Certifikáty určené na podpisovanie výstupov z obchodného registra

Zoznam certifikátov určených prevádzkovateľom informačného systému obchodného registra na podpisovanie výstupov z obchodného registra v elektronickej podobe:

Informácie o certifikáte na overenie

Vydal: C=SK, L=Bratislava, O=Narodny bezpecnostny urad, OU=SIBEP, CN=SNCA2
Sériové číslo: 65 81
Algoritmus signatúry: sha256RSA 

Formát: X509

Meno:
C=SK, L=Bratislava, O=Ministerstvo spravodlivosti SR, OU=SIRP,
CN=PSEUDONYM – spravca podatelne 3
Verejný kľúč:
30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8e 4b 6e 0b d8 ef 72 50 7e d9 05 97 83 d3 2d f9 bc a9 2d 2e c5 0e de c0 49 be cf 28 27 d2 be 5f ae 5d e2 04 fe a2 3a 0e 4f 92 2a 20 c5 f3 7c 12 7e 00 bd 4e 24 52 4e e8 f3 61 d7 93 7d d5 1e 98 01 f5 e1 7b d3 b7 85 d9 69 f0 c8 c7 35 28 71 1d 8b cc 3f 88 d0 aa c3 c1 b3 1d e0 08 e2 b1 ce f4 b1 21 f3 a0 26 9f 3c 16 76 6a f6 10 24 43 ff 52 2f 54 b6 06 65 86 1f c6 32 28 1c 1c 30 63 f2 4c b6 3a 18 1d 67 78 05 66 a1 af de 59 11 9d 33 6f e9 ca ea 37 4f 57 71 91 fd 16 24 83 fb ec b8 04 46 ed da 0a 11 54 1c e3 ac 01 9b c2 7c ba de 71 c1 17 b6 3b 40 41 68 ca 53 35 89 f5 5a 78 91 c0 bf 52 2c 28 ba fb b6 41 95 34 73 a9 36 26 13 9f 6a fd 3c 7d 40 ab 10 16 4d 3e bd 0f 8f ee 97 a3 80 a8 37 1e 7a 14 ac e8 a7 b3 35 2c e5 ad e3 12 6e 57 9c 6e 4f 7c 62 73 c6 dd a8 8e bd 1a ba e1 02 03 01 00 01
Hash reťazec:
‎‎‎04 5d f7 e4 89 ce b4 d6 a2 bc 63 69 41 3a 0b b2 14 21 45 5a 

Dátum platnosti od: ‎ 26. ‎septembra ‎2014 13:17:41
Dátum platnosti do: ‎ 26. ‎septembra ‎2017 13:17:37 Poznámka: obdobie od 22.10.2014 08:00 do 28.10.2016 23:59

Informácie o certifikáte na overenie

Vydal: C=SK, L=Bratislava, O=Narodny bezpecnostny urad, OU=SIBEP, CN=SNCA2
Sériové číslo: 65 66
Algoritmus signatúry: sha256RSA

Formát: X509

Meno:
C=SK, L=Bratislava, O=Ministerstvo spravodlivosti SR, OU=SIRP,
CN=PSEUDONYM – spravca podatelne 1
Verejný kľúč:
3082010a02820101008bac32c63ac4865f95feb8d632b 9a972ac75e9d65d732f21c78f70abe8c741539474d851 b3ce31471056ff412ff755cb574341b3dedaa7dbedb1e8 34331e212e5d421aa982ae6a42b9b4fe7f3d09d803d82 4499cd922f518ca8713103723ed94d971693d220487a1 de4c8ad838ae8dc8188ab13b05f42685a9381ad3eb19d 2985d5ce6692dced2e4cf0ca8a028f3fe2fe30a05e453ab 93c1e7ca701aa96402849ba5b344f16996cad394187ccf d1424591862800cffb590a0844a9d9f594d996ee092f0dc 7785262d72e01cfd743f74c7dca065eee6a09e9b518c2fc 6deaad400163a77ed4966a5c2c5f3f4eeb2b062b01d4b8 849f8e875795905eb3599792190203010001
Hash reťazec:‎‎
10b66339a11591c68f8e6b05196dd3b4e8c851f5
Parameter algoritmu kľúča: 0500
Algoritmus kľúča: 1.2.840.113549.1.1.1

Dátum platnosti od: ‎23. ‎júla ‎2014 13:52:52
Dátum platnosti do: ‎23. ‎júla ‎2017 13:52:46

Poznámka: obdobie od 04.08.2014 08:00 do 28.10.2016 23:59

Informácie o certifikáte na overenie

Vydal: C=SK, L=Bratislava, O=Narodny bezpecnostny urad, OU=SIBEP, CN=SNCA2
Sériové číslo: ‎65 67
Algoritmus signatúry: sha256RSA

Formát: X509

Meno:
C=SK, L=Bratislava, O=Ministerstvo spravodlivosti SR, OU=SIRP,
CN=PSEUDONYM – spravca podatelne 2
Verejný kľúč:
3082010a028201010090f65c12fec9f08e2ce3566db 4257079f45b5dbf1e39ffd742040bc55d94b21d5927 db1c2b7dbae217ee08eff2ad0c4dda1b51bbf742ca5 85773daf41cab1592e3b2689dc3a03f284fd07ab6f4 7cc8f62c189e0970e506d96d9fa5c61a3ddecac610b 7bd6febbeb285cdfb4696b198c902547590e4c3b935 ac9c45fe69d701b0dc9738344f88a3aa247a3c5d0d9 995ac60419a4342e73e2ea142cdee9825d55ddba66 1244722692e8b1f61993466abbf469344a4a510470 f084224c55d0c16ffbfe73875a81133d7de67d63484 1ffe5b43e84e9e16a3f67b6eb5f92372810933d34d5 2abf26a4a27e25ae56fa99eea5965a92b4401bd559 97fbe269b070c286d0203010001
Hash reťazec:
‎‎efbc6468b6463e3972813eab637bf4d76d881ce4
Parameter algoritmu kľúča: 0500
Algoritmus kľúča: 1.2.840.113549.1.1.1

Dátum platnosti od: ‎23. ‎júla ‎2014 14:06:24
Dátum platnosti do: ‎23. ‎júla ‎2017 14:06:22

Poznámka: obdobie od 04.08.2014 08:00 do 28.10.2016 23:59

Informácie o certifikáte na overenie

Vydal: C=SK, L=Bratislava, O=Narodny bezpecnostny urad, OU=SIBEP, CN=SNCA2
Sériové číslo: 53 f1
Algoritmus signatúry: sha256RSA

Formát: X509

Meno:
C=SK, L=Bratislava, O=Ministerstvo spravodlivosti SR, OU=SJIS,
CN=PSEUDONYM – spravca podatelne 3
Verejný kľúč:
3082010a02820101009203ed9db6b6c23cf1c5f90cf327bca 560235582912fc1daf1eb85ad15e2146b84f7d5fd3032592d d32fd884af7dbf880d9106d40877ee15c272193bd30099f57 25046f2541d2a6aa490bf951b33b2a1af1105efb8a5fdab91 4300533e864546e5355cd97ec20bbbeba25787e36239902 4ef2da1966f84443dd67e5d4d24eb8340198c60ad2f1734e 3772fce6b29889c083af52e97c65d975e17c9a3cd2809572 2248e664eed1eab77e1a128185cb68bd94ab6a382caee90 81c99ef0735871680fd3ac8ef7ebb6266219967b7b05e13a 2807ec16f8f12ff7d701c6fd43cfb07bc6f95e3a9478070374 a5a78d5829c52414ec43ba372a2af8ec71490203010001
Hash reťazec:
‎8bf02ef3df4be0ac1d3f4201d8e0793e07c8656a
Parameter algoritmu kľúča: 0500
Algoritmus kľúča: 1.2.840.113549.1.1.1

Dátum platnosti od: 26. ‎augusta ‎2011 10:24:13
Dátum platnosti do: 26. ‎augusta ‎2014 10:24:10

Poznámka: obdobie od 16.07.2014 15:00  do 04.08.2014 07:59

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydal: C=SK, L=Bratislava, O=Narodny bezpecnostny urad, OU=SIBEP, CN=SNCA2

Sériové číslo: 53 f0

Algoritmus signatúry: sha256RSA

Formát: X509

Meno:

C=SK, L=Bratislava, O=Ministerstvo spravodlivosti SR, OU=SJIS,
CN=PSEUDONYM – spravca podatelne 2

Verejný kľúč:

3082010a02801010099df30e83cd5a0239178bff274842eaa
22f2312e77de04edbde9fced6dcbd42a3525b403975c34b87
c8269f466544643b42b2040974430be8873d7e7ba9d3008ce
bffd6a773b4123878d0942312ffd5d50d7c83cb1f75ecd202
51677be5373cd20858610aa66593a3197c99f002259914fef
77302b1921e96ffe1a688a98012735c988d4ca8d8e6e930c7
10c9f649f79663a3e34a6b9f73b80082e6f6e9ddde9e006b1
2da5e3ca8d35b8fbd99b557d635aa228058d10cb6a1651053
d3e37205636d0e0f659c86de96d039080ab13207e182941d7
7906de034dfa6e6c9fee6f55dd86f29597015c2810bb6497
d055e74f45af2bed855e3f1462d033228757dd0203010001

Hash reťazec:

447c93b7988d077d66f5d1210bf4c6fe74902348

Parameter algoritmu kľúča: 0500

Algoritmus kľúča: 1.2.840.113549.1.1.1

Dátum platnosti od: 18. ‎augusta ‎2011 9:20:01

Dátum platnosti do: 18. ‎augusta ‎2014 9:19:56

Poznámka: obdobie od 05.03.2012 14:00​ do 31.07.2014 23:59

​​Informácie o certifikáte na overenie

Vydal: C=SK, L=Bratislava, O=Narodny bezpecnostny urad, OU=SIBEP, CN=SNCA2

Sériové číslo: 56 93

Algoritmus signatúry: sha256RSA

Formát: X509

Meno:

C=SK, L=Bratislava, O=Ministerstvo spravodlivosti SR, OU=SJIS, CN=PSEUDONYM – spravca podatelne 1

Verejný kľúč:

3082010a02820101008fd72b241650cd8b98ff64991de1608
daac5a8209c68759da1a0d79dabd844810e958ce66ebb138
b64c43725e06449eeee60b010a459d0b87c360f1abcc60f3f
53794549183f0174ea0f9de2be753cd3c8874d586f4c73b84
15016ba311265bd3f8594e90db1875668e73698bf9f5e8059
51f5a25014717559200732b63cb864cacb6f67c48118a8215
71c1460ba973a4a94bcddf13069e4aaf748f3163bed3a884a
4ae2ac6e4ea14d0f6861897a43e6465cd6da7723d218e254
004c6dc7e12ccf55c623b95a803fa98d738c6195f33c41384a
2a77c484040f455945bffc6de32da9eb98d6c10ef6e677f040a
3ecf9754ff342e501e47b1cb58cabf471bb12010203010001 

Hash reťazec:

bb88cf05a0200c77410c05e93a8b8fecf1b5259d

Parameter algoritmu kľúča: 0500

​Algoritmus kľúča: 1.2.840.113549.1.1.1

Dátum platnosti od: 29.12.11 11:00

Dátum platnosti do: 29.12.14 09:42

Poznámka: obdobie od 29.12.2011 11:00 do 31.07.2014 23:59

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydal: C=SK, L=Bratislava, O=Narodny bezpecnostny urad, OU=SIBEP, CN=SNCA2

Sériové číslo: 5079

Algoritmus signatúry: sha1RSA

Formát: X509

Meno:

C=SK, L=Bratislava, O=Ministerstvo spravodlivosti SR, OU=SJIS, CN=PSEUDONYM – spravca podatelne 1

Verejný kľúč:

3082010A028201010091E2E3496B8A2C4B2A8B8942056F912CE
9E737EA51D868ED2377CA8708492605FDF65C1D3B7F36365B7F
49B3BA7DA789C2BBB1DD785575D7093D4024D95F12514FC30B9
0A6CD0EEF2362A6CC473A64EDE6734533723C8471FBEB704116
D147EB1E4FC27E8B29495B7328A151E3730C1D62B06E10EFCC8
1C4CA8A947014310024378D3931A8A49D2B5EF57855968B3414
4273EA17DDAE9584A83FC7C3C1D00D479B36D3EE4EDC1C11FCC
FD117E7D96C4A20EBDB80158832301E937F1E509A7B1CA43F23
AE1E71C67D493FE6F71F1FC19E6C4F855A6B87270F97036B0A0
FFD06F55D89D3873544CFA828C4A5E9447FD6D5C0358E2CDEA2
B507C92FA9BC3585E9C50203010001

Hash reťazec:

E12D8A4948AECD87B99C08495C1C1D6315FB873F

Parameter algoritmu kľúča: 0500

Algoritmus kľúča: 1.2.840.113549.1.1.1

Dátum platnosti od: 30.12.10 16:00

Dátum platnosti do: 31.12.11 22:59

Poznámka: obdobie od 30.12.2010 16:00​ do 29.12.2011 10:59

Informácie o certifikáte na overenie​

Vydal: C=SK, L=Bratislava, O=Narodny bezpecnostny urad, OU=SIBEP, CN=SNCA

Sériové číslo: 1BFB

Algoritmus signatúry: sha1RSA

Formát: X509

Meno:

C=SK, L=Bratislava, O=Ministerstvo spravodlivosti SR, OU=SJIS, CN=Miroslav Gáborčík, SN=Gáborčík, G=Miroslav, T=Ing.

Verejný kľúč:

3082010A0282010100BF0649DC40993C134A7BF1C1B40B87B73
E41F455C7F5418B42B39F81906860E4ADFBDDFEEF43D3E2E698
9523D2C37C5C3015967B63442806286051A97ADAFBF3D7678AA
64FD1B50918CBCFC388EB5DE314F18DC472C828D8611BCE25F5
E64755311AFF306265996D9DDEB00604F55519D38697BE5DC72
144DE329F5C1290984CC56543B6E22533ED397C71C51FD2A409
CA48EA2CDC2150643C33FC1256A10989169BCC7A4B779FD2FA3
D553758A8DF0BE241EF0D62B477EB04A669A0365C1CB8B17A80
218BB2EBD208C664ACE109E14855FA448CCCD2D8277A24F2471
D25578535CBF212D196B12456A93B3E4E00ADB4BE740C79EF6A
1D9626F7DE8ADA8E403D0203010001

Hash reťazec:

5188448149CB8B439D518BF1AE8533EE4CD2CFE9

Parameter algoritmu kľúča: 0500

Algoritmus kľúča: 1.2.840.113549.1.1.1

Dátum platnosti od: 9.1.09 11:00

Dátum platnosti do: 30.12.10 15:59

Poznámka: obdobie od 9.1.2009 11:00 do 30.12.2010 15:59

Informácie o certifikáte na overenie

Vydal: C=SK, L=Bratislava, O=Narodny bezpecnostny urad, OU=SIBEP, CN=SNCA

Sériové číslo: 1BFA

Algoritmus signatúry: sha1RSA

Formát: X509

Meno:

C=SK, L=Bratislava, O=Ministerstvo spravodlivosti SR, OU=SJIS, CN=Jozef Kaffka, SN=Kaffka, G=Jozef, T=Ing.

Verejný kľúč:

3082010A0282010100CA574B5193E9D7F29FD0C3BB93638C8E1
62EBB37858F59060961877F868405483C1960BAFE9357B14ABD
7EFBAD4ECE5B8FBF04DD5F17E8D45339F32EC0914B0D22EF70C
73F41ACF46755B0E3C401F83DEE75DB98CE5A4ACE17AC3C288E
209F223AB97FA6B55B8A92C4F2570D7C57AF88112EC9F75C7C4
19F72EDE2D99C22D4D9B3290D2DDAFE0D8F68AFFC4C31C85DFD
3985783E6C0946EB8BA801A0127361042F876DFC98A1097BDE4
43ED703099D9B1AED68B2383090CC2B70980F7725F75C9BC09A
53CB8DFF429C061C6152D7C494DAE150703ED0D897AE13A8CD7
02FE60838647E23CCE2FD175E0F8F98446E4C20B0D406E9CFB5
762F9B76236B01294F9D0203010001

Hash reťazec:

01CCC5CA74A350E55ED860F0DCA257E30AC0ECF4

Parameter algoritmu kľúča: 0500

Algoritmus kľúča: 1.2.840.113549.1.1.1

Dátum platnosti od: 1.1.09 00:01

Dátum platnosti do: 9.1.09 10:59

Poznámka: obdobie od 1.1.09 00:01 do 09.01.09 10:59​

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ
Sériové číslo: 00 AA 8D 25

Podpisový Algo​​ritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386276, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00166073, O = Ministerstvo spravodlivosti SR, CN = Ministerstvo spravodlivosti SR
Verejný kľúč:

30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 E2 9F 59 41 A6 F8 CE 49 0C 56 6E 21 95 42 49 E8 81 3D 60 D6 37 A9 AA D9 BB 54 FC E5 A4 B6 F1 D6 30 B5 20 AA FA 2A 9A D4 44 EE 49 DC 3F 08 83 EA 42 35 8B A7 8E 49 C1 AF 24 F6 05 E7 04 99 CF D0 F4 E7 23 63 E2 65 0C 4E 94 06 C6 20 25 33 71 DD 21 EA DF E0 F3 D7 AB BF 1B 42 92 CD 74 E7 38 C8 0B A4 64 8E 22 D6 9F C1 AD 9C F0 4E 56 BF E2 56 26 82 CF 28 8C 60 19 A8 CE 5E B6 20 BF DD 57 94 9B 6A 79 EB BB 24 D4 0B 9A D2 F7 C9 02 FA 13 15 CD 1A 50 4B 9F AE A7 4C C2 27 F1 DD 14 0F 1A 9A 8F 45 74 1C 03 73 E6 F3 5C 89 CB 24 27 B3 DB 27 BD 94 DB BF D6 EA 46 66 C5 FC AE D6 9B E1 D6 A9 7B A4 6D 3A DD 97 D4 5E D1 2F 01 A0 A7 2A 2D 84 79 99 D9 A8 E5 48 17 3F 49 96 BC A4 89 51 FF B4 31 F5 3E 6C 39 8C ED 62 5B 92 DE 74 D5 CA 7D CC D3 CD B3 87 15 42 72 24 0B 02 E1 5B 89 BD 45 E3 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:
‎‎E7 FD 8C D4 F6 42 84 BC 27 A5 51 51 6E 77 FB 6D 93 0E B0 72

Identifikácia kľúča certifikačnej autority
6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d
Platný od: ‎ 31. ‎októbra ‎2016 11:29:30
Platný do: ‎ 31. októbra 2017 11:29:30
Poznámka: obdobie od 31.10.2016 11:30

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ
Sériové číslo: 00 aa 8c 67

Podpisový Algo​​ritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386184, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00215759, O = Krajský súd Bratislava, CN = Krajský súd Bratislava

Verejný kľúč:

330 82 01 0a 02 82 01 01 00 c5 b3 5d f0 cc 35 32 6b 99 6b c2 dc 03 d0 89 55 67 eb 52 d7 13 98 bb 28 8b 9a 3c fc 6b 0d c9 19 93 f5 75 2b f5 9e 8e 4f 60 96 1b ad 1e 68 61 c3 21 49 31 ac b7 1d 08 79 b8 38 d1 87 dd 89 bc 1d 75 ea 2e a7 88 ba 0c 39 b2 a8 3c 05 87 84 ee 6e 5e 47 31 2a 39 fe d8 a6 e3 aa 68 96 2c 90 6c 00 5d 4c 57 f5 b4 d4 8f d1 30 33 fc a7 da 00 77 98 4c 4d 78 24 ae 7e 8a 1f f7 d0 52 f4 f9 0a aa e1 3d 65 eb 44 2d c9 3b 63 f0 3f d2 94 d0 97 ba 93 68 be 06 93 5e 42 83 b2 13 e2 ed 38 0e dd c6 ab 90 d9 80 40 c4 c2 77 e5 b6 70 e4 ec a7 1c 3f a1 47 74 bb f4 3c f5 fa a2 60 ea 84 36 70 29 3d c7 df aa c4 98 64 42 34 d9 d4 3d f9 e8 ed 02 96 d7 34 ca d0 7c 8c 43 5d 86 21 ea d3 1d e6 88 51 16 4c 82 e7 45 d8 8e 4c 3a ba e3 e4 1b 44 e1 b6 89 60 0e f0 21 ad 01 d8 80 c0 ea 71 fd 2b 19 ee 77 02 03 01 00 01​
Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ ff 47 66 ed f6 31 04 bc 08 a3 41 d2 08 e6 d5 8b f9 30 c9 e7

Identifikácia kľúča certifikačnej autority
6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d
Platný od: ‎ 31. ‎októbra ‎2016 11:29:30
Platný do: ‎ 31. októbra 2017 11:29:30
Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: 00 aa 8c ed

Podpisový Algo​​ritmus: sha256RSA
Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386244, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00215775, O = Krajský súd Bratislava, CN = Krajský súd Bratislava

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 e7 8b 17 78 76 c4 63 77 10 28 38 74 18 d1 66 73 18 73 dc 43 3d ee 06 0d ed 60 21 c6 bf c4 51 a8 e7 3b e6 95 7a 13 68 79 a3 bd 49 8b 3e 99 18 6c c1 2f 9f 4d 6f 1e 68 68 55 de ce 46 55 1e 58 86 ec 27 76 8a 8b f4 6b 36 7e 3c 87 21 4c d2 e4 53 4e 65 6b a7 d4 6d db c0 04 fc 74 6e 5b cb e4 0b 1f 61 f3 2e f3 05 04 5b 32 31 05 98 da 2c 84 66 97 24 b8 57 5b aa 66 ea f5 55 db c9 b3 15 4b 0b 57 d6 a1 f5 0a 61 83 66 36 cd a8 4d 91 79 f8 19 72 c0 6c 0c 13 a6 8c 2c 6c ed f8 10 8f 9a 45 65 b1 c4 75 97 1a 11 87 3a 79 5e f8 4f bb a4 d1 13 ef a3 35 2b 3b 94 be de 8d f9 92 db fe 06 96 83 9d 6f 02 2f 72 1f 6d 69 d8 fb 49 53 62 4a 1e 64 ff cf 66 49 cc 28 fc a8 30 10 78 35 62 5c 5f 39 24 89 21 4a 9e 0d 20 79 d9 ff 1d 47 4a 95 09 96 84 6f a4 dd 9c 6c 3f dc ee 3c 47 af dc 6e 99 ed 02 03 01 00 01​
Identifikátor kľúča držiteľa:
dc ee 52 73 8c 30 84 54 d8 0b 33 43 cb c7 1a 71 25 d7 ef e0

Identifikácia kľúča certifikačnej autority
6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d
Platný od: ‎ 31. ‎októbra ‎2016 10:50:42
Platný do: ‎ 31. októbra 2017 10:50:42
Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ
Sériové číslo: 00 aa 8d 11

Podpisový Algo​​ritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386263, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00215783, O = Krajský súd Bratislava, CN = Krajský súd Bratislava
Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 9a 6b 9a 6f e1 d6 3d ff aa 70 d8 85 20 99 8d c8 20 63 8f 24 8f 78 84 95 56 52 45 2c bc 04 19 e9 e6 36 42 29 cf 63 d4 2a 47 8d 86 78 fe 80 f6 5f 5d d0 cc 92 9c f0 7b 32 31 92 ab 13 4b 9c e9 9a aa 4e 70 5b e5 92 90 1e 50 55 02 9d d4 6c b0 32 e0 a1 c5 e5 71 da 69 1b b2 cc 2b 7e da 50 97 a4 00 06 a0 b1 a0 df 38 18 84 dc 3b d9 d1 2e db e6 61 ad 55 ba a5 6f cb e4 e5 f3 75 74 86 9f 45 e2 ab 56 5f 0d 3e 4a d7 7e b8 0f b6 cd 71 a4 d8 dd 5c 7f 3c 8b 0b 04 95 2e ce a7 c1 a3 e7 70 03 da 93 0a dc 68 88 97 59 db b5 6b 03 d8 f1 00 1c 54 af f8 79 8d 69 4b f2 22 9e 39 3f 0b 69 ed 65 14 27 d1 09 40 a5 b0 d1 9a bc 8d b9 74 1a dd d5 5d 50 6f 7d f4 31 2a 79 b8 ac 72 e1 4e 56 b8 1a b9 6a 99 57 9b c1 87 d3 23 2a 51 2e 38 6f 91 9d 55 af 72 8c d1 a5 2f 20 ee 92 5d 83 96 f6 ae ae 11 02 03 01 00 01​
Identifikátor kľúča držiteľa:
d6 dd 4d 61 5f c4 09 f1 18 40 64 d3 c7 a6 78 c3 12 e1 29 28

Identifikácia kľúča certifikačnej autority
6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d
Platný od: ‎ 31. ‎októbra ‎2016 11:18:53
Platný do: ‎ 31. októbra 2017 11:18:53
Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: 00 aa 8d 30

Podpisový Algo​​ritmus: sha256RSA
Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386284, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-35629738, O = Krajský súd Nitra, CN = Krajský súd Nitra

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 b2 84 3e 28 02 37 7c 4b 8e 54 73 56 29 b0 2f 0a 81 49 15 e1 2f 6c d9 8a cc 07 35 77 d9 4e 97 4f 60 6e a2 14 06 40 7c de b3 22 62 36 12 b6 3a 3a c4 63 da 55 94 2d 80 3f e8 99 f8 e7 6c 87 7b 6e 14 d9 e2 57 b2 a4 1e d7 d6 35 4c 8d 67 7a a6 41 31 55 0b 02 20 d4 14 b5 4c 56 cb ab 23 c8 17 c6 da 8d 1b 7b bf 69 e6 2a 70 85 1b 47 01 5a 76 86 ff 02 4e 4d 9a eb 18 0c a9 6d 74 58 a3 c4 9f cb cd 01 ee 08 4b 3e e4 90 f8 4f 79 58 9c bf 83 f7 6a a2 33 28 c4 44 67 94 a6 2a 3d d5 df 33 ae 3e b2 fd b2 52 70 44 61 51 07 fa 29 36 e2 eb 94 b8 ed e5 e8 2e 7e 8f 27 29 46 be 1f f4 66 61 0b 4c 12 a8 0d 93 10 12 a3 65 33 e0 25 86 cf 6c f4 79 eb ce 47 bc 43 71 82 6c c2 7c 4e 65 36 71 0c 8f 2a 2a 5b b1 90 0e 65 05 bd 8f a0 5e 50 42 20 23 45 f3 26 2c fc a1 2a a6 82 46 87 57 29 83 ac 81 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

3f a5 11 2a 6f 1d c0 ab f6 73 10 f8 a4 e1 85 fa 0f 7c 15 04

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎ 31. ‎októbra ‎2016 11:40:21

Platný do: ‎ 31. októbra 2017 11:18:21
Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8d 36

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386294, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-17068410, O = Krajský súd Prešov, CN = Krajský súd Prešov

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 9c 96 34 fa 6d 9f 09 34 04 75 4e a2 ae f6 a1 cf d2 d6 e1 db ec 72 cc ed d6 85 af 54 45 21 03 79 a2 12 8b 02 56 48 b4 a3 eb b0 6a fc 95 0a 48 f3 ec 74 54 67 b3 cd c3 e4 c6 87 c2 75 9b 47 69 30 47 13 71 14 81 c8 f1 c6 d5 2d 3f 01 df 4d d1 71 57 99 72 79 5f e1 92 19 c5 5d 4f 8d 62 27 73 75 96 c5 9a 3d 89 bd a0 e3 37 55 dc 9b 79 f6 db 83 76 9c 31 b1 95 1a 24 13 c9 37 8f e9 fb 20 64 0e 01 fa 4c 4c cc b5 78 b2 95 cd a3 91 0c ac ab 9e b5 55 69 96 11 95 0f 15 74 10 2a 40 42 12 0e b4 31 a8 f0 5f 5e 12 1c 77 2c d6 ad 87 62 a6 b6 f4 54 68 b9 16 c0 72 a9 66 46 5e f7 00 47 27 cf ef b1 77 26 5d 9b 60 e8 03 73 00 75 90 f9 68 25 e5 3a c7 e1 1f d9 eb d3 63 72 af 67 46 22 fd 95 f4 d5 3a 7b f1 ce c4 e6 35 cb 93 bf d8 5c 26 d2 bf 04 13 18 87 70 4b 30 f8 72 b1 59 b0 93 86 69 db 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ ec f6 30 d3 f7 ee c2 75 5c e0 30 88 fe 30 66 33 bb 98 8a 26

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 11:47:29

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 11:47:29

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8d 44

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386298, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-35629665, O = Krajský súd Trenčín, CN = Krajský súd Trenčín

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 a6 fe 14 de 5d 5a d5 e5 67 ac c7 64 be b2 6d 3a fe 76 43 48 75 91 de c4 f0 43 f0 66 95 b2 c4 2d db 17 27 c2 93 50 72 d7 55 37 71 29 c6 25 cf 82 08 d7 2c d2 9a 4e f5 5b 87 a0 ce 4d b3 2d b6 8e bd 59 34 2d d1 8b 9c 4b 8a 6c 42 71 b4 bc 4d 76 fd d0 fd 77 35 56 54 56 e4 af 94 8f 1c 00 c8 0e b8 9a a2 92 4a 73 1e 05 29 fa bb 0c d2 f3 43 40 dd 59 c5 d2 b6 65 71 aa cc ab 79 0a 0b e2 98 91 56 2f 07 d7 70 89 88 d6 51 08 a2 b0 ed 56 a9 05 8e 6b 2e 75 d0 1d e9 70 fc 78 9f 84 0d 78 54 78 b0 eb 16 c9 d8 e8 47 8c c2 99 33 41 17 fd ab e0 46 a8 70 23 cb df 94 74 6f ba 59 e2 dd 98 d3 62 79 92 4d 6d 3e b5 f1 59 3a 57 6d b9 ff c8 b8 f9 30 55 13 52 60 37 30 c0 68 a1 dc 02 94 d3 e5 a5 5c b1 74 fc 31 ba c3 66 17 b1 c2 63 23 00 03 95 12 55 66 ab c1 b9 cb 49 c8 98 f2 62 ae 66 68 23 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 83 e2 31 14 be ed 4c fa b4 e9 f2 41 d6 fc f1 7e 82 9e 5b 92

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 11:58:16

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 11:58:16

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01 

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8d 50

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386304, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-35629703, O = Krajský súd Trnava, CN = Krajský súd Trnava

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 b9 6a 6d 15 12 f6 06 ec c1 00 4b 5d 63 5d 18 8d f9 1d 78 02 4b 4c fd 32 cc c4 aa c2 13 98 1d c0 b3 e8 e8 54 27 ce 4e 58 b0 8e f7 52 ce 59 d8 5a 94 41 d2 d1 2f dd 95 04 8b c8 67 f4 88 5b 75 94 2c a9 83 bd 54 d8 46 f1 00 91 c0 69 3c 0b 97 f6 37 c6 d6 7b 70 fe 3d 6d 38 f8 87 fa 50 da d5 cc 4f 6f cd 0a 59 2f a0 76 12 d2 bc b1 2e 55 79 e7 96 c2 d7 14 1f 5a b8 e8 c3 3b 0c ee 39 c9 c1 7b a6 cc d8 e8 10 ed 3c cc f1 f8 46 64 83 e2 42 cb 2f 84 ba b6 b7 13 0b a4 5a 29 4c f6 a7 d4 85 c6 f4 4e 62 dd 99 43 c9 da 6c 46 05 6a f2 f1 dc 66 d9 b1 d1 35 0b 15 f3 cf 57 17 8f a0 16 12 48 89 9b 50 11 de 16 1a e9 20 8d 99 77 3a 87 1d 01 e7 f0 d5 10 ea ac 01 1a 35 63 34 70 dd e7 1d 65 f4 d8 f6 79 00 63 f3 bf 63 b2 aa 39 fd ab 8c 50 65 b9 aa 20 bd 3a 52 e1 10 6b 1d 6c 6b 66 61 34 67 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ f5 2b 8c 6b ac e3 51 3f e1 12 30 3e d4 c9 12 cb 54 81 3e e5

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 12:05:10

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 12:05:10

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8d 56

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386307, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-35995572, O = Krajský súd Žilina, CN = Krajský súd Žilina

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 cf 7d d7 af b5 40 fb ff 71 32 14 26 5b df f3 fd 05 05 6e 94 7c 87 fa 4a e1 48 28 9b 5c b6 ed 27 f5 2a d4 bf 27 9e 85 2b ea fd c3 08 e6 48 0f 14 3c 0d 48 63 72 a1 a1 b2 b2 39 47 24 53 03 26 fc 12 1d 16 b9 f7 70 8b c8 92 e1 3f 02 8a ce 4e 6f 8d 22 f4 68 5e cd ea 18 c5 d2 0d dd d2 20 ea 76 97 c7 2f fb 30 75 ef c1 da ac 99 1e 85 e8 be 3f a5 f9 cb 76 c8 46 dc 07 72 6d a0 fd 0f 68 64 fb b8 25 a8 43 89 ae a0 6f e1 38 b4 89 52 24 bb f6 f3 28 b5 ae 15 8c d5 27 21 58 bf 69 e7 a9 aa f1 1b 95 ae 25 8e 9c 04 93 f5 02 cd 3f 6d cc b2 f7 34 8d 9a de 62 ac 18 a7 40 ae 4d 5e e9 66 03 c8 69 c0 fb 74 68 58 f4 88 71 28 0a 68 ff 66 6d ab 42 f5 52 49 57 2a 07 9b 46 23 a7 23 8a c0 0d 2e 83 5d 8b 5f dc 87 9b 12 96 65 e6 6f b2 cf 78 b7 ae ee 0a 92 bd 38 c2 3f f2 ed f7 a1 c0 13 44 1f 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 1b d7 31 72 81 4d 3b c9 bb d7 8b ad 85 73 32 d1 ef d3 65 0e

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 12:13:03

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 12:13:03

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01​

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8d 5d

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386311, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165735, O = Okresný súd Banská Bystrica, CN = Okresný súd Banská Bystrica

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 ac 75 b4 c2 cc 88 99 a9 3d ae 09 c4 56 ca a9 1c 5a 64 bb 95 3a 15 9c 49 68 5a 1f 18 1e ad e9 75 e9 a5 06 3e 33 23 a1 e4 f1 83 46 52 b9 12 42 0f c6 b6 20 15 23 d5 81 01 9e 40 9b be 91 ba 22 1c 79 e3 c1 7f 40 50 9b e1 43 9c ad 17 92 9e 1f 65 a6 8c 8d 79 fe 80 28 e6 4a 0e 6a db dc 14 df 70 1f 91 c0 b0 58 63 f6 08 3e 77 cd 9b 1e 47 1e ca e6 01 eb 8c 94 40 37 b8 ac 10 e3 f5 96 d7 9d 5a 93 cf 2d 6d 4e ac 38 a8 8c 72 29 df 2f 85 f3 eb 54 27 a2 b0 6f a8 cc 75 13 d1 a3 85 33 2f 88 75 35 e5 4a 99 fc 36 22 79 19 b2 29 59 8e a9 e1 2b ba 40 0c ec b8 82 17 9c d6 00 67 d8 8f f1 6f 04 cc 7c 04 1f 8b bf a0 14 68 62 03 14 3b e0 ef ae 89 ec a3 be 3e f9 9b 38 76 40 90 73 c3 b0 ee 3f 43 03 4d 2c 1d be b1 81 47 91 ce 37 cc 84 c7 a6 a9 0c 4c 4f d0 c6 e7 9a dc 06 05 d8 f3 58 ee 29 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ b3 d2 b6 77 b3 ec d4 24 5d bd b8 ea 39 61 7d fa 05 c3 bb 11

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 12:20:13

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 12:20:13

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8d 62

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386314, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-31944515, O = Okresný súd Košice I, CN = Okresný súd Košice I

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 e7 2e 07 3c 4e 7c b5 f0 13 76 23 35 aa 22 27 2b 8f 93 9a 64 42 10 48 e6 c1 b3 be 87 04 6c 73 a2 63 5d ef b5 7d ce aa 43 87 54 e3 6c 0c 9e a2 5a a8 98 09 32 35 ec 6b 06 91 44 be 42 37 fc 70 da c0 1c 3f ba 8f 41 bb 4e 84 a1 89 29 58 be 95 45 66 42 1f e9 63 bd 62 bc b3 0c ec c6 19 42 7a 96 07 62 a0 cd 14 00 11 65 3b 09 eb 16 ed d1 0b fb bb 72 2d f3 81 f8 fc 4e 1c 6e b1 80 b3 1d cc 98 6e 59 e9 80 b2 33 7f a0 db 03 b0 8e 06 d4 e8 a7 df 01 e7 72 b1 2a 50 8c 54 5e 82 e1 1f 62 21 36 df 20 44 f9 ca eb c3 53 20 00 8e c4 f1 2a e3 33 a0 ec 57 d0 d6 f4 be 85 b7 a3 9d f1 18 2d 77 c6 07 b5 61 e4 59 33 61 b8 a6 40 a0 ff 59 bb 0c 0f 72 da eb 60 61 b3 df 44 75 cf f9 7b 5e 9a 8b b3 36 f8 fb d4 46 2b 86 24 6e c4 99 08 78 68 ad c0 31 11 1f 03 04 ba 27 7e a1 fc 7b 01 1c 0c 92 53 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 9b 19 b9 2c f2 e7 18 30 28 70 80 b1 24 22 14 b1 2f 94 24 4d

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 12:29:01

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 12:29:01

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8d 65

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386315, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00039471, O = Okresný súd Bratislava I, CN = Okresný súd Bratislava I

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 c4 e1 bd 9b fe 7e 7d 41 dd ae e4 dd 05 36 0b 94 95 d9 61 b0 b6 f3 32 f0 b0 ee 62 7d 46 8c 07 e0 36 31 72 8a db ca 62 48 6d 07 ea f4 44 48 19 10 d2 4f b4 4d b3 67 40 ad 34 31 36 01 41 c4 c7 2e f0 1a db 89 9f bd 57 a2 db 51 59 d3 01 17 d7 4d 2c 55 b1 8d b0 b9 ae ca a7 d6 11 49 5e 20 6c 31 c5 04 c3 e4 02 2e 67 74 8f 66 ff 0e d1 ce c7 b2 e9 1c c4 08 84 bc 98 8f e5 27 19 35 d1 43 8d 8d 39 e0 3a 0d 60 fc 3f cc da bc 1b f7 ce 87 fd ee 0d d5 3e cb c1 10 d4 e1 a4 26 61 db 52 98 7c 19 3d 74 a6 f7 b7 57 e7 9d e3 2b ed d1 47 b1 e8 7d ac f3 aa 9f 83 d9 0f 5c ab 36 c7 ce 9d bd c0 54 8d c3 50 91 a0 bb c2 63 29 e5 77 91 4d c1 bf be e5 03 47 96 ae 0a 4e 7b cf a6 40 33 1f 1e 1a fb 4e 57 8f 36 8e 2e 31 fd da a7 e3 b4 db b2 d5 55 01 37 6a 99 ec 74 39 f6 aa 5e de 9f 76 b6 6d 15 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ ac 33 ef 52 a8 1c 24 4f d1 d7 d9 3e d9 c7 a4 a7 93 8b 48 dd

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 12:34:42

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 12:34:42

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8d 67

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386321, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165662, O = Okresný súd Nitra, CN = Okresný súd Nitra

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 a0 fe 66 c6 52 69 f3 eb e4 ae e8 74 77 c0 c9 a2 69 58 a3 de 9a eb a8 09 2a 6a 7f 48 4e b1 6c d1 5d 32 dc a9 3a 9f 87 5f fb ff 63 87 f2 4b 90 c8 81 6d fb 80 eb ba c8 e6 80 27 7d c5 80 c0 c6 d7 c9 e6 02 48 38 3d 34 54 46 f0 d2 22 f3 e6 92 17 28 6e 83 ee d7 e2 44 e5 94 f2 32 18 1c c1 a9 65 db 22 f8 18 2f 41 66 af bf 2d fa 1c ea ef 8f 51 50 6d f1 99 2d 92 07 af a0 9b e7 a6 f4 cd dc 57 a8 f5 96 72 74 3b 7b 95 8f 14 b8 a0 f5 97 a0 7d aa 5b 12 2f b0 32 c3 e9 57 22 50 3c b7 4e 64 76 40 0e d3 65 5f 9b 64 2d 20 82 bd 40 c6 0d 40 64 2d 49 0d e4 86 7b 5a 15 78 fa 8f 39 a5 16 8e 20 d5 a0 fc bb 47 ab fd 2e 15 98 e1 ab 44 1b 4f 17 4d 23 a9 29 08 2c 13 cf 9b 17 1e 05 13 5b 34 3e a6 59 8f 3b 1f 43 13 c3 76 85 22 0a 89 1c 7d 7c b3 94 b5 c2 50 bf f2 17 7a 81 fe a2 ab e6 17 95 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 1d f2 f7 55 6c 7d 09 a8 b0 d4 2a 51 57 a4 d9 5f ed 19 35 0a

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 12:40:23

Platný do: ‎‎31. ‎októbra ‎2017 12:40:23

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8d 74

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386324, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165921, O = Okresný súd Prešov, CN = Okresný súd Prešov

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 b1 3e 8a f7 ba d4 12 ef c1 c9 04 6a b7 71 3c 30 96 94 a1 76 b0 7f af 9f 17 91 d6 35 6b a4 8b 6c da a5 05 1c 03 b2 0b a1 5a 77 b8 d2 28 44 4a 64 e6 9f 05 32 fb 1b f6 72 7e 93 9c ff e7 0e e4 72 75 f2 8d a8 16 78 2e b6 3a f9 b0 17 83 be c6 b2 4a d9 89 3c 0e 24 ce 85 a3 30 bd ae 2d af ef a1 66 dc fe b2 ac 66 86 3a 7b e3 f2 47 12 20 a4 ca 59 39 6c fd 5c 70 2f 33 c2 e0 9f 30 28 a3 b9 7d 54 1b 57 d7 e1 2d d8 41 2d 22 82 e0 1a 27 b9 d8 e4 2f 93 22 a2 ba f3 de c7 4e d6 66 54 6e 91 a6 62 bb 58 bd b5 bf fa c6 43 ba f4 6a da c6 67 80 90 2f 7d dc 57 da fc be ef b7 9c a0 22 05 bc ab 64 9b ea 8f 08 d0 5f 28 40 80 79 b0 6a 7d 49 b6 0c 25 f1 9f c2 66 03 4e 24 7e 38 d0 b0 58 89 71 93 1c e7 e0 13 d5 12 4c c0 ce 15 10 2c 93 b6 de 83 28 7d 63 d7 61 47 ac de 7a 5e 15 3f 5b 15 7d 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 3c 83 c7 c5 10 01 72 66 8e bf 9e 39 93 6c bf 43 66 e9 3b b5

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 12:48:19

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 12:48:19

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8d 78

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386328, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165701, O = Okresný súd Trenčín, CN = Okresný súd Trenčín

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 a9 71 4e 3c f0 43 43 54 60 3d 17 c6 af 2b 67 31 ed ea d3 8a fc a4 08 67 e3 b5 44 5b 2a 0d 88 f9 dd 59 a7 75 49 d7 da 0a 8e 54 78 37 49 f0 d7 6d d1 22 be 8b 17 ca a4 7b 64 e3 00 b6 67 ca 03 a9 7f 1c 51 44 ca 38 2d a4 78 6e 5c a8 75 6b 6b 4f 8c 2a 7a 84 04 55 f2 4c 51 82 d3 eb f3 d3 e7 d6 fc b7 b7 90 86 30 93 2e d9 c1 9b e6 dc 05 47 18 a9 b7 14 7b c1 bd 50 f5 8f a4 13 90 4e e4 10 e4 a3 2f 84 e3 6e ab 22 5d 64 56 92 34 24 2e 23 79 96 13 77 22 28 e4 7c a7 9e a1 98 20 4a 6c 51 0e cc 80 ac 65 0a cd fd 82 31 80 0e d0 90 30 28 1f f3 ae 96 bc 38 03 68 1a 38 09 6b 1f 71 69 51 d9 76 f4 ec 45 e5 3c 0a a2 2a 06 ae 0b e3 10 24 e7 d2 65 fd f6 cd fa 2f 74 e8 69 c3 63 8d 59 be 8b fe 33 64 6d bd b9 94 b6 37 38 6e 1f 28 ed eb ff 23 22 4a 47 19 bf 82 6a 28 a8 54 f6 cc 41 25 69 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 08 76 e6 4b 54 eb 57 ba 92 5d de 59 1b 51 a7 b4 65 0f 12 30

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 12:53:40

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 12:53:40

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8d 82

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386336, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165719, O = Okresný súd Trnava, CN = Okresný súd Trnava

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 a6 f8 19 ef 37 ac 0b 22 87 1d 3c 4c d4 f3 22 a7 64 36 6c 90 ff e3 7c 20 9c 6d 99 c4 fb 2c 34 63 d3 09 a8 b6 dc 0b 64 66 b0 b1 68 35 b2 df af 6b 95 ae cc 25 80 52 ac d2 b1 0e 38 87 94 37 75 4e 22 30 25 85 58 b7 55 19 62 2e e8 c4 c7 b3 96 64 15 fa 1f 1e aa 57 35 a7 25 59 fb 06 e3 65 1a 71 4b a0 48 74 18 19 43 35 98 b6 f0 ef 5e 6d 66 bd b2 8a c5 c1 bc 0e 5a 8b d4 e6 01 35 9b 09 5f d4 20 07 37 df 34 bc 1b 03 58 cd d2 ce 42 73 0c 69 51 65 f8 4c 42 1e f9 10 96 73 7b d2 81 da 7a a8 34 b3 91 9d 1a 91 be 82 1d da 53 73 92 c3 c8 60 02 33 64 32 af 92 0b 56 e6 70 61 88 64 aa 00 94 5a 4d 03 82 0c 21 e8 4e d6 e1 fd 51 f1 02 4c c8 62 25 fe bb 52 7e 79 f8 fe 06 d3 b9 b3 8a 2b 74 a7 ba 0d 43 bb d9 9d d0 11 aa d1 b9 a1 ad 33 5a c6 33 ea 87 a7 47 81 9b 94 eb 5f 10 9d 90 79 05 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 69 27 4b ae 01 f2 25 5e 39 34 5f 37 5c 0b dc f1 7b 93 31 44

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 13:03:38

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 13:03:38

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01 

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8d 85

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386341, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165859, O = Okresný súd Žilina, CN = Okresný súd Žilina

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 e3 ab 46 43 a4 c4 0c b6 c0 db f8 2b 28 49 ef 01 ca 74 ae f9 6b 61 0a b1 4b 0e 43 58 9f 98 8e 0c 99 ff 50 a8 b5 51 1b ec 4f 8a 8d 32 c2 81 d2 bc 9d 74 6a ee 74 fc 9b 99 96 f9 eb db a8 b4 4b b8 03 ce 13 3b fe f4 47 64 8e d2 9e 04 67 b3 93 92 3b a8 c7 02 60 d9 75 dc ea e9 15 fb 74 9b 3e 93 cb 7f da d5 53 7a 20 42 a8 3c 73 2c 16 86 df dd b3 ab 5d b8 21 e7 f0 a1 7f be 82 0c 91 90 7b 4e 6b 18 d6 83 74 e9 1d b5 78 a9 df 00 41 54 e9 03 64 11 c9 d6 8d 41 28 f1 32 b0 ce 19 78 05 dc 76 e9 96 63 85 2c 11 be 28 8e 50 37 a3 61 c4 2b 1a 84 79 d1 7c c4 c1 90 83 5c c0 27 14 10 df ff 94 75 8d e7 c5 a0 8a 57 5e e5 39 07 0f 96 3f a4 da 3d 5d 04 33 03 3f 5c 99 98 5b fd c4 eb 23 ef b4 7c 5e 67 6d bd 2d b8 4c 77 f2 9c 86 5f c7 bc b9 31 62 51 38 1b 90 87 ea 91 04 95 57 bc 00 b8 1f 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ e1 86 52 f9 59 0e 5f 0d c5 3d 71 d6 8d 03 84 f2 30 55 cb 6b

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 13:09:38

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 13:09:38

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8d 87

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386343, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-30796130, O = Špecializovaný trestný súd, CN = Špecializovaný trestný súd

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 f1 c9 55 37 c6 cb a6 2f 25 b1 3b 85 d7 44 92 23 75 20 89 f6 05 cd cd 53 ab c3 b8 65 7e dd d6 0c d9 2d 24 69 29 06 a5 f3 de c5 03 8c 83 69 0f bb 1c a9 57 11 2b 27 91 71 b1 d2 80 89 ab 0b c7 a2 62 79 2d f4 f9 fd ec d6 9d b2 76 8f fd 40 2f 6d 1d 30 13 f5 5c a6 73 0f ae 4a d6 9e 41 7e 1d 76 ff 0b ef bc 2d 3b 0d 11 ca 5b 4d fb ab 65 81 c5 e8 5e 83 e3 69 30 ae a8 fb 16 cd d5 5c ce 0c d4 b7 3f 96 9e 6c e9 3b cb fc 54 be 4e 2c e1 4e a8 f9 ba b1 bb 7c 50 ed 44 af f1 e0 92 98 f7 0d b2 fb 85 49 53 55 62 ba bb ae 6a c8 01 e3 4f 3f d7 68 d3 cd 28 a4 9f 5a de 95 8c 78 88 a2 25 6f 10 6a 59 b6 b2 77 39 18 49 a9 f4 35 c4 b4 cc 7c fc 85 c4 c4 db 25 41 b0 37 a1 e5 89 d0 dc 49 0b 4d d5 78 18 2e e3 f1 dd b9 13 39 a1 b5 17 42 fd 7a 3a c8 fb e5 16 f0 eb a1 55 4c e7 6e 80 09 a2 1b 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 03 0a bc e7 02 f7 2f 82 54 eb af a7 97 9b 95 3b 76 cc 61 f3

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 13:15:46

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 13:15:46

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e 6a

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386472, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00039489, O = Okresný súd Bratislava II, CN = Okresný súd Bratislava II

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 81 3c 9d 24 88 a6 8c a5 2b c6 0e 8b 97 33 c9 4c 7c 09 e2 e6 d9 68 e1 9f 0d c7 12 08 03 f8 74 be e1 d1 c3 e5 64 1c 27 3a 0d e8 47 62 63 34 83 8e 8b 1d 93 5e 47 21 d0 fa 1a f0 41 d4 81 fa db ba db 22 17 87 92 40 f8 20 9e df 4d a9 ac 56 89 2d 9f 7c 7d 41 f9 45 35 d1 30 b4 4d a0 53 bc 8e ce e6 a0 09 ca 5f 41 0a 66 5a ce 33 41 fd 60 29 89 64 1d 7d 67 07 18 b8 27 d0 e6 f3 fd 38 02 bb af f3 2a 25 2c dd 9d af 14 25 0d 0b 8b 98 37 10 41 35 27 96 ef c5 cd 22 af 70 41 90 5e a6 ff 0a 30 0c f2 08 46 ea e9 46 3a 4f 11 75 bc ca 07 9f 96 34 5d 47 da 6c f4 ae 8e a4 4a 04 09 6f 5f 40 47 66 ed e7 00 c7 5b ea 2f 1d 26 49 8a d8 f4 f5 36 e3 9a 63 84 89 b3 23 aa c3 a1 83 83 ae 38 9d 46 25 19 76 75 65 95 5f cd 4b 38 79 da 6e 5e 26 11 33 6d 19 af 59 32 9b d9 5e ed 55 9d e3 f3 97 41 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ b1 7f 36 0b be 4f 84 d0 71 ef bf 97 f1 49 e9 9f da d6 1e 9a

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 16:06:39

Platný do: ‎‎31. ‎októbra ‎2017 16:06:39

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01​

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e 6e

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386473, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00039501, O = Okresný súd Bratislava III, CN = Okresný súd Bratislava III

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 bb 72 17 47 3d 72 26 4b e4 d1 a7 ff cf 56 ae 0b 64 e6 b6 4a 70 a2 fe 12 90 9f 6b 42 3b 63 a4 7a 63 32 7a 0d f9 81 f8 2a b0 00 29 55 fa 41 54 dd 82 38 62 36 dc 2a 32 ba 61 3a 17 36 f7 44 9f 0e 8a fa aa 79 2a df 1b 1f 9f 66 41 9b 08 00 40 00 f6 0e 95 11 00 34 55 d6 da f6 0e e6 d2 60 78 a3 3a c8 42 ff 0b 21 d9 dd d3 69 b3 03 cc 5c 79 6b 4f 42 58 76 19 a2 c1 de 53 eb d4 e5 ac fb 13 c3 73 f5 e9 4c 12 5b 60 07 2e 54 9e c2 60 d1 33 e0 67 f7 58 6b 80 12 f7 5f 00 b9 48 ff 0e a2 ce 01 05 0a 31 2d fd 6a 28 ab 01 6a ae 40 5a c4 c8 ad 36 58 06 35 c7 c6 c0 7d 7c 46 68 75 f8 96 85 c9 a0 8f 2f 03 da 69 f6 94 75 64 f3 6d 25 09 f4 a6 13 71 10 10 37 70 be b7 9e 6e 73 5f 2b 14 03 ea 8f 6b ee c9 0e 28 66 77 72 83 b5 b8 ca ca 75 7b 29 3b 4f ad 4c 37 2a 66 04 3f a6 14 da 00 d3 d3 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 6f 4d b4 f7 40 31 1e 25 e2 76 4b f7 1f 2f a4 ac da 5f b3 a6

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 16:11:49

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 16:11:49

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e 74

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386474, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00039535, O = Okresný súd Bratislava IV, CN = Okresný súd Bratislava IV

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 a3 99 cd d7 0f 5b 3e 7d b3 d2 27 02 9e ed 5e b9 eb 7b 91 8b 54 f5 7e c0 43 a8 aa d1 8c 81 dc 67 0f 28 72 90 44 16 d1 dd 06 cb bc d9 56 b2 52 9f e5 e2 28 de d6 7e d8 de 29 06 2d 5a ef a7 e9 ce 5d 92 a3 df 17 6f 85 6c f1 83 c5 cf 73 43 ca 8a 04 44 0e f0 96 aa de 72 e3 21 67 cd 5c 27 06 c5 ce ff fd 7c af 89 3b 73 ed 70 77 51 ab dc 51 d3 9b 7f 89 55 cd 80 f8 65 4a 9d 56 9e 2b ee 28 ab c3 c9 c7 29 10 76 87 82 d6 1f c2 12 cb 81 bd 48 01 ab a2 88 16 72 cc 05 a8 e9 85 27 60 48 be 71 05 c8 8f 6f 4a 5a 73 73 a8 4d 71 30 eb 24 f2 16 d0 9d f8 8d dd 19 67 13 a0 16 a5 15 28 65 22 83 f6 5b 62 64 12 be e4 c0 d2 3b 9e cf 7d 5a 90 e9 09 83 a0 36 62 d6 fe c8 f5 49 68 ea d8 a2 a7 22 f2 ef aa c6 3e f9 88 a6 72 f3 2a e6 17 3f d5 e0 e7 cb 7b 88 cd 59 54 87 07 a2 4c 1a 5f 4f 7f 91 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 21 ac 28 bd 4b 96 7a 22 7c 5b e0 fb 30 d7 94 d4 dd 54 64 92

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 16:17:01

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 16:17:01

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01​

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e 78

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386476, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00510157, O = Okresný súd Bratislava V, CN = Okresný súd Bratislava V

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 f5 96 67 93 c6 f1 c1 8b 81 3f 90 23 0c b2 85 b1 74 56 7f db 6d a0 37 5c 6e dc c8 32 08 2b bf 85 58 77 d6 3d cc 33 7e a7 c5 73 2a 8d 49 52 4f de d9 f4 9d db b1 f4 c8 f2 fa 73 45 1f 6e b2 1c 96 5a 6c ec c6 35 24 e0 44 3a 59 06 72 7a ec 02 cb e4 43 2f ca 91 00 0e 36 6a 89 37 94 d6 28 6b c1 91 90 e4 35 1e 7f b6 82 b1 58 84 eb 64 f1 a9 eb cc b2 3b 16 85 65 71 86 19 3f 71 c6 87 14 92 4b a1 6e 13 69 37 29 0e 6f f6 5a 22 64 42 4a ad 94 cd a9 e4 6b 56 bb 5a d4 f4 44 cf fb b2 d5 19 0f 24 59 cd d1 45 5b 35 c7 b5 9f 50 04 01 92 17 cd 2b 4e 8b bb ec e3 03 1b ff 6c 9b b3 7a 0f 44 55 c1 cf b0 f0 65 f2 a0 6c f8 29 56 01 22 2e 59 6b 3c 04 4b 57 32 f8 40 05 7d 18 6d be c8 0f dc 1b d6 ce 73 56 b7 da 1f 2c ee fb 6a 97 26 4d 6d e3 59 32 32 72 e7 0a 3d d0 6a fc c0 fc 35 c1 e0 05 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ af 17 7b 41 58 b4 a0 e0 5e 88 ef db 4c 07 85 7a b7 f1 df b4

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 16:21:19

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 16:21:19

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e 7c

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386478, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165875, O = Okresný súd Bardejov, CN = Okresný súd Bardejov

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 c3 ea 6f 18 3f 12 d8 e2 0f 90 11 ff 0b 3b bd b5 7d a7 e0 e8 86 3d 7a 2e c2 52 37 5b db 07 48 95 82 9c 6e e6 81 4e 06 cc 0e de 71 ca f7 bd 9c 53 ce 04 ec f7 13 01 00 35 5c a5 12 72 f1 3a 64 43 99 8d 53 97 75 57 ae d0 05 9d c3 8c aa 59 e4 c7 12 35 cb 5b dd 59 08 a7 06 63 ef c6 5f e1 4d ae 76 3b 82 88 5a be 0c f0 26 a5 be fe 22 d7 5f 5d 09 d7 a4 4c e8 fa 01 78 7b 93 91 fe 8a d1 a1 26 5a 2d 5a 4d 22 3a f3 73 8a 8a 29 6d 2b 54 bc c5 73 6f ea 60 1b ff 45 6c af 2d 93 61 03 ec 87 ee 7d 7e 9d bd e0 c1 37 d2 af 38 65 42 0b e0 27 f0 b0 29 3f 1e 05 0c d1 f6 1e d0 62 9c 8b b9 db df 4a 65 24 42 f4 56 fa 5e 73 96 12 3f 31 86 2c f5 a0 75 c3 55 65 9c 3d 64 dd 1b c0 ce 5d 08 c9 bb b3 60 a4 2d a0 fb 78 cb cc b4 ce 9b 9c ea bd 7f 69 a3 dc 48 79 9d 9d f5 3c d7 de 7b 59 3a 04 e9 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ ed cd 4b f5 37 ba 96 13 d6 28 2b 21 20 49 57 30 83 d5 ca ab

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 16:26:03

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 16:26:03

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e 83

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386481, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-42025516, O = Okresný súd Bánovce n/B, CN = Okresný súd Bánovce n/B

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 cc b4 3e c8 27 f1 1c 5c 23 47 6b 3b b7 a6 6f c2 a9 41 29 9a 0a cc 4a a0 9b 85 6d 97 04 50 c1 d5 b6 cc 30 9f 42 49 b2 6c b2 02 05 e8 5d 4e e7 88 5b b8 56 f0 42 06 60 77 fa 32 8b 4a 02 10 d6 c4 88 cf 10 d5 5f f3 4e e2 b1 42 d6 8b 7a 22 38 20 e9 74 ab 69 2e df c2 4d 92 5e a8 a5 88 9a 96 40 87 cb 5d 2b 19 43 60 90 ac 10 b0 72 a5 87 81 3a b4 9c db 8f 65 f2 23 bb 7b 37 8e b5 95 97 68 b1 70 11 b3 54 e8 fe b4 27 ea 78 c6 f3 ce 2e 91 63 55 63 04 96 bf 11 f3 2d 6a 8a ee 4e 87 b4 5a 7a 22 3e 1b db 72 e9 13 5c 87 f2 06 0e a6 5f e1 51 e5 e7 f6 2d 86 ba 1f 5b 5e 20 ff ac 98 7a 10 b8 ed 7c 3c 30 10 a9 88 15 eb 17 52 7d 28 71 2d ba d1 ef 55 87 70 cf 80 0d b8 c0 1b fe bb 11 9f d0 c6 14 8f 67 a9 a7 05 d1 da 90 b4 00 ef ac 3e 21 71 8a e0 04 bb 22 88 7e 99 fa fe 70 34 39 40 17 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 17 1e 26 70 2d bf 6e 67 37 39 ca 18 50 4b 54 d8 08 fe 72 9c

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 16:49:43

Platný do: ‎‎31. ‎októbra ‎2017 16:49:43

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e 88

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386482, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-35995602, O = Okresný súd Brezno, CN = Okresný súd Brezno

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 c1 a5 9b 7c f7 b0 39 b1 48 66 3c de 13 52 97 1b 36 08 bb 9e e0 c1 3b 7e 29 77 33 2f d1 de b5 f2 b8 7f d2 3d a0 45 51 9e 64 dc 89 92 93 04 af a2 af 2c 47 00 46 b2 ce 79 43 01 28 22 4d a3 e5 36 24 4f 59 02 2b ef b8 b9 38 93 84 ea cf 6c 61 21 52 4e 3b ff 10 ed 4a 17 83 c4 6b e0 53 28 28 7d 0b 2e f9 76 19 ba 40 74 02 18 e5 a1 cc db 4e e1 00 a2 25 a1 4e eb b9 6c 45 5f 66 94 6e f1 4c 19 1f ed 83 1c 17 9c 96 5d 83 36 37 ea e8 a3 e3 34 65 2b bd 7c ec 7c cd 13 ab d2 52 2d 7b 98 b9 8d 57 a2 bb a7 04 84 2a 5b 53 3f 4a 8d 63 c2 86 a8 22 3b 0b 49 51 89 82 e8 e4 dd 6f 14 5a 7f f6 db 23 98 52 ad 59 4a 94 dd 53 fc 12 8d cd de 16 47 ac f4 42 c6 e0 32 18 89 17 0e 2d 07 c1 22 7e a8 5e 79 00 3f 30 55 ad a0 3f 00 be ea 8d cf 71 cd b8 72 28 9d c7 ac f8 b7 78 15 71 10 63 8a cd cb 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 53 a0 17 4a 91 da b2 59 e3 44 32 25 f3 21 c3 da 96 c0 d5 7a

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 16:52:48

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 16:52:48

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e 8b

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: 

SERIALNUMBER = ICA – 10386483, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165743, O = Okresný súd Čadca, CN = Okresný súd Čadca

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 bd fa 6c 4c b1 9b d9 54 78 4e 0d 5c 96 03 48 37 cd 06 2a db 2e e8 bb 92 49 0b f8 06 35 dd 70 8d fc 68 38 f9 86 0e c9 b5 b5 a9 3d e2 10 98 54 3b 5e d9 2a f1 f6 94 d5 28 ed 21 65 03 55 56 55 a8 d6 96 ea ec 69 1f 37 52 93 09 fd 8e 73 28 3c 4d 69 bd bf 0a 84 c8 b9 5b 1a 9c 37 e3 6b e6 a0 8e d7 1e 39 1b b2 54 21 95 10 21 a7 f9 7e 7b d0 63 34 c4 98 b2 6f 08 cd 6a 92 3f 87 0c 43 e1 a2 36 61 18 27 bb 03 e3 c5 56 71 cf b6 80 13 aa 14 42 04 c2 63 6d 46 29 89 74 35 0a 12 53 97 1f b8 30 32 b7 a4 70 b7 42 cf 1b ba 22 1f 85 f7 94 4e 08 62 fb 59 dc d5 aa c6 e8 90 9f 45 bf 35 d1 d1 85 0b db 0b a6 48 8d f9 e7 cc dc 81 08 63 21 07 4d 28 4b 2d 5a 05 d1 53 9d f1 53 37 ca bc 7f 60 e3 76 bc 5d 2d 2e 1d 5a fc cc df 78 24 e6 2c c0 29 18 61 ae 3a cf 41 92 de 39 ff 59 03 cd 4d cb f9 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 4d 3a 2f d5 ce 90 1b 66 81 79 d4 f8 56 eb 58 d0 8f 6e 3a b6

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 16:57:04

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 16:57:04

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e 91

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386485, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165751, O = Okresný súd Dolný Kubín, CN = Okresný súd Dolný Kubín

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 be 03 f8 ed 20 83 43 c3 56 0c 8b 42 92 ea 44 6e 8a eb c2 b0 e7 b2 bc 1a 11 e7 9f 90 19 4a 0a 3f 70 2e b6 64 04 4f 63 57 fe d2 f5 31 90 64 38 cb 99 bf ee 60 21 31 7a 4b db b4 a6 97 f7 64 1d ff 6e 8f 77 05 e8 7c 02 5f d3 0b 3e 47 18 9b 24 ee 46 c6 c0 7f ff 3f f6 05 3e 08 37 16 22 5b f8 de 07 4d 7f 2f 93 b7 4e d9 89 19 bb 2a 98 68 dd 3c a4 42 1f f5 ab ea b4 75 28 89 98 d6 b2 13 ef f0 8b ce 04 47 9a 7d 55 41 7e 6e a2 34 c8 6a 15 67 c9 63 d1 53 a3 09 cc fd a2 a3 4e cc 1f 98 55 db dc 3d ff c0 97 2e 95 88 36 40 76 6e 45 ae 0e 78 c3 63 32 13 3b 01 bf d3 4d bd d5 43 c6 0c 22 0e 3c 44 a8 15 db 29 a5 56 5e f3 65 61 cc 1f d0 c0 a1 3e 2c 17 f0 cb 0c b3 9c 9c 08 bc 28 f5 16 c8 86 73 bb 6f f8 ac 56 9f fe 33 3c b3 a0 a2 53 22 40 9f 8e d4 f4 6c 18 51 fb e8 05 04 8f 01 ad db 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 24 91 67 64 fd e2 34 41 b3 89 68 59 fa 28 08 9f a7 89 de fd

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 17:14:11

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 17:14:11

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e 94

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: 

SERIALNUMBER = ICA – 10386486, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165620, O = Okresný súd Dunajská Streda, CN = Okresný súd Dunajská Streda

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 c9 86 4f e6 e2 00 fa 14 65 6f 56 17 76 31 43 f5 33 bf ff f7 94 7f 4d be 79 13 06 bd 4f 21 1a 17 9b 2b 6b 58 34 05 de 73 9a 8a 14 7f eb 6a f7 40 16 5a d3 b6 e3 4e f9 c7 74 26 1c 3c 83 96 4c ac 89 a6 5d f0 85 de 70 74 81 ce 19 9c 5f 0a c8 a1 cf a1 1e 96 47 30 9f d1 52 24 7e 21 31 c9 20 3a ca 0b d3 fc e8 01 34 55 ae 4f ae 51 53 6a fb 02 c1 25 ff d7 6c 3f bc ad c4 06 1f d7 82 15 6f 6c 98 9f 1b 96 77 f1 e6 77 bf 12 20 22 18 a0 cb a9 e7 0f 24 61 ce b8 b3 3a a6 a3 82 d5 8f 8f 4f f5 3d c4 2e dd 50 f6 36 a2 92 c8 23 00 9f 6d cc 93 cd e4 71 40 70 55 02 91 e6 ce 8c 16 e2 24 6a 66 ef 15 9f 45 92 85 f5 c7 8a 1a 14 41 c8 29 08 6c d5 b1 32 06 3c 26 f0 3c e7 ec 75 ff 4c 3a f0 ec 1b b7 b8 90 ab 18 dd 6d 6f e7 8f a2 5c 76 e5 dc b1 57 cb 98 60 b2 fc 70 17 8e d7 cf 7d 00 a9 1b 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ d2 af 57 f4 5d 63 43 51 92 0a 41 75 da d8 d5 18 2a 21 ba 7f

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 17:22:32

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 17:22:32

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e 9b

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386489, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165638, O = Okresný súd Galanta, CN = Okresný súd Galanta

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 c2 15 ec 09 0c 25 dc 3c 10 6d 12 0f bc 67 53 66 cb db ac a5 5d 0a fe 30 de 94 e2 dd de 01 e1 0c 6a be e5 34 af a1 78 3d da 1f d5 0d aa db df ca 94 b6 f4 7f fc f5 e2 10 86 0c 62 62 34 d6 16 c4 af 79 af 2d a7 5a e6 ec 4b 0b 18 00 ba b6 28 51 82 9b 5f 87 4d a8 31 15 17 16 26 3d 6c b6 4a 71 6c 18 e8 2f ac 80 10 18 83 65 29 2a e1 91 dd 07 b3 09 d6 05 67 b0 d8 cc 4e 55 33 69 d8 ab 3a 5d 83 bb 28 b2 f9 bb b2 7e 5e 2f 3f cf 19 0f bc 6d a8 98 7f aa 8b 6c 8e cd 57 e3 55 2a 7e b1 cf 78 77 1a 4f e4 6c bb 28 f7 d0 41 ae 21 20 8e 35 04 63 53 ed 2a 31 49 11 be fe 60 4a a5 cd ea d9 8c 3c bc 69 a1 3e fa 18 19 63 56 85 84 16 d3 64 ac d7 cc 65 cc b6 c6 c8 d2 70 d2 1a 8a af 60 e4 4e 87 4c 5a e1 a9 e2 28 b5 36 89 72 a6 75 51 0a 91 64 f2 7d 8b 98 73 8f a6 1e 9b 99 8a 0c 8a b5 13 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 38 f0 c6 a8 4d 25 f2 dd 21 1d eb 5d 37 88 1e 00 be b6 d6 88

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 17:50:18

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 17:50:18

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e 9c

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ:

SERIALNUMBER = ICA – 10386491, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165883, O = Okresný súd Humenné, CN = Okresný súd Humenné

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 90 93 ab 7a 68 05 b7 d8 5a a4 4b 65 e1 6f f3 b1 26 5e 7f d8 0c 52 98 96 e3 0a 47 77 ab 1f 36 cb 68 c1 66 6e 89 d5 44 9c 2f 00 15 6a 67 98 3c 06 60 d8 85 c1 7a b5 bc b4 33 60 5c e9 7c ce 03 e8 2f 17 90 1a 12 32 37 f9 e4 e2 30 5d 51 72 03 6d 63 e1 d0 7d a9 cb ed 7c 9e 6c 6b 16 3f ee 85 53 75 0f 8e f9 76 1e 56 87 90 7e 2a 2b 71 3f 83 9f 7f 6c 96 6a cf b7 6a b9 2f 70 c4 18 79 9d 48 6d 91 27 cd aa 72 1f da e9 c6 65 47 65 fb d0 33 fa 6c 3f 18 fd b8 22 d1 a4 60 cb 12 c4 2e a9 0e 9b e6 8a 6a 58 ca e3 0f d5 d3 24 da ed 76 26 f8 d9 2b e0 2b a7 58 a9 85 6e ac 78 54 55 d5 16 39 34 2b df e1 f4 fa 4b de c7 45 8e 7f c8 62 4a 26 8e 8a 28 81 e1 80 4f d3 13 12 e6 80 39 40 24 a5 d3 14 c9 9d 2c a8 c6 fe f3 bb cc 8e 02 af 17 6b e6 32 51 6c 71 de 40 c2 77 de 05 fa 9c 7e 55 25 11 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ e9 19 cb dd 76 d3 be 28 f2 67 c8 9b 53 b1 6d d0 07 af 28 9a

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 17:54:03

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 17:54:03

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e 9d

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ:

SERIALNUMBER = ICA – 10386492, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-31944523, O = Okresný súd Košice II, CN = Okresný súd Košice II

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 c7 4b 62 07 d3 3c 61 77 96 79 33 66 e5 95 d8 ef a2 c3 f7 e6 46 8b fd fa ce 0c b5 b3 67 04 00 f7 b8 db 6c 02 2d df 85 ca d9 72 a6 c4 56 cf 1d 67 43 70 e0 1a c1 a2 47 40 f4 0f ea 53 ca 98 9c 18 94 54 ea 82 4c 8a f4 53 31 46 10 ae 78 03 50 57 3f be c5 17 fe f3 f5 43 7c 7b f0 ae 61 11 4d 6b 16 00 cb 5d 39 0c 3c 3f 8e 5c d8 c6 af e2 da 01 a2 2c c2 36 ff b9 7e 51 90 28 11 10 28 bf ed 42 bc 13 cb cd 5b bd 37 0d 96 75 03 10 c8 7e b1 c4 e2 9b 12 bd 40 9f ce 41 12 56 a8 ce 7c bd ba 9d bf 98 f6 4a cf 1b 9e d1 4a 7e 8e ea c6 85 6c 8e 43 0f f2 b0 93 ef 79 3d 9f e0 45 e3 26 85 15 95 aa 9e a8 26 1f 73 51 81 d5 fa f9 18 50 70 d9 61 7a d4 d2 ee 42 a4 9b 61 4d 6f 99 d2 bb 4c 68 b8 6c ee ca 24 b7 5f 06 5b df 24 16 de 49 ff ea 91 1b ee 0b 86 10 cf 2e c1 8d 2a 0d 01 cd fa 31 91 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 45 7f ff e1 3c 57 d7 1d 0d af db 0c bd 35 16 74 27 93 e5 00

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 17:56:43

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 17:56:43

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e a0

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: 

SERIALNUMBER = ICA – 10386494, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165891, O = Okresný súd Košice okolie, CN = Okresný súd Košice okolie

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 9d ce 73 29 c7 e8 7e e0 7c 35 38 61 be 77 33 b3 10 11 80 51 78 b5 07 98 62 87 c6 2a ba 4c 90 dd 97 6b 5d 6d d3 97 26 56 05 eb 7b 43 ac 1e c6 c1 8c 8e 9a 58 3d 81 6b 8d 47 2e 5b f7 21 61 67 bc f3 bc 35 19 e2 56 be 36 da bf f4 85 49 01 37 59 4f a3 34 1a 2c 9d 7f 07 3e 6d f2 dc b7 38 5e 6e 0f de 43 0c 18 21 c9 ef b5 3a f9 3f ca cd a3 f5 79 a6 03 25 a1 7e cf 6f 5f 48 63 92 41 ce bc d8 cc c7 3f 25 58 fd 97 26 45 f6 b4 56 e1 a3 22 45 7a cf b6 73 3d c5 f2 07 0f 50 23 28 84 fb 7d 6c b1 cd b8 59 bf 25 77 09 17 5c a6 3c 6e ec 4d da 0b 0f ca 70 70 34 1e 7a 5a b1 dc 10 38 8c ee fb fa 1d 35 e0 21 cd 80 f8 04 ff 25 33 73 12 1b a6 34 5e f7 a7 6c fc b1 77 09 13 4b c2 06 8d 6a ff 79 c6 26 c2 ee 66 fd cb 93 ef 61 cc e7 c2 9f ee f9 fb 8a a4 00 5b 32 62 4b 5f cb e4 d8 d6 89 43 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 8f 90 ee d8 86 1e 3b e3 9c ca 3d 5b 55 7c cb a2 2c c5 c5 1e

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:00:35

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:00:35

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ:

SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e a3

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ:

SERIALNUMBER = ICA – 10386496, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-35535881, O = Okresný súd Kežmarok, CN = Okresný súd Kežmarok

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 af 6e ab 4e 73 bc ec a8 18 c4 af c8 ce 39 f9 00 20 19 d9 8a 70 21 77 78 c5 35 5a 74 26 2a b4 b4 04 59 cb a7 e6 c3 48 86 9b 76 ad 83 e6 45 27 d3 bb 8b a4 06 df 72 55 18 41 61 24 bf ac 12 5b ee 5a 66 e8 0a 20 e8 d9 fa 00 67 cd 7e 8f c2 40 9d 52 03 1e e5 aa 5f b2 47 bd 4d f2 0b 05 ca 10 7a 00 fe 27 7b f7 06 3f 28 cc 38 67 11 d1 a8 e1 f5 78 78 ff 95 e8 23 21 4e 97 c0 a7 bb a9 92 42 c1 1e f5 57 52 32 e7 e2 bc ce ad 7c e9 0f 1e b0 af 9a f5 0e a8 2e 29 bc cb 9f 1b a4 75 dd 92 2d 3e 19 10 1c 92 cf 0a 4e bc 9d 73 59 6c 2b d8 d3 ba 7b b2 f0 76 22 a0 0f 71 3a 2f db 76 5a 29 65 ca 6c dd b3 9d a4 4b 00 e4 64 97 ad 99 9a 72 d6 3b 04 2d f0 7f e0 9e f0 48 bd 5c 3c bb e3 ab b6 ca 4d ae c7 0f c6 8c e2 66 76 3c dd ff af b6 d0 a4 d0 5f 10 5a 66 69 6c 5c 50 88 99 ab ca e2 51 69 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ a9 64 db 01 5b cb 32 ef 2e 67 40 3d f1 ea 87 90 4b 07 8b 3c

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:04:16

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:04:16

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ:  SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e a5

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ:

SERIALNUMBER = ICA – 10386497, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165646, O = Okresný súd Komárno, CN = Okresný súd Komárno

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 ce a8 35 5c 64 e7 07 8d 28 08 bf 42 99 76 15 1b 5e 8f c4 cd 43 ce 32 e6 a2 fd 1d 55 fa 71 2a 26 ac b0 2d b1 6c ae 75 c8 fb 35 fc 3a f9 11 c4 6a c2 e7 05 9f 24 63 fa 04 6d 4b 83 8a 0a 78 c3 74 bc 58 da 00 10 95 7c 40 ac 73 da 57 b5 4a 81 5b f1 aa 68 ba 11 0d 2b 8c 42 28 33 af 9a 0a cc ad c8 8c 27 18 e8 c4 3b a2 6b a6 d4 fe db e7 4b 22 f9 e8 5a ca d8 b8 6a 3d 5b 2d f8 d5 66 78 cf a0 77 ef 15 a2 1d 1c 27 2f b3 38 74 c6 f3 a2 b0 5d 89 34 74 71 a7 96 f2 f5 b3 6a fc 09 b9 8f d6 d6 61 94 1b 6b aa ed c5 e6 80 c2 3b 61 01 02 21 be f2 0f d1 06 af 50 9b 78 5b 3c 49 9f de 14 18 87 c7 5a d2 25 95 20 7f 41 63 69 8a 13 d9 55 a4 d7 69 14 6c 09 c7 ed 9b 4b e5 54 3d 9b e0 0b fb 8c 2d e6 c9 ed a6 f7 c7 8f 74 40 5a 04 e5 ee 5b 93 80 58 ba 02 f6 61 18 93 85 a6 77 67 1e ae b7 b9 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ be a4 d0 46 af c4 3e 20 74 e4 67 c7 ba f6 d6 bf 58 ca e5 19

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:08:16

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:08:16

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e a6

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ:

SERIALNUMBER = ICA – 10386498, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165778, O = Okresný súd Lučenec, CN = Okresný súd Lučenec

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 ae cc 11 49 c6 0f b0 5e 34 c5 55 95 bd 05 20 cf ef c2 16 12 e8 0b b2 70 c2 6c d1 3e e8 9d 21 e2 d8 85 b1 91 06 58 b9 01 04 89 c7 92 87 93 c7 78 b6 23 d1 9f 13 69 c0 82 79 e5 be 45 dd 12 b6 16 6b 82 a3 68 21 1d cd 46 a7 54 2a e6 39 98 ea d0 33 e3 bb fe 14 be 8c ae f6 33 00 ad 71 05 e9 0c 1e 77 b8 6c 2e 6c b7 46 c8 db 43 3c 02 18 6d 4e 34 95 66 32 55 e6 06 38 4b 8c c5 bc 83 4a 0e 4f bc bb a8 04 98 78 00 17 51 71 e6 99 cf 36 95 39 8e 72 ed c4 56 f3 fe c3 07 65 e9 9f e9 5c 27 24 40 7e 98 57 29 a1 99 08 27 d6 20 9d 31 cc b1 da 05 c4 9a f6 41 cf b6 ca 7d e4 59 60 a1 54 9f 80 25 ca ed ab 2a a9 62 23 c6 e7 d0 bb 68 f3 5c 65 78 6e 06 a8 a1 10 bd 8a a7 ca f6 ba bb f2 fb 33 dc 91 84 b1 c8 93 d6 f1 75 b1 8a 0b d0 61 0c aa 6a 01 3d 47 1c 70 98 58 28 d9 67 41 0f 44 c4 8b 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ ad 04 07 6c 2f d3 27 7f d9 8a 58 53 09 19 42 cc ee 79 63 be

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:10:31

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:10:31

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e a8

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: 

SERIALNUMBER = ICA – 10386499, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165760, O = Okresný súd Liptovský Mikuláš, CN = Okresný súd Liptovský Mikuláš

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 ca 8b 90 9d 7f 92 28 72 1d 1d 8c 9e c5 8b 04 b3 20 b3 2c 79 41 35 0b 3f 5a d3 52 6c f0 59 0c 04 83 36 aa 12 90 84 1f 03 ba 55 cb 70 62 0d c4 e0 7f 1d 75 76 de 86 ac 16 5b 09 b2 ba 23 fe 25 0b 6b 2a 45 94 b6 34 14 c2 05 41 46 a4 9b da 26 85 94 ff ea f5 12 01 c4 ff 24 8d 55 b2 b7 28 e9 21 0b a9 29 92 d5 39 48 40 67 2c 3f 15 33 50 61 12 d7 90 9d 2c 68 b2 c4 1a 75 cc 2a a1 75 51 51 b4 36 a0 2e be ab dd f4 28 58 f2 25 e8 4c fc 36 a6 ea 0d ee 28 ff bb 80 9c d8 d4 0e 3c fc bf 8c d4 a5 71 9f 95 49 a8 ce 43 e4 a0 ac 91 17 3c 31 92 b7 f4 fd fb 57 62 e8 35 47 06 35 d7 64 6b 7a ae f5 85 41 a1 3a f1 da 81 67 8e d2 05 f4 a5 e6 75 80 81 44 d1 48 00 e2 0b 19 6c f5 25 84 50 96 6c 86 43 b6 55 b3 7f 63 7e a0 12 c6 98 68 1d fc 3d b0 12 15 7e 41 8d 9d a4 ae dd 2a 92 6a 06 2f e5 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ ec 32 df 96 13 ed 70 fc 91 77 6f bf 5a 54 df c2 f1 97 a8 81

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:13:39

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:13:39

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e aa

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: 

SERIALNUMBER = ICA – 10386501, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165654, O = Okresný súd Levice, CN = Okresný súd Levice

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 98 22 01 ff 50 4a 7d ba c7 a7 8d 4e f9 de 3d 13 3f 3c ad 03 28 65 a4 99 6f da 7f 96 be 01 57 bc 20 96 e5 18 6f 87 4c 13 e9 a0 81 2a d4 40 54 7d 68 81 0f 40 e9 5d 44 86 d1 23 84 99 00 9a 68 27 e8 45 53 4d b0 98 64 a3 58 7f f1 69 45 25 46 57 a4 3b a3 6e c0 54 d4 0c 78 ac 3b 1b 7c a6 12 09 83 15 5a 51 92 e1 5c 47 ed 57 ca 2f a4 13 1a a8 d6 e6 d9 84 75 24 81 81 9d cc 4f 59 b1 5b cf 80 2c 7e a9 00 dc f8 38 af c0 a8 f3 46 a6 a2 6d 55 89 6f c1 6b 15 08 c7 d9 d9 19 28 7b dc 37 81 cd 1b a3 55 9a 0c b1 28 7c f5 95 77 1a 86 d3 c2 ee 13 86 d5 2a 6c 73 a3 31 d3 e7 54 a7 17 ee fe 03 e5 17 2b 4c 48 e0 29 bd dd fc ff e6 e2 f8 35 e3 5a df 4b 21 e7 77 67 aa 49 f0 6c 82 73 e1 9a 93 7f 4c b6 98 19 a7 dc c6 0a 7f 8d ca 44 ba 16 ac 89 d9 70 10 13 cf 7f 22 7b 0d d8 18 0f a0 75 e7 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ a1 2c 48 2c b1 5f 47 06 16 9d 7d 74 81 7f ad 9d 8b 29 9e 9f

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:16:33

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:16:33

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e ac

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: 

SERIALNUMBER = ICA – 10386502, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165794, O = Okresný súd Považská Bystrica, CN = Okresný súd Považská Bystrica

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 a7 90 d1 d0 d9 f0 3a ca f6 f0 77 ba c3 0c f0 c4 bb 00 82 13 d9 f4 9e ad 39 f1 37 60 ed 6c 47 ae de bb 16 f4 0f bd 54 cd c5 14 1b 85 d3 20 c8 73 59 ce 92 08 2e 5b bc 66 e1 35 31 26 ce 30 79 db 3a b2 7a b5 08 59 e2 14 c6 5a 33 a1 06 5c e4 94 c5 c3 24 60 95 dc c1 f4 f1 d2 62 65 e1 a8 d1 bb ce 23 85 24 1f 72 0b 69 e5 f0 78 1f d8 88 40 e1 2e 60 68 53 ab 02 50 91 ea 56 9c 76 3a 51 f1 b4 c8 2f 4c bb 80 ce 1c da 18 7b 95 f7 fd d5 ae d5 8a 5e fc 3f 26 9b 06 72 4f 08 bb 56 e8 c6 1e 85 f6 bf 71 ca 85 ae 5c 82 98 70 19 32 b2 bb 99 19 d1 23 fa 20 92 d5 e2 4c cb c7 0a 26 20 e6 81 0b ed 52 9e a5 d2 1c 03 88 43 30 c3 65 7d d1 08 c0 1a bf af c5 a7 05 65 16 dc 8f b7 6a 6f 4a 40 c6 a3 ea 78 cb 4c 3e bf 7d 2b c2 0b 73 c9 53 54 06 bd d2 4b 43 3a f7 27 17 13 d6 0c 92 71 7b ca 53 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 7e 25 3e ef 1b 05 4a f7 dd 7b d8 1c f0 4b 61 e7 ac 9e b4 51

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:19:25

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:19:25

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e ad

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: 

SERIALNUMBER = ICA – 10386504, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-42128226, O = Okresný súd Malacky, CN = Okresný súd Malacky

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 e7 48 af 0b 1b f4 e1 54 76 41 79 af 0f 12 ac 3b b7 b1 28 d2 ee 43 be 17 50 c3 58 db ea 7c 63 c6 cd 82 be 84 1b 32 ec 96 cb d4 2f 48 fc db 0e 1d 28 a6 8a c8 65 67 98 ad ae 43 83 05 3f f5 4b 15 27 4d 2a 96 aa ad de ab be 8e 49 f7 4b e4 a8 06 5d b9 0a 1a 45 37 9e e6 66 17 1f 0d a1 dc ea 1e e9 5e 8d 1f fe 03 ed 4c d8 7b 52 44 42 61 0e f2 bf 7e e2 33 8c a9 9a e3 d3 cd 12 17 fc 3d db 76 0b 11 ae 59 73 8d 68 78 c7 a4 ce e2 23 0f 13 1e 6e db 83 1f c5 89 86 93 60 90 fc bd f8 59 2c a3 72 7e 25 10 7b 07 6f ab c2 a6 e0 83 77 54 86 67 3a 1a cc b3 3d 59 a2 45 d7 d6 14 df 52 0e ba e1 5f b8 46 e7 0b 2d 26 5d 93 fb 4a 77 e5 4c dc c4 fc 88 97 ad de 19 c0 ca 16 72 e1 c4 73 93 77 0c a0 82 49 55 e5 fc 28 fe 00 fb d7 49 23 a5 d6 7e 7f e5 45 29 4f ca 33 c1 96 19 9f ee d1 31 fa 85 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 0a 71 fd fb c4 a2 20 66 fb 18 7b 32 6d b4 bd 78 7e e0 96 f7

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:19:37

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:19:37

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e ae

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386505, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165905, O = Okresný súd Michalovce, CN = Okresný súd Michalovce

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 92 18 4f c1 e3 17 e2 93 a0 c4 93 44 94 54 21 e7 be 0d 28 fc 51 16 f1 8d 4d e7 4c af 79 03 2d 71 79 cc 37 88 ab a0 4a a6 8e 8a da 0c c2 3f fc 33 1d b9 79 79 46 db ed 75 f1 24 0b 8d e0 2f fa ac 5c 3e 27 1b 6b 67 34 65 5d 54 9d 1a 20 05 ab 71 00 d4 20 98 44 c1 48 81 da 62 a9 58 da 05 1c 2f dd eb da 1b 25 42 65 ec 5f 95 0e 52 2c 7d c2 d4 f6 6f 2a 28 de 2b 88 58 f5 42 3a 77 04 17 31 c1 39 53 01 c5 1d e9 00 5e 0c 00 e5 e7 01 99 ff f5 48 09 d0 39 4f 3d 69 b3 98 2a 73 ed 9a a1 d7 b1 f6 f4 e5 bc 74 31 04 bb 52 1e 46 a2 33 d9 03 5b 62 c8 52 02 15 5b e5 13 b1 67 a4 12 0e fb 1e eb 24 c0 43 d2 dd a7 a1 1c 6c f2 1c fe a9 f8 c7 37 72 7f fa 8a 45 f4 f2 0f 31 04 58 b5 2f 2a 52 a2 18 aa 80 fa f2 7c 02 28 6a 6e ff 73 d2 8a 1a 11 c4 a7 78 c4 59 2c 69 68 55 36 b8 c1 56 0f 02 23 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ a8 bb 17 44 42 fb 87 ab 16 be 72 1d 6b 56 ac af 55 65 12 be

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:23:11

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:23:11

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e b0

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: 

SERIALNUMBER = ICA – 10386507, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165786, O = Okresný súd Martin, CN = Okresný súd Martin

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 de 0f 97 58 b9 23 8f e1 0d b7 3f be 33 fc 98 2f 15 08 91 8a 85 a2 cd c0 e7 b3 7a 4c ad c3 b5 47 46 60 ff 05 06 d7 25 cc 38 94 21 e8 1b 52 0e 4c 83 1b e3 b1 5c 02 7f 02 48 78 f2 e0 f8 df 0a c7 62 cd 81 be 00 bf 27 07 8c fa 07 b3 19 bb 2e 73 59 56 60 9a 8d 7c 00 eb 37 d6 00 e0 a3 95 ca 7b a1 12 98 9b c5 31 2e 1c 20 6c 02 d1 e2 f3 1d b9 5f 83 f5 bf a7 c2 2d ca ea 7e f3 96 3c 08 f6 c9 49 60 8d 6b a1 ce 3a 45 ff 35 56 1f 6d f3 1e 01 73 fa 7d 41 fa e1 0d e2 df 10 7a 44 8d 01 13 76 9c d4 83 ca 98 0b 1f d3 af 02 51 ac 93 c0 08 cc 11 90 e2 50 c6 77 eb 14 3b 07 67 7c 45 99 ab bb 63 a5 55 b2 fb cb 81 00 05 b4 f8 44 c0 cb 27 14 11 08 68 0f 34 1e d8 a9 8b b7 7b 1a 8d 6d 2b 0e 5a e0 2d 02 c9 24 cf 77 91 f6 ca 3d 43 99 90 29 c9 24 5a eb af 2b 6e 73 41 09 f7 80 1f 43 f9 e9 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 59 d8 d2 21 28 97 e3 a6 f1 f6 bd 82 cf 03 fa d2 1a 84 b9 d7

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:27:58

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:27:58

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e b2

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ:

SERIALNUMBER = ICA – 10386509, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-42025524, O = Okresný súd Nové Mesto n/V, CN = Okresný súd Nové Mesto n/V

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 fb 7b 66 dd 2b f2 b9 69 72 47 6f 30 b0 7b 78 fe c1 be 30 af 90 4b cc 7a c4 1d ad fd 56 b1 65 f5 9e 5f 9e 26 2f c2 3e 66 a7 e7 78 d7 73 0f b8 f3 28 b8 58 80 6b 8e a3 bf 3f 6e 71 b6 73 20 c3 28 e8 71 a0 a6 dc eb 50 1d b3 c8 df ea bf 82 ec 35 a1 00 2d a7 16 5d c1 e4 cf 3c 68 32 6b c7 a5 a4 7c 90 a7 4b 5b 16 9b d7 2b 58 c5 04 fb 13 b6 71 20 a1 e9 6c 04 69 57 c9 96 5e c3 9e f0 6e 3d 21 0a da c4 36 8e 1d 21 50 b8 51 b5 01 36 64 5b 63 ea 1e 2d 1a 99 c9 50 a0 d2 37 99 05 b2 43 50 1b c1 cd c4 b5 13 31 f0 78 41 61 83 22 05 a1 75 f5 d1 49 4a 6f bf 04 d1 69 9e 54 02 04 4b d6 3d 04 2e bf a2 d6 c0 9d 47 b0 4a 5d ae a4 5e 24 08 9c 81 14 30 ab 46 a5 75 61 da 61 a2 d9 71 8c b4 98 40 a2 57 e2 a8 e5 20 ba f8 f9 8e 10 10 fa e6 5c 24 dd 17 67 2d b9 07 1a de 61 65 a6 62 ac 51 ef 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 72 53 13 1a f9 b1 be a7 1e 05 21 9e 19 07 64 c6 0c c0 7c 34

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:31:12

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:31:12

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e b4

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ:

SERIALNUMBER = ICA – 10386511, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-42025532, O = Okresný súd Partizánske, CN = Okresný súd Partizánske

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 d5 a8 bb bf f8 58 79 11 05 20 3f 6e f3 42 28 97 60 de f6 de 71 8c f7 35 eb 6b c6 e3 92 00 0e 81 51 2e 2d 31 7a 9a 71 e3 2e c5 5f 68 b6 7d ce 00 a1 1f f7 cb 41 f5 4a db d4 57 a3 11 cb eb 4f b4 0e 1e 67 d7 0f 7e 2f d4 75 99 dd cc 70 3b 16 02 62 f9 9a ad 96 a9 b3 bd 3d 2f 3b 81 35 ac 13 53 56 e4 bd f4 74 68 e0 c6 21 9d 40 35 61 ec 7a 3a 05 9a 7e d9 4c 21 38 8c 03 f1 f3 43 44 c3 1a 2c 4a eb e5 a2 e6 76 2b 44 19 b1 dc 3e c0 4f 72 17 0f 72 ec 7b 2a 07 93 e6 0f 1f 4e 06 3c 4a 96 6a d9 aa 2c 42 c2 b2 77 6b 55 af 7b 19 33 0c 59 50 67 aa 84 01 79 db f9 17 af 19 23 cb ef e5 8d cc e4 39 a0 74 8b ad 3d c2 7f 43 92 05 8f cf 82 35 32 ed 6d df c6 54 78 5e f8 b9 ac 8f b8 43 e8 65 ec 94 e9 69 6b 66 69 b1 c7 f6 ad bb e9 0e 9c e9 d3 81 5a 17 b0 47 dc 41 87 77 bd 67 25 f1 5c 93 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 9c c9 e2 f3 61 3b 41 2b 68 80 f9 b6 ad ef 25 22 61 fd 2c b4

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:31:29

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:31:29

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e b5

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ:

SERIALNUMBER = ICA – 10386513, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165913, O = Okresný súd Poprad, CN = Okresný súd Poprad

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 ae 1a 27 97 79 c4 df c8 32 8b cd 91 44 21 bc b7 49 ad d2 05 c4 52 09 63 07 96 c4 66 db 78 21 01 69 7f 99 0b 68 8b 73 4a 08 1a 0a c3 dd 9f 5a a8 cb 05 c6 ab 8f f5 46 41 3d a0 17 92 b2 8e 04 63 97 5c 77 f9 7f f3 0c b8 ef ea b4 8e 79 96 50 ca 0d 42 17 81 bd 5c 13 e8 4a 18 0d 1c 3b 6c b1 04 28 09 30 8b 40 b3 b3 f2 5f 27 79 38 b9 82 87 e6 c4 24 c9 29 19 47 a4 d7 9d 8d 8b bb 36 c3 4d 50 8c 7e a6 c9 67 88 70 71 f3 b6 60 c7 0e db ad 23 6a 81 17 ba f9 cc 1e ae ad 1e 85 3a c9 30 f6 19 1d e1 d5 00 73 f0 70 45 fe 7d 87 68 d5 3a 7b b3 55 7c 51 85 7b 86 9b 61 ce dd 29 f3 37 55 26 1b a9 bd 90 13 51 8d 96 0a f5 6a 1e 51 3d 5f af 7e 3e bd a9 e7 f9 65 a3 83 c0 25 0f 15 3a 55 45 1b ac 4c e5 93 ce a5 84 54 3d c2 1c a5 7d 77 a3 73 bf ac a8 7a 16 f7 e7 9c 72 31 ad 46 4e 6a 0e f3 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ ac ca 64 67 ea 95 3f 3f 2a c3 cc 85 2f e5 4b c0 c4 fd 2b 54

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:31:34

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:31:34

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e b6

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386514, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-42128234, O = Okresný súd Pezinok, CN = Okresný súd Pezinok

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 d7 03 db 5c 3e 37 77 16 7c b8 c8 a9 ba d3 74 53 5c 88 a8 06 96 1b 8f f1 ef 3b b7 02 15 19 4f 30 e4 00 8f c3 20 3b e9 da ab 9d 11 2e 00 14 04 d7 ee f3 4b 1a 79 15 da 11 5a 0a 1c cb d4 cf 16 55 a5 e7 3f d0 4a 35 ea be ab 6c 6e ec 02 5b 3f fb e8 7f cf 62 27 44 36 35 96 2b 3c 67 83 96 c4 c9 d6 b4 b0 cc 7a 26 87 7e 95 06 c0 f6 9f 38 cd 13 07 ae f6 cf 8b b3 61 bb 4f cf ee 8e e3 06 a5 1f d2 33 b5 af 72 9c ac 59 97 ad 05 b2 01 3e 75 40 50 8b 51 26 c5 bc e2 6e 13 65 c1 56 4f 34 e6 e9 23 be 03 1e 54 98 51 71 6f 3c 46 6c cf 1b c4 e3 bf 90 f1 c4 cf 25 8c 78 c9 a8 fb 07 21 7b 08 19 1a 38 08 28 5c 4a e0 7d e8 90 4a 32 2d 2a b6 33 6e a5 30 3b 65 7f b7 da 8a 70 4c 31 c4 0a de 1f 8f 72 a4 46 ee ac 18 55 e8 c7 cc 75 e6 a3 15 ee 8a e2 99 4e 04 80 38 2f 35 f0 f5 61 67 35 2a 7f 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ b7 c6 fc f2 fe bc 6e 41 11 99 e7 2e 90 b2 94 b7 10 da 1b 0a

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:31:40

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:31:40

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e b7

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386510, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165808, O = Okresný súd Prievidza, CN = Okresný súd Prievidza

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 dd 62 b0 90 70 c5 4b ac 33 07 6c c6 53 0b e8 24 e0 83 86 d8 5e 7e 01 dd ed 43 cc 21 37 8d a0 eb 6c 6d 86 92 54 b6 70 e4 1a 52 54 44 99 34 51 5f eb 96 21 82 43 54 e5 9c b3 85 03 7f a2 ef f2 33 7b 3a 21 de e0 47 b2 be 70 d2 58 bc 21 78 50 48 eb ac 36 f7 0b de c4 a8 a8 4b 4c fa 9b 85 3c cc ce ba 09 29 ac bb 55 c2 4c c1 d1 5d 39 9d c6 d1 87 d8 37 ea ce e7 bb ba 5d 00 96 9c 09 2d c5 b8 35 82 47 29 c1 97 94 e4 b1 18 df 8d 02 1d 83 77 74 b5 8f 3b dc 71 d1 bb ca c3 65 b3 6f 65 8c dd e1 30 50 36 2a ab 0f d5 9b 94 f2 5f 78 a8 f5 46 23 82 dd 51 b1 f0 81 72 ad 9d b8 a2 89 f4 5d 09 48 a5 cb cf 85 54 bc 9e 1c eb e1 fd 28 6f 1a 2d dc 71 20 44 47 69 50 fa f6 c5 86 2c f3 10 fb 42 d7 05 89 bc 25 2b 11 da 91 dc 34 ba 80 0f 4a 02 32 86 a7 df a4 db 98 be b3 07 59 2e 61 3a 71 83 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ b7 a9 47 89 7e 5b 5c 46 b4 3f f9 c7 7a fb 55 c8 c6 a5 5c 98

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:31:45

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:31:45

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01​

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e b8

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386512, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-45014809, O = Okresný súd Piešťany, CN = Okresný súd Piešťany

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 b8 c4 b1 2b 2d 72 cd 28 a6 7f ff f0 1d e5 31 05 8d e4 92 e5 53 99 a0 b7 e1 de df 84 91 f1 1a 2e c5 f0 06 e4 d5 5a d2 16 3e b6 60 3a 77 0e 75 7f df e6 ce 94 6b 8c e3 09 45 8d e8 b4 43 60 80 b5 df fd 6c 36 46 83 f3 0a d4 54 d8 df 30 45 e5 ab ff a2 9f cb 59 10 ee e8 91 32 a1 41 ab 7e 10 9c d9 d6 3f 76 d2 42 4b bd d4 62 50 f8 97 97 23 07 27 0d 0e 08 fe 94 f9 e3 7c 36 83 02 f0 b3 a0 d6 52 d5 f8 18 17 18 40 6f 2b 15 09 db 5e 40 ae 5e 64 b6 d7 2b 1c 13 df b7 f4 ee dc 00 b5 a9 a5 97 b2 35 cb 37 cc cc c2 5f ca f6 e6 23 56 7e fe 23 66 bb 55 39 72 4b 31 66 23 42 82 09 7b 27 6f 4f e8 f5 1b 79 c8 14 75 df 72 7f 68 67 06 8c fa 37 9a 3a ae 58 6a 15 45 c8 cc ed 08 d2 83 1e d4 42 f3 8b d9 7e af 5b 8d d6 01 db 39 bf 41 ed a5 b2 b8 a6 b7 89 d3 6c cd 88 eb b5 57 ab a1 b4 6a 33 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 52 5f 5f 6c 21 a1 f5 25 22 7c 2f d8 01 65 ab 71 1d 5d 30 23

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:31:46

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:31:46

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e b9

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386515, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-45018545, O = Okresný súd Revúca, CN = Okresný súd Revúca

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8f fc 5c 8a 17 83 8f 8b 3c b8 d3 30 e4 35 ca 90 0c 99 d2 fb 52 8f f5 de 4b 71 05 fe 6d 66 68 61 2c 3e 04 f2 86 8c fe 6b bf b8 fd 1d 79 19 2a 26 05 40 b7 fb 1a b8 ae c8 6c 68 71 0a f2 32 3c dd 4d f2 e5 d6 5f 23 9f e2 4f 4e 5f 89 8e a3 b1 7a 84 09 be df 6a e8 4d b4 3e 58 ea 99 7d 53 e5 bc b6 ae 2b 84 8a 51 7e cb d4 fc 78 b4 54 2a fd ef 19 1f ab ee 85 e5 7b 51 b8 c8 fb fd 0c 73 a2 c6 b8 15 2d 61 e9 47 d7 36 15 43 53 9d 0b 17 37 52 b7 72 87 fd 85 0b 1f 93 8b 50 2e 29 69 2a 75 98 c1 c0 47 5c 5f 4b 76 3f bc 51 4a 70 ed fa aa d2 97 4f 36 69 51 5c 8b aa 4e 85 7f 70 a3 72 07 a4 78 e1 67 68 39 72 a8 7e 09 cf 6c 76 4f 48 56 82 4c ff 4c 64 c1 04 6a cd f9 93 6f aa 28 65 17 04 28 ca 05 cd 1b 88 b9 72 02 22 f7 44 e1 24 31 22 ee 2c 32 c9 3e 43 c4 70 0c 9e 04 b8 f6 7b fd 61 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ fc d8 5e 42 02 f1 44 f6 9c b3 28 27 1b 91 b4 eb 15 5d 30 0b

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:33:44

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:33:44

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e ba

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386516, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-35995599, O = Okresný súd Ružomberok, CN = Okresný súd Ružomberok

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 96 45 be 21 48 fa 3a 8f 52 84 c3 d1 34 8d 96 dc 4f 55 7a a9 56 33 79 4d c9 c3 ab 10 65 00 ed 9f b9 be d6 18 e5 e6 eb a1 68 74 d9 3e fd f1 62 16 38 62 fb ee 8e 37 13 e3 f7 65 ea 77 32 92 5d 9d cf d5 69 8f e9 af de 4a 68 16 ac 07 74 20 a0 44 5f cf 09 93 d9 61 c4 ab 94 91 de ed a3 4d e2 fc 00 3f 9f 81 a7 fc f7 aa d6 f2 34 5c fd b4 17 b3 b9 9f 47 a7 b7 30 38 7d c9 53 92 ba 14 93 3f 24 61 c3 a3 2b e0 02 2d ad a3 18 88 d5 92 ec 3a 19 87 88 ec aa 36 ff 65 d6 18 f7 49 99 5b de fc cb 90 de 07 c8 77 bb 1d ab 85 23 49 0a a4 86 e0 71 33 a6 1f 02 0e 00 cf ad b6 61 33 1b 18 0f ca 0a 08 37 12 4a 81 01 09 f7 a3 50 83 76 98 61 c2 ff 2c fb 00 97 12 98 ed ab 9d f4 c5 a1 48 ba d0 0e f6 c9 f8 a4 fc e9 54 c5 f9 bf 51 f5 29 bd f6 c6 c3 a8 65 eb 7f 97 90 cd f0 0a 06 68 98 fc c2 ed 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 9d da fe c9 6c fd b8 a5 5e 60 7a f2 79 fc 4f 1a e9 e9 ee 32

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:33:49

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:33:49

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e bb

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386517, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165816, O = Okresný súd Rimavská Sobota, CN = Okresný súd Rimavská Sobota

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 ae 7b d9 c9 e1 07 38 9f 6f 70 0b e1 7f 88 ac cb 87 0d e3 41 69 2c 9a 19 ad dd 48 be eb 9f d6 c3 da 9e 01 c6 03 50 3e 3c db 14 2d 2a 19 23 c2 cb b2 c5 de 79 63 88 3d 6c 68 28 61 a8 c6 46 20 f5 6e 10 9b 99 3c 97 e5 5d f8 d2 95 83 81 47 68 7a be c7 49 8e d8 dc 0c 01 e8 1f 8c 4e e2 bb f4 d3 4b 13 fd f1 6d 66 86 cd c8 29 47 9b e8 ba d9 0b 8f f4 f4 0d 68 be 81 7d 82 c9 95 36 02 2c 75 4c 22 28 36 69 9e f8 47 19 73 48 68 c7 6c 4d 70 6c ba 92 d2 bf b5 ba 7c 17 bf c0 8a 30 31 9d da e8 13 01 b0 5d d2 42 a7 14 fe 9d 31 77 68 9f d7 5c 61 5b 00 9f 70 a6 a6 31 6a 92 d9 8f e3 7f f7 6e ef df d1 4b f9 c8 33 bf a8 f8 dc 45 30 f9 4e 33 53 16 39 37 dc 8d 3f 83 bc a3 29 34 0e 6f ad dc e4 be 17 18 66 b2 fa 3f 33 35 af d3 dd a9 1c 86 6c be a6 e0 1d 5a 15 e1 9a 0c 86 73 09 10 2b 95 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 31 23 e1 c2 d8 0c df 08 45 ea c8 e6 bb a8 ef f6 38 7b eb 6d

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:33:55

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:33:55

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01​

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e bc

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386519, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165930, O = Okresný súd Rožňava, CN = Okresný súd Rožňava

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 d7 01 74 d1 cf 70 a6 c8 f6 d8 2e da 35 4a 4a f3 7a 38 75 61 0f 54 a5 2d ff 2b 62 30 b4 78 7d 5a 54 48 1c ff 5c cd ab 96 ee db da fc aa 35 65 27 35 36 97 4c cd a1 72 73 48 96 41 97 c1 7c f5 cb d7 a1 2f 18 37 09 a6 c4 52 0e a0 29 58 41 53 ae 30 85 ed 9b a1 17 14 3a 17 7f 7e 26 7b d3 e1 dc 27 73 d1 07 59 0d 14 cc 37 21 bf f5 77 a6 d6 f3 5e bb b8 b0 69 f0 12 f1 46 5c f6 6c 28 fe 46 e8 ed 7a dc 07 53 14 d6 ec c1 fb 70 72 4e 72 a4 6a cf ce 16 c3 65 a8 cd de 15 f6 6b 4f 8b 5e 60 9b 3b 24 40 b3 56 cd f0 97 77 94 36 56 61 0c bd 6f 10 68 ba 00 33 0f d0 e5 c3 30 1f 75 2b dd c1 ae 4b c2 38 cb f9 46 95 68 8d 32 81 6c 91 87 b9 31 44 48 3f ab 76 14 65 1e 3a 4a 82 a3 1b 51 d7 2d 7e b9 79 a4 3b 57 f3 6b de a3 b2 a5 79 13 1e 72 de 0d af 6b 59 64 a9 89 04 22 75 4c 96 00 cd a1 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ f5 8e 97 63 23 cf 8e 44 bf 0c 8c b0 85 07 ae e5 8b 25 0b 2c

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:33:56

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:33:56

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e bd

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386518, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165689, O = Okresný súd Senica, CN = Okresný súd Senica

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 c7 3d c2 51 8d 5d 4f e1 02 4a 3a 4d 2e e2 85 bb 1e 7c fb c2 13 d0 49 e2 f0 e1 c8 59 31 f3 13 95 57 e1 e1 10 d5 10 6c 8f d1 37 76 dd f6 fa 7c f1 81 ea 0a 97 0c 79 d4 31 52 5a 0e b0 65 53 63 d9 f3 df 44 56 da c8 69 d4 b8 1e 60 9f d9 77 b4 12 6d 20 4f 41 18 79 d1 84 ec b9 8e a4 8f 72 c0 47 b7 e4 18 5d 1c 75 49 42 d9 7c a0 20 c3 4f 2b 6f a2 b1 7a d2 c1 7f a6 35 60 20 4b 77 27 44 b8 1f 26 d4 fe 81 93 df 98 c1 0a 31 c7 9e 7e 46 79 05 42 89 ea 81 b0 92 31 b3 85 15 76 94 9a 33 5e f4 81 b3 93 42 15 41 3a 3c 62 af 17 a9 ba cd 53 b8 14 b8 ce 77 f8 60 fb ca 1e 1f fa 5f 0b d0 0d 82 00 e5 82 de 1c 8d f3 10 12 0d ac 1a 1c 32 18 97 62 46 4f 6e 6e 00 bd 4a f7 5d 28 7b 99 a4 77 1b d8 ea ae 6d 71 43 f5 cc 00 17 40 8e e2 2a af 84 8d e6 21 84 89 df 88 34 ce 7d e6 66 84 e9 62 8d 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ b7 9f 76 e6 df e2 5c a1 1c 0b 5a b8 03 d7 f2 c4 20 a5 b0 54

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:34:02

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:34:02

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e be

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386523, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165948, O = Okresný súd Spišská Nová Ves, CN = Okresný súd Spišská Nová Ves

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 db b7 cb 5a e7 92 0e 97 a4 c1 c8 8c 04 1b 88 5f b8 fc 6e 20 03 3e 5f de 7e 72 5c 6b e5 68 a5 ad 0a f1 16 c6 af d1 00 2d ef 9e 09 89 da 86 90 02 53 0a 66 17 99 78 62 5c e5 a4 4c f9 25 24 d8 bb 52 c8 ce f4 03 2e 36 95 0e 1b e0 ba ac 66 c8 20 b9 c9 ef 5f c4 a7 c7 cb 7d ac a9 bb 6e d8 0d e0 15 7f 4f f1 bc c2 a7 0b e3 db 93 68 eb f3 96 5b 04 1c 06 92 86 0a 90 2f e6 46 2d 7d 64 ad b8 b9 3d f3 d0 40 43 ae c5 1b fe 45 82 b6 b8 c8 c5 86 f2 08 10 27 75 63 20 35 32 50 04 6c 06 42 d7 d5 0c cd af 79 1e cb ce 4d c4 22 ac 3c a3 54 ce fc f4 df 02 66 e7 34 34 23 ae 35 7b a3 36 89 b8 9f 6a 66 96 bc b0 b5 a0 b0 d5 c1 90 20 c5 0b f9 18 e8 df 8b 25 a5 2a f0 76 7b 98 bd 0d f4 fa 1f 47 f1 71 23 9a b4 26 34 69 3d 0d d2 94 e0 72 97 9f 04 90 d7 2c 62 8e aa 98 91 45 b8 45 df bf 3d 8b 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 00 2c 35 cd 60 98 71 5c 17 2f 2e 37 56 33 c0 95 d4 af 33 e4

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:34:02

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:34:02

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e bf

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386520, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-45014817, O = Okresný súd Skalica, CN = Okresný súd Skalica

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 cf be d7 65 35 17 54 e9 cf d0 12 0d f1 d1 31 31 53 b6 4c 04 a7 af ec 16 e8 a6 89 19 3d aa a0 c6 94 4b ef 38 e7 ef d8 22 c9 41 51 6a bb f0 48 7f 91 fe 72 b9 d0 ea 70 0c 9a d5 64 86 d7 97 5d d6 dc 3b 82 ef c6 6d 40 a5 ec 49 4b da 5a 10 d4 d3 ea 16 8b 87 d8 c1 a0 c8 7d 60 ae 79 35 cc bb da 08 ee b3 93 b3 e5 1b b5 a2 be 17 f2 c1 31 39 3f 7e 72 76 54 ce e1 4a a1 65 5b 1e 00 8b d8 91 e4 6a 26 48 99 45 e0 b6 4f c0 1d fc 34 3d da d0 20 fc bc 9f e9 48 24 b8 4e a2 0e 25 4f 3d fe d7 82 73 3b 72 ef 3d 6b 79 0a f5 6d d1 08 08 c0 99 f8 68 ff 55 ec da df c3 f5 95 1e 70 b4 43 65 69 a1 bd ae a7 09 f3 aa e4 09 0f f0 77 eb fc a7 f6 0e 05 85 6e 68 41 d6 ad 79 28 ec 02 68 aa 0a 52 7d ce b4 a8 90 8d 36 47 e0 e8 ad 99 3d f6 20 e3 c9 64 ef 2a fe ac fe dd d7 36 48 e3 6f 1f b7 3a e5 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 82 22 65 3c 24 3a 71 38 c1 41 b0 8d 5c a8 3f 99 08 d6 58 8c

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:34:07

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:34:07

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e c0

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386522, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165964, O = Okresný súd Svidník, CN = Okresný súd Svidník

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 b1 07 05 42 dd 69 9f 0b fb eb b3 43 50 71 25 29 e5 db 2c 1f 0f c1 cc 72 67 b9 59 c9 da 12 7a 0b 2b 2c f1 f4 96 e3 f6 af b8 40 50 e3 95 1a 8d b7 0d 71 98 e4 99 d5 b9 e5 1f 0f bd b5 05 12 d6 71 3f 62 c7 42 5f bd 5c 21 32 6d b5 c6 1f c3 9b e0 a1 8f 44 e4 c7 f5 f1 ee 52 e4 7a f9 bb 1c 1d ea 52 5d e9 56 d0 a6 0e e8 f1 da 96 bc 8c 3b b1 75 74 df a8 05 01 48 90 0e e1 3a 75 de 13 2f 43 bc 18 8c 2f e1 10 8c f3 76 a9 ba d1 60 8f c3 87 73 f8 53 8b ee ac 12 e2 e2 04 0d 0c 98 ed 54 68 b3 73 22 c5 e7 0c dd 22 e7 5b cf 99 97 76 51 46 85 e7 6f f4 46 82 a8 4a d5 95 31 fa 63 3b 36 98 c3 a0 21 e8 1e 14 6e 2d f7 49 59 5c 6d 30 b4 61 af e1 c8 90 01 60 c3 c2 45 05 53 af f7 e3 2d d2 08 65 c1 55 ed 47 a0 d9 2c 32 7c 81 49 fe b7 43 85 63 46 0b 1c 4f 83 65 67 e3 86 96 87 ff 6a 6d ff 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ af 99 56 c9 51 8c 73 53 81 cd 83 7f c1 73 79 9f a3 1b 9b c5

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:34:13

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:34:13

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e c1

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386521, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165956, O = Okresný súd Stará Ľubovňa, CN = Okresný súd Stará Ľubovňa

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 af f8 68 c7 51 ed 85 ee ba 46 1c c4 92 d0 22 91 83 83 96 0e 77 8e 9a a7 0b cc 0a 5e 8e 2f 4b 3d 56 9d 20 8f 9c 18 1c d6 a9 44 e9 77 55 3f 8c 4d 2d 08 92 fe 36 ad 8e 31 12 99 25 e7 07 57 c0 cd 0b 14 d1 29 db e7 47 91 04 b8 65 b6 8f 9d 2b 12 13 d7 f0 02 85 3d 61 b0 5e fa 81 c9 ff 19 d6 ef d0 c8 4b 4d 74 07 ac 17 ae cd b1 c4 aa 66 21 2a 67 ca 37 14 e4 4d 14 56 2a 20 a1 52 30 97 bd cf a4 c3 92 3a 51 b2 7e d3 da ad 93 34 7b e4 bb d6 22 ac f7 3a 19 aa 79 35 b6 63 6c 53 eb 5a 4a 3e 3d a4 c3 ea b2 49 da 31 0b 9a 57 cf f3 c3 9b ff a6 e2 33 05 67 47 a1 63 23 a8 c2 91 52 23 37 b1 4d 70 d6 bc 01 c1 53 26 ec 8e 95 c3 e2 9b c7 c6 a1 7e eb 4b db 61 d5 7a e3 f6 08 a3 d2 8a 62 1d f3 4a f3 e0 4c b5 d9 6c 5c fa a1 40 0f 0b 2c e4 16 31 d6 33 a8 4a 00 69 12 c0 80 3e 8f 5d fa 15 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ e7 d6 6b 02 be 82 06 b8 e5 48 f4 50 d0 a2 6d e0 fc 75 db 40

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:34:18

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:34:18

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e c3

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386525, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165697, O = Okresný súd Topoľčany, CN = Okresný súd Topoľčany

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 b2 18 2f 4e 03 3f d7 fb f4 6e f2 1a 8d a3 dd 98 d3 e9 a2 73 19 b7 14 43 c1 84 7c 65 b9 d9 3c 1b 7d a9 d2 e7 5b 61 65 54 6b 66 6d fe 71 4d bd 68 36 21 80 d2 d5 a7 9c 33 bb 03 93 f9 8e d6 53 f4 f5 b2 a7 e4 b8 ee 0c d3 70 65 78 af 7b 1e 5e c1 09 51 c3 89 46 1a 5c ca 68 f1 a0 bd 34 59 88 e4 d4 16 ce 92 64 ea e2 9c 73 01 1d 2e da 7a 21 60 84 4d 55 db f2 89 0c bf d9 b4 43 61 62 98 e7 d4 be d3 cb 34 1d fa 77 ad d9 51 24 b2 34 74 f5 a3 15 4a 1b 3c 6d 5d c3 d8 9e 70 13 3a 25 c6 a4 ce c1 ca b5 4c 7e 84 72 69 ef 9b 55 89 cf 18 24 e9 b4 b3 c6 99 39 12 55 de dd 5c b7 91 ee e4 c4 fd 84 34 23 5a 4e e2 b1 f2 79 c7 3a 19 af b3 a1 19 90 15 6d a5 cd ba a7 24 c4 6a d2 9b 2a 88 8d cd 27 3c 7a 57 b4 45 84 de 64 95 6b 01 7c 81 c9 9e 49 cf 74 61 a1 d5 36 fd 05 f4 6f 13 fa 1e 6e 89 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ c8 a9 cf 44 61 34 37 d9 ea 88 3b ad 2a c8 17 16 57 b3 ab 0f

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:36:16

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:36:16

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01 

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e c4

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386526, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165972, O = Okresný súd Trebišov, CN = Okresný súd Trebišov

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 e9 36 64 8c 3e 9f 86 b5 03 fb d9 39 a6 17 c3 7b ee 50 7f ff 92 4c 0e 43 57 2f 03 97 63 8c 14 99 71 f1 5d 0f 27 7c 19 ba 19 82 c9 16 9f 0d 4b 4b 65 b0 08 89 2c ce d7 42 4c c5 3e ed 6b 32 ce 5f ba a0 b4 f3 5d dd 36 53 34 dd 55 f1 75 47 11 2a 45 9e 9f ae e1 f4 55 89 8b ee 3a a8 f3 72 2c e7 0d 99 e6 6b 3c c2 6e 89 18 ec 2b f2 de 09 03 21 41 aa d4 3d 56 34 74 6b c9 db a9 b3 5c 72 5d 1e f2 9f ac 2f 3c 95 09 c8 31 79 af e6 ca b5 38 df 0d fa 80 f2 da 2f 4b fe a1 64 c8 66 c0 bb be 07 30 22 9f 6b 6c c4 51 42 dc 5f cb 05 31 e4 1c 6f 44 f0 d0 a1 4b 6b 55 eb 96 2f ce 03 4f 8b 8b 84 d5 01 e3 72 4d 97 d0 d1 c2 e3 67 85 57 01 49 48 d0 da bd f6 41 f0 45 d1 c2 f4 0b 11 0c 77 2b 5a c4 01 bb 36 ff f9 f2 8b 23 58 4a 4a 8f 05 de f0 9b e9 40 05 74 7c 2d 31 05 f6 0f 78 e3 cf ff a7 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 80 54 0e 26 d1 cb fc 68 db ff 46 e6 df 68 fd e3 7c 85 69 e1

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:36:16

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:36:16

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e c5

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386527, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165824, O = Okresný súd Veľký Krtíš, CN = Okresný súd Veľký Krtíš

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 b9 a3 4b 50 c7 94 03 b3 e4 69 7f ac 3b d7 aa 36 d1 65 16 58 fc 7b dc 79 59 22 4a e7 12 49 be 8f 1e 61 8c fd 4b a1 62 53 12 82 13 37 a9 44 83 11 5b 81 2e 47 e7 11 57 ac e1 24 e5 1d eb 16 35 01 bd 08 f1 81 7f 73 c6 f3 a3 b7 02 4c 8a 01 80 f2 f3 5f 66 b5 99 48 96 ab 21 f1 31 a3 56 c9 b6 e4 b1 b7 d7 28 1d 84 ed 3f 01 d8 a2 76 5f 59 ce 2d 84 0a cd 9c 83 21 29 48 0c 20 c6 11 ac 9e ec b7 11 e7 29 0f 47 15 c7 0e df 49 c1 63 c4 38 68 3c 63 4f 9a 1d ed 62 bc 24 51 de fb e7 90 0d 7f bf 92 4f 27 c9 1c 1a f0 32 f1 65 4e e2 34 90 74 2c 3c 76 5f d3 60 de d1 4f 76 1a 8f 11 c4 19 26 bc ba 7e a5 0d 5b 85 30 30 0d 7a 0c 1c 6a 1c c8 0d 91 a7 aa 90 27 13 ef 01 8e d6 bf 38 4b ac 73 22 c2 64 b8 47 35 1f e3 3e 4b 30 f4 8e 5d a2 94 28 55 e3 8c b6 2d 88 26 e3 08 be 66 6a 29 58 36 6b 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 60 9b 9c 0a 90 43 f3 fa 23 a4 09 5c 67 14 99 e1 48 c6 bc 5c

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:36:27

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:36:27

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e c6

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386528, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165981, O = Okresný súd Vranov n/T, CN = Okresný súd Vranov n/T

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8f c3 8c 41 8b 5d 32 62 fe bf e7 1c ea 26 28 a0 6a 98 59 dc 21 81 8f 6c 0c 5b d4 26 52 97 b2 ed 71 17 e3 37 fe 13 6a 80 34 15 4f 3c f5 a2 dd fc 37 44 3a e1 5d 62 07 70 51 4e e0 96 c3 69 60 81 49 6d 7f ff 65 f9 90 f8 c0 9e e7 2e c7 6d d5 ad e5 f9 2c 36 e7 9e e0 35 0d f6 c7 51 87 a9 fd d7 69 06 da 21 0d 7a 90 a0 6b 87 8e d0 66 84 5a 89 59 6d 44 54 50 72 dc 51 24 a1 8e 11 1a 23 70 93 fc ac 17 9a 40 60 a4 38 80 4c 9f 90 ce 31 57 4f ce 3d 3b 32 0e 53 67 68 6d 8f d8 8f 07 30 9a 2f 16 db 6c 64 a8 e3 1a ae 64 c5 d5 36 59 5b 85 0a 71 f8 04 0a 26 fb 0c c0 de c0 7a b3 f0 9e ed 10 51 06 f1 84 43 50 c0 5b 5b 03 d4 99 23 32 5c 63 35 52 6e 6c fa b5 d3 3c c4 d6 27 c2 8a 4c bf 23 0c 0e b0 25 f4 49 3b 9e 5b 8e 8a 60 67 81 af fd 41 54 ef 38 4d 96 0a 22 b4 9c 5f ed 35 1b b5 81 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 16 f0 40 bf dc 7a a3 14 80 66 80 28 10 74 98 99 b9 3c 8b 06

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:36:33

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:36:33

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e c7

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386529, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165841, O = Okresný súd Žiar n/Hronom, CN = Okresný súd Žiar n/Hronom

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 ab 52 f7 83 73 4f 9b 64 34 d5 43 75 07 b7 53 ce 43 29 de c9 e6 12 54 0c f3 1d e8 35 ad ba da 35 2b a2 9b 81 a0 b0 e5 51 04 87 de f0 ed 81 76 00 9d f1 a3 b5 38 5e fe 02 1e 15 f5 82 4d 7e 9a 84 36 b5 48 db ad 36 c0 96 24 cc c0 fb 6e 1e 74 25 7f 00 94 8e e4 3d 2b b9 2b d3 12 72 a8 f8 6e fb 9d 6d 13 0c 3e 97 c1 0e d0 63 b8 f3 31 9a 79 3a 04 8f cd 68 6e be ee 1b 05 2a 2f 49 b7 da 8d 46 34 9d 41 85 f6 50 0e bd 39 19 23 da 91 28 f1 ba 01 fd 8b 49 98 0b 24 ae fa e3 3b bf b2 39 c9 c1 fc 4a 79 25 5c 65 c1 fe 91 f1 0f 0e 04 78 13 cc 76 a3 75 3b 28 6f 5b fd 91 de 20 7c a4 61 e0 24 e3 9f 38 59 7d 31 bb c5 d5 72 38 6d 3e 62 38 c7 d6 4f 71 7d 1a c4 68 f3 ba cf ec 25 af 35 02 7f 98 df d3 4c 77 1e 78 79 b0 75 da 3d 46 92 48 23 04 cb d4 01 14 0a 75 5e 67 03 37 47 94 54 c5 cf 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 3e e5 6c c6 99 bb 43 de ec e4 7e b1 3a be fd 6f 02 22 6b d6

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:36:39

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:36:39

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e c8

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386524, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-42061385, O = Okresný súd Námestovo, CN = Okresný súd Námestovo

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 a1 d8 b4 75 08 6c b2 cf dc 51 4a ff e6 b8 0b b5 f8 d4 5a 78 c6 a8 71 ad a4 e2 37 af 3d 52 77 61 70 ab 5c 8b de 95 e5 5a 93 d4 00 a9 11 0a 7e b5 83 80 31 0b 69 13 00 62 6e 3a d1 2f c8 f1 3e 0b fc 47 66 d3 94 ef c0 51 a6 ef 03 fc 45 dc 2d c6 e9 29 f1 dc d1 1c 5d 24 cc 91 46 19 76 b2 07 b2 74 e7 06 84 dd 46 81 a7 85 81 32 3d 1b 9b 16 4c 17 4c 62 66 1a 99 f7 9f c1 21 ad f4 08 6e 48 60 02 a0 c9 f6 08 80 41 cb d4 3d 28 39 e5 76 dd db fd 39 c8 99 65 35 a1 3c ce df f0 4e f8 55 18 05 91 0e d0 6b 5d c8 01 0f 36 48 f3 5b d2 c0 c4 bc 70 91 b2 c4 3b af 9d 5e 29 f7 b4 8b c5 28 16 ca b2 8f d6 be 63 ab a0 d5 35 74 a2 3c 0c 4d 04 7b 7f ac a4 3a ad 68 38 1c fd ab db c3 c6 4b 14 4e ba 3c 24 5b 53 e2 ca f0 7b f5 5a 2e 7e 16 3d e7 bf 2b bb c6 39 71 0f 56 09 06 dd 24 b1 31 4c 1b 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 26 fe a0 89 bc 28 d9 bf 28 a9 46 85 27 86 8d cd 28 1f 71 2a

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:36:46

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:36:46

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e c9

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386530, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165832, O = Okresný súd Zvolen, CN = Okresný súd Zvolen

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 98 40 df 26 f6 a3 a3 5b ec 0a 91 12 0c fc 06 a3 98 fa 73 2e 18 5f b7 f0 b6 2b 44 20 37 6d 63 a9 ff c4 5c e8 25 55 ba 25 a2 5e bd b5 88 fa 62 6a b3 37 e8 8f 58 6d b3 f6 76 e3 12 ab 91 56 f8 06 fc 08 58 1c 3c 71 06 41 93 8f 64 ca b9 b8 03 2f 15 87 8b 17 48 20 07 d4 b7 52 a7 38 ae 03 76 e3 ca e1 e5 7a 57 67 9e 42 9e 03 74 75 8b 18 5a 0e ac 8d 1a ea cd 63 7e 3a fc 6e 31 c8 4c 54 dc c8 9e 4c db a8 4d 34 89 30 f0 81 3f e3 0a cb 82 13 a1 58 a8 a3 ce 16 a9 59 ae 72 b1 91 2e c9 5a b1 80 7a 6a 83 3a 4e 0f 91 d8 28 1a 8f 8b ee 1e b0 f5 91 38 a1 01 e6 66 2e 6d 36 42 11 64 2c da 96 66 fb 86 e4 71 62 86 e1 cc 8e 53 0f f1 4a 69 06 63 0a 36 84 d8 67 97 18 ca 8d 85 ee 0c bb 70 78 b4 f6 46 1b 71 05 05 20 f0 c7 f6 2d 82 cd 8e c1 6a ad 23 40 40 9e ef 76 6d 7c 8b 98 a5 a6 7b 39 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ 7b 5e 4a 9f 05 ea 5b e1 b1 9f b2 34 48 c1 c8 e2 d4 f8 8b de

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:36:52

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:36:52

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8e cb

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10386532, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00165671, O = Okresný súd Nové Zámky, CN = Okresný súd Nové Zámky

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 f7 1e f2 69 b4 d1 85 38 17 73 0b ac 37 8e ea 29 b6 53 7d 86 c1 f2 25 4a 46 b7 c5 66 ad 15 ce c8 6b 9e c5 bf b9 3f fd 11 9f 17 08 70 c4 56 da 26 c7 c4 b1 72 23 a8 c1 f5 3b db e3 27 ab 00 2b 5d a0 f0 1a 4a 82 00 a8 35 c5 1e 3d 7c 0c f9 68 a9 4d 58 58 64 b4 00 2c 14 28 c8 53 40 4e 40 6d 71 3b 22 85 6b af 17 47 0e d8 4f 77 85 1b b5 a5 d4 85 98 e3 3c 6d a9 3e 32 55 61 84 6e 7e 2a 41 32 ac fc 46 2f a4 39 43 65 83 eb 0c 69 a7 3e 8c cb 5f 85 c8 2b 44 d6 ea 1e 6f d4 42 c6 34 96 cb 5e 7a 84 3d 07 df 5d fc 7d b3 52 9a 8c d9 28 23 e6 51 c4 e9 d9 02 98 e8 96 27 79 71 36 6b 70 11 a1 58 78 33 37 26 89 ba 0b a7 5a 24 cd 3b 45 bf b1 53 13 8b 8a e1 2f b9 96 d0 77 81 84 70 18 aa 62 6c aa 86 31 c8 a5 c3 df 83 34 67 ee 2f dc 17 c8 59 b2 37 91 75 d1 a2 5a a4 13 26 93 f8 e9 c8 4d 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ fb 51 8b 63 90 f8 17 35 90 ed 39 44 41 76 1f 21 ed a9 b4 34

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎31. ‎októbra ‎2016 18:39:04

Platný do: ‎ ‎31. ‎októbra ‎2017 18:39:04

Poznámka: obdobie od 1.11.2016 00:01

​Informácie o certifikáte na overenie

Vydavateľ: SERIALNUMBER = NTRCZ-26439395, O = První certifikační autorita, a.s., CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, C = CZ

Sériové číslo: ‎00 aa 8b 22

Podpisový Algoritmus: sha256RSA

Držiteľ: SERIALNUMBER = ICA – 10385962, C = SK, 2.5.4.97 = NTRSK-00166073, O = Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, CN = Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 a4 02 72 22 5f d4 cf d4 33 29 27 1c 67 ed b7 b4 9e 3f db 26 be 79 e0 c6 0d fc 7a 66 13 d1 0f 7d f2 a1 c9 61 a4 d4 67 45 82 5c 68 59 95 21 ac f3 ba f9 c2 fc 26 94 62 d1 1d fe b8 b9 4a ab 44 b9 b4 54 63 0f de 35 55 a0 43 99 74 67 07 58 a0 bf 87 7d aa 2d 69 70 4c 83 00 d2 2d 75 d6 cd 3a 3b ab f9 c6 6e 24 8a af a7 0b 5f a7 21 28 cf 59 cf 9c 0c 3e 75 16 43 7b 5f 93 a9 a9 79 a6 e5 70 1e 2c ea a6 21 d1 18 1f a1 60 66 6b 60 bf a3 00 a1 ff 87 41 c2 00 59 d8 ff 82 ec bf 38 6c 9a 05 36 c1 a5 82 55 03 09 e1 55 ec cf c0 50 0a 78 f4 df 99 f4 7b de be 72 3c 05 b5 05 33 5c 4f 44 f7 01 c6 2a cb 44 71 d9 cd cf 2e 97 04 35 30 50 51 21 70 61 93 95 a0 4e 0d 7d 38 0a e3 08 ba 86 6e 26 51 08 6e 23 35 16 57 62 17 a0 21 0c 65 90 de 91 43 80 f9 a5 f5 46 df 43 b8 f9 62 f9 b1 0b cb 67 02 03 01 00 01

Identifikátor kľúča držiteľa:

‎‎ f6 e4 4c 82 1f 64 86 78 c3 2c 3e 4f 81 09 00 58 b1 2b ba a0

Identifikácia kľúča certifikačnej autority

6c 81 27 59 33 e2 a2 9a 21 18 8b 29 14 bc 38 6d d4 73 79 3d

Platný od: ‎ 28. ‎októbra ‎2016 12:10:59

Platný do: ‎ 28. októbra 2017 12:10:59

Poznámka: obdobie od 29.10.2016 00:00:01 do 31.10.2016 10:32:20