Preskočiť na hlavný obsah

Dvadsiatu druhú Cenu Karola Planka získal doktor Peter Matuška

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dnes spolu so šéfredaktorom časopisu Justičná revue, prof. Jánom Svákom, odovzdali v poradí už dvadsiatu druhú Cenu Karola Planka. Cenu získal JUDr. Peter Matuška, PhD., LL.M., za príspevky uverejnené v Justičnej revue počas uplynulého roku.

Príspevky, za ktoré si JUDr. Peter Matuška, PhD., LL.M. prevzal Cenu Karola Planka, boli konkrétne: Post Achmea: súboj o investičné arbitráže medzi právom EÚ a medzinárodným právom (Justičná revue 5/2021); Slovensko a preverovanie investícií (Justičná revue 8-9/2021); Súboj medzi Luxemburgom a Karlsruhe o podobu práva Európskej únie – prípad Weiss (Justičná revue 12/2021).

JUDr. Peter Matuška, PhD., LL.M. je držiteľom Ceny rektora Univerzity Komenského za vynikajúcu diplomovú prácu, autorom publikácie „Slovensko a medzinárodné právo“ a v súčasnosti pôsobí ako právny konzultant na Ministerstve financií, na odbore špecifických právnych vzťahov. V minulosti pôsobil ako expert na zasadnutiach Svetovej banky a OSN pre reformu UNCITRAL (OSN) a ICSID Rules (Svetová banka), venoval sa zastupovaniu Slovenska na expertných rokovaniach v Bruseli, či negociácii Medzinárodných zmlúv o ochrane investícií. Tituly JUDr. a PhD. získal štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, svoje vzdelanie však dopĺňal neustále aj v zahraničí, napríklad na Harvardovej univerzite, Kolumbijskej univerzite v New Yorku, Helsinskej univerzite vo Fínsku a podobne.

Cenou Karola Planka sa oceňuje autor za príspevok, prípadne cyklus príspevkov, uverejnených v časopise Justičná revue, ktorý priniesol v ostatnom uzavretom ročníku nové a zároveň podnetné pohľady na právnu prax. Prof. JUDr. Karol Plank, DrSc. bol slovenský právnik, vysokoškolský pedagóg a predseda Najvyššieho súdu SR. Patril medzi popredných odborníkov na civilné a predovšetkým občianske právo. Bol žiakom profesora Štefana Lubyho. Od roku 1963 pôsobil ako vedúci Katedry občianskeho a rodinného práva, o rok neskôr sa stal dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, v roku 1969 sa stal prorektorom univerzity. V januári 1990 sa stal predsedom Najvyššieho súdu SR, túto funkciu vykonával do konca januára 1996. V roku 2006 udelil Karolovi Plankovi prezident Ivan Gašparovič Pribinov kríž I. triedy in memoriam.