Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Tlačové správy
  3. Zmeny, ktoré sa Vám podarilo presadiť, sú pôsobivé

Zmeny, ktoré sa Vám podarilo presadiť, sú pôsobivé

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dnes absolvovala videokonferenčné stretnutie s  veľvyslankyňami a veľvyslancami z  krajín Európskej únie, na ktorom ich informovala o novinkách a reformách za uplynulé dva roky a ďalších plánovaných legislatívnych zmenách. Veľvyslanci sa zaujímali o aktuálne dianie v justícii, či už v spojitosti s prijatím novej súdnej mapy, s pomocou Ukrajine, s výkonom sankcií voči Rusku a ďalšími politickými otázkami.

Stretnutie s  veľvyslankyňami a veľvyslancami je pravidelným formátom, počas ktorého ministerka informuje o dosiahnutých reformných úspechoch v oblasti spravodlivosti a odpovedá na otázky. Viaceré veľvyslankyne a viacerí veľvyslanci priamo ocenili schválenie novej súdnej mapy, reformy Súdnej rady, zriadenie Najvyššieho správneho súdu, plánovaných reforiem trestných kódexov a ministerke gratulovali ku všetkým úspechom. Slovami francúzskeho veľvyslanca, J.E. Pascala Le Deunffa, ktorý tejto delegácii predsedal: „Zmeny, ktoré sa Vám podarilo presadiť, sú naozaj pôsobivé. Sledujeme Vašu prácu s rešpektom.“

Druhou najdiskutovanejšou témou dnešného stretnutia sa, prirodzene, stala pomoc Ukrajine. Ministerka priblížila veľvyslancom a veľvyslankyniam formy akými sa Slovensko zapája priamo do pomoci Ukrajine – či už formou znaleckého tímu, ktorý Slovenská republika vyslala na Ukrajinu zbierať dôkazy dôležité pre budúce dokazovanie o páchaní zločinov proti ľudskosti a genocídy na ukrajinskom ľude pred Medzinárodným trestným súdom, alebo formou vykonávania sankcií proti Ruskej federácii.