity ocenené Cenou Human Forum, ktorá sa udeľuje za dlhodobé konanie v prospech ľudských práv a rozvoja demokracie. Za všetku snahu, ktorou doteraz prispela k zlepšeniu situácie mnohých ľudí si zaslúžila aj Cenu ministerky spravodlivosti. „Čiernobiele videnie škodí porozumeniu, počúvame sa stále menej. Rozdelení sú priatelia, kolegovia, rodiny. V tomto Anna Polcková neustále opakuje – „láska je kľúč“ a je pre mňa neuveriteľnou  cťou, že prvou z ocenených je práve ona,“ dodáva ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Prvou odborníčkou na Slovensku, ktorá sa začala systematicky a odborne venovať problematike domáceho násilia páchaného na ženách a deťoch, bola začiatkom 90. rokov minulého storočia ďalšia ocenená – psychologička Eva Sopková. Jej prístup v pomoci ženám v organizácii Pro Familia odzrkadľoval ľudsko-právne a feministické aspekty, ktoré v tom čase vôbec neboli samozrejmosťou. Táto organizácia sa pod vedením Evy Sopkovej stala súčasťou známej kampane Piata žena, v spolupráci s ďalšími organizáciami neustále poukazovali na potrebu zmeny prístupu k násiliu páchanom na ženách, čo vyústilo k zmene prístupu aj na úrovni štátu. Ministerka Kolíková hovorí, že „aj zásluhou Evy Sopkovej sme v téme domáceho násilia na ženách a ich deťoch dnes úplne inde. Téma domáceho násilia je jednou z priorít Ministerstva spravodlivosti pri podpore a ochrane obetí trestných činov. Máme vybudovanú sieť intervenčných centier a akreditovaných subjektov na pomoc obetiam domáceho násilia. Patrí jej vďaka a obdiv za jej dlhoročnú vytrvalú prácu na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

Ministerka odovzdáva cenu pre pani Evu Sopkovú pani Jaroslave Figulovej
ďakovná reč pani Anny Polckovej
ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Ondrej Dostál