Preskočiť na hlavný obsah

Európsky súd pre ľudské práva vylúčil slovenského advokáta zo zastupovania pred ním na obdobie dvoch rokov

Dňa 11. apríla 2023 predseda Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) podľa pravidla 44D ods. 1 a 2 Rokovacieho poriadku ESĽP nariadil, že advokát JUDr. Ondrej Urban nemôže zastupovať sťažovateľov alebo im asistovať v prebiehajúcich alebo budúcich prípadoch pred ESĽP a to na obdobie dvoch rokov odo dňa tohto rozhodnutia.

Dôvody spočívajú v postupoch advokáta v konaniach pred ESĽP (podávanie početných sťažností bez jasného uvedenia skutkových okolností a relevantných informácií, predloženie zavádzajúcich informácií). Tie pretrvávali aj napriek rozhodnutiam ESĽP, ktorými odmietol niekoľko ním predložených sťažností pre zneužitie práva podať sťažnosť podľa článku 35 ods. 3 písm. a) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.