Preskočiť na hlavný obsah

Slovenské preklady prehľadov judikatúry ESĽP

V spolupráci s Kanceláriou zástupcu SR pred ESĽP sú pre potreby slovenskej praxe v Bulletine Najvyššieho súdu SR pravidelne zverejňované slovenské preklady prehľadov judikatúry ESĽP vo vybraných oblastiach.

Bulletin č. 1/2017 je možné nájsť na  tomto odkaze.​

Tieto prehľady zverejňuje tlačový odbor ESĽP na internetovej stránke tohto medzinárodného súdneho orgánu v anglickom jazyku na tomto odkaze a vo francúzskom jazyku na tomto odkaze.

Prehľady sú tematicky vyberané podľa aktuálnych potrieb a miery využiteľnosti v slovenskej praxi. Prehľady nemajú záväzný charakter a nepredstavujú vyčerpávajúcu informáciu o rozhodnutiach ESĽP, sú však významnou pomôckou pri hľadaní relevantných rozhodnutí ESĽP ku konkrétnej problematike.

V aktuálnom čísle Bulletinu je uverejnený slovenský preklad prehľadu judikatúry ESĽP k otázke ochrany detí a mladistvých. Zároveň v ňom nájdete rozhovor so zástupkyňou Slovenskej republiky pred ESĽP, ktorá sa v ňom venuje problematike rozhodovania o maloletých, výkonu práva styku rodiča s maloletým a vyšetrovaniu sexuálnych trestných činov, ak je obeťou dieťa.