Preskočiť na hlavný obsah

​Vyhlásenie ministra k rozsudku ESĽP v prípade Harabin v. Slovenská republika

​Minister spravodlivosti Tomáš Borec vyjadruje poľutovanie nad tým, že Slovenská republika prehrala v spore pred Európskym súdom pre ľudské práva v prípade Harabin v. Slovenská republika

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len "ESĽP") však plne rešpektuje a v rámci výkonu predmetného rozsudku bude vyžadovať, aby závery ESĽP ústavný súd zohľadnil pri svojej ďalšej rozhodovacej činnosti.

Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozsudku dospel k záveru, že došlo k porušeniu Dohovoru z toho dôvodu, že vo veci sťažovateľa nerozhodoval nestranný súd. Nejde teda o meritórne rozhodnutie, či disciplinárne konanie voči sťažovateľovi bolo, alebo nebolo správne. ESĽP konštatoval, že dôvody uvedené ústavným súdom, konkrétne potreba funkčnosti pléna, nemôžu odôvodniť účasť dvoch sudcov, ktorí boli vylúčení v predchádzajúcich prípadoch týkajúcich sa sťažovateľa. ESĽP poznamenal, že v ďalších dvoch disciplinárnych konaniach proti sťažovateľovi ústavný súd zmenil svoj postoj a vylúčil jedného sudcu namietaného sťažovateľom a dvoch namietaných ministerkou spravodlivosti.  Preto ESĽP požaduje vo svojom rozsudku obnovu konania pred ústavným súdom.

V súvislosti s týmto prípadom pripomíname, že voči predsedovi Najvyššieho súdu sú na ústavnom súde podané ďalšie tri disciplinárne návrhy. Ako už minister Borec niekoľkokrát avizoval, disciplinárne návrhy nestiahne.