Preskočiť na hlavný obsah

Návšteva predsedu Európskeho súdu pre ľudské práva

Na pozvanie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej navštívil dňa 2. marca 2017 Ústavný súd Slovenskej republiky predseda Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) Guido Raimondi. 

V dopoludňajších hodinách bol predseda ESĽP oficiálne prijatý prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom, podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky Bélom Bugárom, predsedníčkou Súdnej rady Slovenskej republiky Janou Bajánkovou a predsedníčkou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Danielou Švecovou. Týchto stretnutí sa zúčastnila aj predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková, sudkyňa Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku Alena Poláčková a zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková.

Predseda ESĽP vo svojom prejave reagoval okrem iného aj na zaťaženosť Európskeho súdu pre ľudské práva. Počet sťažností na tomto medzinárodnom súdnom orgáne stúpol v roku 2016 najmä po pokuse o štátny prevrat v Turecku. Veľký počet sťažností pribudol aj z Rumunska a Maďarska a týkali sa najmä preplnených väzníc v týchto krajinách. Momentálne je na ESĽP približne 85 000 sťažností, pričom jeho predseda nezabudol podotknúť, že prednedávnom výrazne poklesol nápad vecí zo Slovenskej republiky. V súčasnosti je na Európskom súde pre ľudské práva iba okolo 160 sťažností zo Slovenska (http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Slovak_Republic_ENG.pdf).

Zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva počas pracovného obeda vyzdvihla v tomto ohľade spoluprácu s Najvyšším súdom SR a Ústavným súdom SR, a to nielen v oblasti zasielania podkladov na vypracovanie stanovísk k sťažnostiam oznámených vláde SR, ale aj pokiaľ ide o zosúlaďovanie ich praxe s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva v rámci výkonu rozsudkov vyhlásených proti Slovenskej republike. Zároveň vyzdvihla vydávanie Bulletinu najvyššieho súdu, v ktorom Najvyšší súd SR v spolupráci s Kanceláriou zástupcu Slovenskej republiky pred ESĽP pre potreby slovenskej praxe začal pravidelne uverejňovať slovenské preklady prehľadov judikatúry ESĽP vo vybraných oblastiach, ktoré zverejňuje tlačový odbor Európskeho súdu pre ľudské práva (http://www.supcourt.gov.sk/data/files/1257_bulletin-2016-v-rocnik-c-1.pdf).

Predseda Európskeho súdu pre ľudské práva vo svojom prejave konštatoval, že Slovenská republika nepatrí medzi štáty, ktoré by vytvárali veľký problém s nevybavenými sťažnosťami, ktorý trápi ESĽP. Samotný súd patrí medzi veľmi preťažené súdy a jeho predseda vidí ako riešenie tohto problému dôsledné uplatňovanie Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na národnej úrovni. Medzi ďalšie spôsoby, ako ho odľahčiť, patria podľa predsedu Európskeho súdu pre ľudské práva: 

  • ​stáže sudcov členských krajín Rady Európy na Európskom súde pre ľudské práva,
  • zvýšenie rozpočtu Európskeho súdu pre ľudské práva,
  • dva nové nástroje, ktorými sú európska Sieť najvyšších súdov a ratifikácia Protokolu č. 16, ktorými sa má zlepšiť dialóg medzi národnými inštitúciami a Európskym súdom pre ľudské práva.

Predseda Európskeho súdu pre ľudské práva pán Guido Raimondi sa 2. marca 2017 v popoludňajších hodinách presunul z Bratislavy do Košíc, kde sa zúčastnil slávnostného zasadnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky a vystúpil s prejavom.