Preskočiť na hlavný obsah

Bez strachu, bez násilia

​V Bratislave sa koná medzinárodná konferencia o prevencii a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

​Ministerka spravodlivosti dnes otvorila medzinárodnú konferenciu „Bez strachu, bez násilia – Účinná prevencia a boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“. Podujatie organizuje Ministerstvo spravodlivosti SR, Rada Európy a Nórske granty. Konferencia je venovaná citlivej otázke násilia na ženách a domáceho násilia. Zároveň sa odborníci z 18 krajín zaoberajú možnosťami a spôsobmi boja proti násiliu na ženách, či už legislatívnymi krokmi, činnosťou mimovládnych organizácií, ako aj úlohou médií v rámci Európy.
Medzinárodná konferencia je zároveň vyjadrením podpory Dohovoru rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domáceho násilia prijatého v apríli 2011. Jeho základným cieľom je práve prevencia násilia, ochrana obetí a stíhanie páchateľov. Ide o prvý právne záväzný dokument v Európe na túto tému. Slovensko ho podpísalo ako jedna z prvých krajín ešte v máji tohto roku.
Konferencia zároveň poukázala aj na potrebu zjednotiť predstaviteľov európskych vlád, odborníkov medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a médií v boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, ako aj šíriť povedomie o existencii Dohovoru Rady Európy a podporovať krajiny, aby ho podpísali, či ratifikovali.
„Významný posun, ktorý dohovor podporuje je zmena vnímania domáceho násilia a násilia na ženách, ktoré sa chápe ako porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Z týchto závažných zásahov sa stáva vec verejná. Prelamujú sa ním múry domova, ktoré sa často stávalo miestom činu. Nepopierateľne tak rastie zodpovednosť štátu za včasný a efektívny zásah,“ uviedla v úvodnom vystúpení ministerka Žitňanská.
Významnými hosťami, ktorí vystúpili na konferencii boli okrem ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej aj zástupkyňa generálneho tajomníka Rady Európy pani Maud de Boer-Buquicchio, osobitná spravodajkyňa OSN pre problematiku násilia na ženách pani Rashida Manjoo a štátna tajomníčka nórskeho ministerstva spravodlivosti pani Astri Aas-Hansen.
Na konferencii sa zúčastňuje vyše 140 odborníkov a odborníčok z Bulharska, Cypru, Českej republiky, Estónska, Grécka, Maďarska, Islandu, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Malty, Nórska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Španielska.