Archívy: Tlačové správy

Zobrazuje sa 1241 – 1244 výsledkov zo 1244

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 14. decembra 2010 rozsudok v prípade Mižigárová proti Slovenskej republike. Súd zároveň skonštatoval, že v prípade pani Mižigárovej došlo k porušeniu článku 2 Dohovoru, ktorý zaručuje právo na život. Sťažovateľke priznal sumu 53 000 €. Pani Mižigárová sa pred deviatimi rokmi obrátila na európsky súd so sťažnosťou, že jej ...

1.1.2011

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 14. decembra 2010 rozsudky v prípadoch Ivan proti Slovenskej republike a Kántorová proti Slovenskej republike. Sťažnosti sa v oboch prípadoch týkali neprimeranej dĺžky konania. Európsky súd konštatoval, že v týchto prípadoch bol porušený článkok 6 ods. 1 Dohovoru a sťažovateľom priznal sumu celkovo 10 200€. IVAN PROTI SR Pán ...

1.1.2011

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 21. decembra 2010 tri rozsudky proti Slovenskej republike. Vo všetkých prípadoch išlo o prieťahy v konaní. Európsky súd sťažovateľom priznal celkovo sumu 8 396 eur. KESZELI PROTI SR Pán Keszeli žaloval Slovenskú republiku inter alia pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ...

1.1.2011

Európsky súd vyhlásil tri rozsudky proti Slovenskej republike. V jednotlivých prípadoch sa zaoberal sťažnosťami na nezákonnosť väzby, ale riešil aj žalobu proti Slovenskej republike z dôvodu neprimeranej dĺžky trestného konania, ktorú podali klienti nebankovej spoločnosti. Sťažovateľom priznal odškodnenie spolu vyše 67 000 eur. LOVEČEK a ďalší proti Slovenskej republike Pán Loveček a ďalších 32 sťažovateľov, ...

1.1.2011