Oznamy o zmenách – rok 2023

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Janku Majerčíkovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Liptovský Mikuláš s účinnosťou od 15. júna 2023.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

1. júna 2023 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
JUDr. Marta Babincová, Mgr. Michaela JanečkováMgr. Radovan Ondreáš s pridelením na Mestský súd Bratislava IV,

pre obvod Krajského súdu v Žiline:

JUDr. Ing. Lucia Vážan Valocká, s pridelením na Okresný súd Martin,

pre obvod Krajského súdu v Prešove:

JUDr. Diana Králiková s pridelením na Okresný súd Bardejov,

pre Správny súd v Bratislave:

JUDr. Michal Davala, PhD., LL.M.

JUDr. Filip Hudec,

JUDr. Ingrida Hudecová,

JUDr. Róbert Jakubáč,

Mgr. Jana Ondrejková,

JUDr. Ivana Rudinská,

JUDr. Michaela Stankociová,

JUDr. Juraj Štorcel, PhD.,

JUDr. Barbora Vrbová,

pre Správny súd v Banskej Bystrici:

JUDr. Lukáš Kolibáb,

JUDr. Michaela Kútiková,

pre Správny súd v Košiciach:

JUDr. Pavol Dorič,

JUDr. Martin Ľudevít Fafaľák.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Romana Lajoša, sudcu Okresného súdu Bardejov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 1. októbra 2023 (uznesením č. 250 z 18. mája 2023).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. júna 2023:

JUDr. Soňu Gaškovú do funkcie podpredsedníčky Mestského súdu Košice,

JUDr. Ľuboša Vereša do funkcie podpredsedu Mestského súdu Košice.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Arpád Pastorek, sudca Okresného súdu Komárno, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 29. mája 2023 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2023.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:  

JUDr. Štefan Juhás, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. júna 2023 do 31.5.2024 (uznesenie č. 228 z 18. mája 2023),

JUDr. Andreu Kondllovú, sudkyňu Okresného súdu Piešťany, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave na obdobie od 1. júna 2023 do 31. mája 2024 (uznesenie č. 233 z 18. mája 2023).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. júna 2023:  

Mgr. Petra Macha, PhD., sudcu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd SR (uznesením č. 183 zo 16. mája 2023),

Mgr. Denisu Drúžkovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Malacky (uznesením č. 231 z 18. mája 2023),

JUDr. Luciu Tóth, sudkyňu Okresného súdu Bratislava IV, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Bratislave (uznesením č. 224 z 18. mája 2023),

Mgr. Helenu Marcinkechovú, sudkyňu Okresného súdu Dunajská Streda, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Bratislave (uznesením č. 226 z 18. mája 2023),

JUDr. Táňu Šefčíkovú, sudkyňu Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave (uznesením č. 230 z 18. mája 2023),

JUDr. Andreu Hadnagyovú, sudkyňu Okresného súdu Piešťany, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave (uznesením č. 229 z 18. mája 2023),

JUDr. Rastislava Dlugoša, PhD., sudcu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd SR (uznesením č. 182 zo 16. mája 2023),

JUDr. Juraja Valáška, sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne (uznesením č. 237 z 18. mája 2023),

Mgr. Ľubomíru Podmaníkovú, sudkyňu Okresného súdu Topoľčany, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre (uznesením č. 236 z 18. mája 2023),

JUDr. Miroslavu Korbašovú, sudkyňu Okresný súd Martin, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline (uznesením č. 235 z 18. mája 2023),

Mgr. Petra Straku, sudcu Okresného súdu Lučenec, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline (uznesením č. 234 z 18. mája 2023),

JUDr. Zuzana Berežnú, sudkyňu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach (uznesením č. 216 z 18. mája 2023),

JUDr. Andreu Darákovú, sudkyňu Okresného súdu Bardejov, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach (uznesením č. 218 z 18. mája 2023),

JUDr. Luciu Kallovú, sudkyňu Okresného súdu Stará Ľubovňa, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach (uznesením č. 220 z 18. mája 2023),

JUDr. Peter Vrbjar, sudcu Okresného súdu Rožňava, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Trnava (uznesením č. 227 z 18. mája 2023),

JUDr. Františka Čisovského, sudcu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 232 z 18. mája 2023).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Alenu Antalovú do funkcie podpredsedníčky Správneho súdu v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2023.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Jeanette Hajdinovú do funkcie predsedníčky Správneho súdu v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2023.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

11. mája 2023 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
Mgr. Ivana Bujdáková, hosťujúca sudkyňa s pridelením pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

Mgr. Marián Baláž, hosťujúci sudca s pridelením pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

Mgr. Radim Hudec, hosťujúci sudca s pridelením pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

Mgr. Zuzana Krajňáková, hosťujúca sudkyňa s pridelením pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

JUDr. Vladislav Pečík, s pridelením na Okresný súd Bratislava I,

pre obvod Krajského súdu v Trnave:

JUDr. Michaela Krzysztfek a JUDr. Michal Turák, s pridelením na Okresný súd Trnava,

Mgr. Anikó Aibeková a JUDr. Róbert Madarász, s pridelením na Okresný súd Dunajská Streda,

pre obvod Krajského súdu v Nitre:

JUDr. Jana Šatková, s pridelením na Okresný súd Nitra,

pre obvod Krajského súdu v Prešove:

JUDr. Žaneta Motyková, hosťujúca sudkyňa s pridelením pre obvod Krajského súdu v Prešove,

pre obvod Krajského súdu v Košiciach:

JUDr. Vladimíra Gajdošová, s pridelením na Okresný súd Rožňava,

JUDr. Juraj Komár, s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves.

pre Správny súd v Bratislave:

Mgr. Milada Artnerová a JUDr. Michaela Machová, PhD.,

pre Správny súd v Banskej Bystrici:

JUDr. Peter Piroš,

pre Správny súd v Košiciach:

Mgr. Michal Magur.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Ondreja Hvišča, PhD. do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Košiciach s účinnosťou od 15. mája 2023.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveril Mgr. Annu Križákovú plnením úloh predsedníčky Mestského súdu Bratislava II s účinnosťou od 1. júna 2023 do vymenovania predsedu menovaného mestského súdu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Mgr. Anna Križáková, predsedníčka Okresného súdu Bratislava V, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 11. mája 2023 vzdala výkonu funkcie predsedníčky menovaného okresného súdu.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia predsedu súdu zanikne uplynutím 31. mája 2023.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Mgr. Peter Králik, predseda Okresného súdu Bratislava II, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 4. mája 2023 vzdal výkonu funkcie predsedu menovaného okresného súdu.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia predsedu súdu zanikne uplynutím 31. mája 2023.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Mareka Fila, sudcu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd s účinnosťou od 1. júna 2023(uznesením č. 159 z 19. apríla 2023).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:  

JUDr. Andreja Matušovica, sudcu preloženého na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. mája 2023, na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom na obdobie od 1. mája 2023 (uznesenie č. 124 z 18. apríla 2023),

JUDr. Radoslava Svitanu, PhD., sudcu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. mája 2023 do 30. apríla 2024 (uznesenie č. 164 z 18. apríla 2023).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. júna 2023:  

JUDr. Ivanu Hauerlandovú, PhD., sudkyňu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Bratislave (uznesením č. 111 z 18. apríla 2023),

Mgr. Pavla Ištóka, sudcu Okresného súdu Piešťany, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Bratislave (uznesením č. 113 z 18. apríla 2023),

JUDr. Zuzana Korčekovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Bratislave (uznesením č. 115 z 18. apríla 2023),

JUDr. Danielu Uhríkovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Bratislave (uznesením č. 117 z 18. apríla 2023),

JUDr. Ing. Matúša Škarbalu, hosťujúceho sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici (uznesením č. 119 z 18. apríla 2023).

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Vladimír Hric, sudca Okresného súdu Poprad, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 20. apríla 2023 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. apríla 2023.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Miriam Oswaldovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava IV s účinnosťou od 11. apríla 2023.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Soni Mihaľákovej, sudkyni Okresného súdu Košice II, zanikne funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 31. marca 2023.

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

V tejto súvislosti jej podľa ustanovenia § 41 k 38 ods. 1 písm. b) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaniká aj výkon funkcie podpredsedu menovaného súdu.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Andrejovi Mitterpákovi, sudcovi Okresného súdu Košice I, zanikne funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 31. marca 2023.

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

JUDr. Štefana Tomáša, sudcu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Žiline na obdobie od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024 (uznesenie č. 71 zo 14. marca 2023),

JUDr. Dušana Szabóa, sudcu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2023 do 31. marca 2023 (uznesenie č. 73 zo 14. marca 2023),

JUDr. Juraja Valáška, sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne na obdobie od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024 (uznesenie č. 74 zo 14. marca 2023),

Mgr. Jána Odnogu, sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne na obdobie od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024 (uznesenie č. 76 zo 14. marca 2023),

JUDr. Beátu Javorkovú, sudkyňu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024 (uznesenie č. 77 zo 14. marca 2023),

JUDr. Pavla Tkáča, sudcu Krajského súdu v Košiciach, na výkon funkcie predsedu Správneho súdu v Košiciach s účinnosťou od 1. apríla 2023 (uznesenie č. 97 z 15. marca 2023),

JUDr. Petra Hunáka, PhD., sudcu Okresného súdu Brezno, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. mája 2023 do 30. apríla 2024 (uznesenie č. 72 zo 14. marca 2023).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:  

JUDr. Janu Dudíkovú, sudkyňu Okresného súdu Košice – okolie, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. apríla 2023 (uznesením č. 96 z 15. marca 2023),

JUDr. Jeanette Hajdinovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Bratislave k s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 106 z 15. marca 2023),

JUDr. Inu Šingliarovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava V, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 91 zo 14. marca 2023),

JUDr. Petra Molčana, sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2023  (uznesením č. 81 zo 14. marca 2023),

JUDr. Darinu Štoffovú, hosťujúcu sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2023  (uznesením č. 80 zo 14. marca 2023),

JUDr. Andreja Maukša, sudcu Okresného súdu Veľký Krtíš, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2023  (uznesením č. 83 zo 14. marca 2023),

JUDr. Miroslavu Körtvélyovú, sudkyňu Okresného súdu Michalovce, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júna 2023  (uznesením č. 85 zo 14. marca 2023).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Pavla Tkáča do funkcie predsedu Správneho súdu v Košiciach s účinnosťou od 1. apríla 2023.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveril JUDr. Evu Kovácsovú plnením úloh predsedníčky Okresného súdu Nové Zámky s účinnosťou od 15. marca 2023 do vymenovania predsedu menovaného okresného súdu.  

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:  

JUDr. Martinu Holecovú, sudkyňu Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. marca 2023 do 29. februára 2024 (uznesenie č. 57 z 15. februára 2023),

JUDr. Andrej Maukš, sudcu Okresného súdu Veľký Krtíš, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. marca 2023 do 31. mája 2023 (uznesenie č. 58 z 15. februára 2023),

JUDr. Jána Evina, sudcu Okresného súdu Bratislava IV, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. júna 2023 do 31. mája 2024 (uznesenie č. 56 z 15. februára 2023),

JUDr. Tatianu Sabadošovú, sudkyňu Krajského súdu v Košiciach, na výkon funkcie sudkyne na Správny súd v Košiciach na obdobie od 1. júna 2023 do 31. mája 2024 (uznesenie č. 59 z 15. februára 2023),

JUDr. Radovana Turčíka, sudcu Krajského súdu v Košiciach, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach na obdobie od 1. júna 2023 do 31. mája 2024 (uznesenie č. 60 z 15. februára 2023),

JUDr. Danu Jelinkovú Dudzíkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudkyne na Správny súd v Bratislave na obdobie od 1. júna 2023 do 31. mája 2024 (uznesenie č. 61 z 15. februára 2023).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:  

JUDr. Vieru Malinowsku, sudkyňu Okresného súdu Malacky, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. marca 2023 (uznesením č. 37 zo 14. februára 2023),

JUDr. Zdenku Mattielighovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 35 zo 14. februára 2023),

JUDr. Petru Vysaníkovú, sudkyňu Krajského súdu v Košiciach, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 38 zo 14. februára 2023),

JUDr. Danu Bystrianskú, sudkyňu Krajského súdu v Košiciach, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júna 2023  (uznesením č. 39 zo 14. februára 2023).

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Karol Rihák, predseda Okresného súdu Bratislava IV a JUDr. Viera Malinowska, predsedníčka Okresného súdu Malacky, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti vzdali výkonu funkcie predsedu menovaných okresných súdov.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného ich funkcia predsedu súdu zanikla uplynutím 28. februára 2023.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Daniele Kotrecovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava IV, zanikla funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 28. februára 2023.

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Alene Priecelovej, sudkyni Najvyššieho súdu SR, zanikla funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 28. februára 2023.

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Jana Tvrdá, sudkyňa Okresného súdu Piešťany, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 24. februára 2023 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikla uplynutím 28. februára 2023.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Vladimír Pribula, sudca Krajského súdu v Nitre, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 3. februára 2023 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 28. februára 2023.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Máriu Petruškovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Poprad s účinnosťou od 1. februára 2023.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Marii Rišiaňovej, sudkyni Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorá má od 8. februára 2016 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zanikne funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 31. januára 2023.

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ildikó Verkbauerová, sudkyňa Okresného súdu Košice I, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 26. januára 2023 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. januára 2023.

Preloženie sudcu

Oznamujeme Vám, že Súdna rada Slovenskej republiky preložila:  

JUDr. Jána Goliana, PhD., sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava V s účinnosťou od 1. februára 2023 (uznesením č. 5 zo 17. januára 2023),

JUDr. Jaroslavu Tóthovú Gederovú, sudkyňu Okresného súdu Lučenec, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Vranov nad Topľou s účinnosťou od 1. mája 2023 (uznesením č. 6 zo 17. januára 2023),

JUDr. Andreja Matušovica, sudca Okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. mája 2023 (uznesením č. 13 z 18. januára 2023),

Mgr. Alenu Čakváriovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 14 z 18. januára 2023),

JUDr. Blanku Podmajerskú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. júna 2023  (uznesením č. 15 z 18. januára 2023),

Mgr. Patríciu Železníkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 16 z 18. januára 2023),

JUDr. Silviu Zdráhalovú Rúfusovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 19 z 18. januára 2023),

JUDr. Petra Kvietka, sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 21 z 18. januára 2023),

Mgr. Denisu Slivovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 22 z 18. januára 2023),

JUDr. Janu Raganovú, sudkyňu Krajského súdu v Košiciach, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 23 z 18. januára 2023),

JUDr. Ing. Lenku Figulovú, sudkyňu Okresného súdu Spišská Nová Ves, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 25 z 18. januára 2023),

Mgr. Moniku Hrašnovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 26 z 18. januára 2023),

JUDr. Zuzanu Širokú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 27 z 18. januára 2023).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Alici Vörösovej, sudkyni Okresného súdu Dunajská Streda s účinnosťou od 1. februára 2023.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. júna 2023:

JUDr. Vladimíru Slobodovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava V, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Bratislave (uznesením č. 371 zo 14. decembra 2022),

JUDr. Drahomíru Mikulajovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici (uznesením č. 365 zo 14. decembra 2022),

JUDr. Alenu Antalovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici (uznesením č. 372 zo 14. decembra 2022),

JUDr. Katarínu Kochan Morovú, sudkyňu Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici (uznesením č. 367 zo 14. decembra 2022),

JUDr. Katarínu Petráň Vinczeovú, sudkyňu Okresného súdu Rimavská Sobota, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici (uznesením č. 369 zo 14. decembra 2022),

Mgr. Janu Fandákovú, LL.M., sudkyňu Okresného súdu Spišská Nová Ves, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach (uznesením č. 360 zo 14. decembra 2022),

Mgr. Slavomíra Podhorského, sudcu Okresného súdu Rožňava, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach (uznesením č. 362 zo 14. decembra 2022),

JUDr. Tomáša Kuruca, hosťujúceho sudcu pre obvod Krajského súdu v Košiciach, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach (uznesením č. 364 zo 14. decembra 2022).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu Mgr. Eve Suchovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava IV s účinnosťou od 1. januára 2023.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Petra Molčana do funkcie predsedu Správneho súdu v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. januára 2023.

Poznámka:

Oznamy o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2022, avšak bolo o nich rozhodnuté ešte v roku 2022, pozri: „Oznamy o zmenách – rok 2022“.

Začnite editovať obsah – Nadpis

Začnite editovať obsah – Nadpis

Začnite editovať zoznam tabov