Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Tlačové správy
  3. Dvadsiatu druhú Cenu Karola Planka získal doktor Peter Matuška

Dvadsiatu druhú Cenu Karola Planka získal doktor Peter Matuška

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dnes spolu so šéfredaktorom časopisu Justičná revue, prof. Jánom Svákom, odovzdali v poradí už dvadsiatu druhú Cenu Karola Planka. Cenu získal JUDr. Peter Matuška, PhD., LL.M., za príspevky uverejnené v Justičnej revue počas uplynulého roku.

Príspevky, za ktoré si JUDr. Peter Matuška, PhD., LL.M. prevzal Cenu Karola Planka, boli konkrétne: Post Achmea: súboj o investičné arbitráže medzi právom EÚ a medzinárodným právom (Justičná revue 5/2021); Slovensko a preverovanie investícií (Justičná revue 8-9/2021); Súboj medzi Luxemburgom a Karlsruhe o podobu práva Európskej únie – prípad Weiss (Justičná revue 12/2021).

JUDr. Peter Matuška, PhD., LL.M. je držiteľom Ceny rektora Univerzity Komenského za vynikajúcu diplomovú prácu, autorom publikácie „Slovensko a medzinárodné právo“ a v súčasnosti pôsobí ako právny konzultant na Ministerstve financií, na odbore špecifických právnych vzťahov. V minulosti pôsobil ako expert na zasadnutiach Svetovej banky a OSN pre reformu UNCITRAL (OSN) a ICSID Rules (Svetová banka), venoval sa zastupovaniu Slovenska na expertných rokovaniach v Bruseli, či negociácii Medzinárodných zmlúv o ochrane investícií. Tituly JUDr. a PhD. získal štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, svoje vzdelanie však dopĺňal neustále aj v zahraničí, napríklad na Harvardovej univerzite, Kolumbijskej univerzite v New Yorku, Helsinskej univerzite vo Fínsku a podobne.

Cenou Karola Planka sa oceňuje autor za príspevok, prípadne cyklus príspevkov, uverejnených v časopise Justičná revue, ktorý priniesol v ostatnom uzavretom ročníku nové a zároveň podnetné pohľady na právnu prax. Prof. JUDr. Karol Plank, DrSc. bol slovenský právnik, vysokoškolský pedagóg a predseda Najvyššieho súdu SR. Patril medzi popredných odborníkov na civilné a predovšetkým občianske právo. Bol žiakom profesora Štefana Lubyho. Od roku 1963 pôsobil ako vedúci Katedry občianskeho a rodinného práva, o rok neskôr sa stal dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, v roku 1969 sa stal prorektorom univerzity. V januári 1990 sa stal predsedom Najvyššieho súdu SR, túto funkciu vykonával do konca januára 1996. V roku 2006 udelil Karolovi Plankovi prezident Ivan Gašparovič Pribinov kríž I. triedy in memoriam.