Oznamy o zmenách – rok 2023

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Máriu Petruškovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Poprad s účinnosťou od 1. februára 2023.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Marii Rišiaňovej, sudkyni Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorá má od 8. februára 2016 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zanikne funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 31. januára 2023.

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ildikó Verkbauerová, sudkyňa Okresného súdu Košice I, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 26. januára 2023 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. januára 2023.

Preloženie sudcu

Oznamujeme Vám, že Súdna rada Slovenskej republiky preložila:  

JUDr. Jána Goliana, PhD., sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava V s účinnosťou od 1. februára 2023 (uznesením č. 5 zo 17. januára 2023),

JUDr. Jaroslavu Tóthovú Gederovú, sudkyňu Okresného súdu Lučenec, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Vranov nad Topľou s účinnosťou od 1. mája 2023 (uznesením č. 6 zo 17. januára 2023),

JUDr. Andreja Matušovica, sudca Okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. mája 2023 (uznesením č. 13 z 18. januára 2023),

Mgr. Alenu Čakváriovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 14 z 18. januára 2023),

JUDr. Blanku Podmajerskú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. júna 2023  (uznesením č. 15 z 18. januára 2023),

Mgr. Patríciu Železníkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 16 z 18. januára 2023),

JUDr. Silviu Zdráhalovú Rúfusovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 19 z 18. januára 2023),

JUDr. Petra Kvietka, sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 21 z 18. januára 2023),

Mgr. Denisu Slivovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 22 z 18. januára 2023),

JUDr. Janu Raganovú, sudkyňu Krajského súdu v Košiciach, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 23 z 18. januára 2023),

JUDr. Ing. Lenku Figulovú, sudkyňu Okresného súdu Spišská Nová Ves, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 25 z 18. januára 2023),

Mgr. Moniku Hrašnovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 26 z 18. januára 2023),

JUDr. Zuzanu Širokú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2023 (uznesením č. 27 z 18. januára 2023).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Alici Vörösovej, sudkyni Okresného súdu Dunajská Streda s účinnosťou od 1. februára 2023.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. júna 2023:

JUDr. Vladimíru Slobodovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava V, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Bratislave (uznesením č. 371 zo 14. decembra 2022),

JUDr. Drahomíru Mikulajovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici (uznesením č. 365 zo 14. decembra 2022),

JUDr. Alenu Antalovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici (uznesením č. 372 zo 14. decembra 2022),

JUDr. Katarínu Kochan Morovú, sudkyňu Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici (uznesením č. 367 zo 14. decembra 2022),

JUDr. Katarínu Petráň Vinczeovú, sudkyňu Okresného súdu Rimavská Sobota, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Banskej Bystrici (uznesením č. 369 zo 14. decembra 2022),

Mgr. Janu Fandákovú, LL.M., sudkyňu Okresného súdu Spišská Nová Ves, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach (uznesením č. 360 zo 14. decembra 2022),

Mgr. Slavomíra Podhorského, sudcu Okresného súdu Rožňava, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach (uznesením č. 362 zo 14. decembra 2022),

JUDr. Tomáša Kuruca, hosťujúceho sudcu pre obvod Krajského súdu v Košiciach, na výkon funkcie sudcu na Správny súd v Košiciach (uznesením č. 364 zo 14. decembra 2022).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu Mgr. Eve Suchovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava IV s účinnosťou od 1. januára 2023.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Petra Molčana do funkcie predsedu Správneho súdu v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. januára 2023.

Poznámka:

Oznamy o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2022, avšak bolo o nich rozhodnuté ešte v roku 2022, pozri: „Oznamy o zmenách – rok 2022“.