Oznamy o zmenách – rok 2022

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Vladimír Buchvald, sudca Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 8. septembra 2022 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. septembra 2022.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu Mgr. Milene Fegyesovej, sudkyni Okresného súdu Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1. augusta 2022.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala Mgr. Ivanu Datlovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Banskej Bystrici s účinnosťou od 15. septembra 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Tamara Sklenárová, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 25. augusta 2022 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Vladimír Peteja, sudca Špecializovaného trestného súdu, ktorý má od 18. júla 2017 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 23. augusta 2022 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Zlata Simková, sudkyňa Krajského súdu v Prešove sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 23. augusta 2022 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2022.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala Mgr. Daniela Konerackého do funkcie podpredsedu Okresného súdu Levice s účinnosťou od 1. októbra 2022.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Oľge Csémyovej, sudkyni Okresného súdu Dunajská Streda s účinnosťou od 1. októbra 2022.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Ivete Zelenayovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave zanikne funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 31. augusta 2022.

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Viera Zoľáková, sudkyňa Krajského súdu v Prešove sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 4. augusta 2022 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2022.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Petrovi Tóthovi, sudcovi Krajského súdu v Trenčíne s účinnosťou od 1. júla 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Mária Kubusová, sudkyňa Okresného súdu Poprad sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 3. augusta 2022 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Jozef Milučký, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 28. júla 2022 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. júla 2022.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila Mgr. Zitu Leimbergerovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava V, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťouod 1. septembra 2022(uznesením č. 143 z 20. júla 2022).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Zuzanu Korčekovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava II s účinnosťou od 15. júla 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia ​§ 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Miriamu Žákovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava I s účinnosťou od 1. júla 2022. 

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Ondrejovi Samašovi, sudcovi Krajského súdu v Trenčíne zanikne funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 30. júna 2022. 

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z.  súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. júla 2022: 

 • JUDr. Janu Coboriovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Nitra,
 • JUDr. Tibora Gála do funkcie podpredsedu Okresného súdu Brezno. ​

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

20. júna 2022 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • Simona Brngálová, hosťujúca sudkyňa s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trnave,
  • Lucia Kostolanská, s pridelením na Okresný súd Dunajská Streda,
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • Lucia Horvátová, s pridelením na Krajský súd v Trenčíne,
  • Dagmar Mičková, hosťujúca sudkyňa s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • Lucia Šuleková, s pridelením na Okresný súd Nitra,​
  • Filip Grznárik, s pridelením na Okresný súd Nitra,​
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • Martin Jažembovský, hosťujúci sudca s pridelením pre obvod Krajského súdu v Žiline,
  • Michaela Saganová​, s pridelením na Okresný súd Žilina,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • Ing. Matúš Škarbala, osťujúcisudca s pridelením pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
 • Monika Heldáková, s pridelením na Okresný súd Kežmarok,​
  • Monika Heldáková, s pridelením na Okresný súd Kežmarok,​
  • Svetlana Filipová, s pridelením na Okresný súd Kežmarok.​​

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Anna Bejdová, sudkyňa Okresného súdu Svidník sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 22. júna 2022 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2022. 

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:  

 • Mgr. Danielu Drnákovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júla 2022 (uznesením č. 123 z 15. júna 2022),
 • JUDr. Renátu Šiškovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd  v Bratislave s účinnosťou od 1. júla 2022 (uznesením č. 124 z 15. júna 2022),
 • JUDr. Jozefa Šuleka, sudcu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. októbra 2022 (uznesením č. 126 z 15. júna 2022).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolala JUDr. Romana Fitta z funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III. Funkcia predsedu okresného súdu zanikla menovanému uplynutím 10. júna 2022​.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala Mgr. Petra Hvizdoša do funkcie podpredsedu Okresného súdu Trenčín s účinnosťou od 15. júna 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ľubomír Bušík, PhD., sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 3. júna 2022 vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Marek Olekšák, podpredseda Okresného súdu Nitra, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 26. mája 2022 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 31. mája 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. júna 2022: 

 • JUDr. Daniela Ilavského do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Trnave,
 • ​JUDr. Boženu Michaláčovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Skalica.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Eva Behranová, podpredsedníčka Krajského súdu v Trnave, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 26. mája 2022 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného krajského súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikla uplynutím 31. mája 2022. 

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Ingrid Doležajovej, sudkyni Krajského súdu v Nitre s účinnosťou od 1. júna 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Dagmar Cabadajová, sudkyňa Krajského súdu v Žiline, ktorá má od 1. februára 2021 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z.sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 31. mája 2022 vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2022.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Ingrid Doležajová, podpredsedníčka Krajského súdu v Nitre, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 27. mája 2022 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného krajského súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikne uplynutím 31. mája 2022. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. René Štepánik, sudca Okresného súdu Bratislava V, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 26. mája 2022 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. júna 2022: 

 • JUDr. Reného Miltáka do funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava I,
 • JUDr. Antona Jačeka do funkcie predsedu Krajského súdu v Trnave,
 • ​JUDr. Ľuboša Murgaša do funkcie predsedu Okresného súdu Veľký Krtíš.

Zároveň oznamujeme, že JUDr. René Milták sa vzdal funkcie podpredsedu Okresného súdu Bratislava I z dôvodu jeho vymenovania do funkcie predsedu menovaného okresného súdu.​

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Dagmar Podhorcovej, sudkyni Krajského súdu v Nitre zanikne funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 31. mája 2022. 

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Stáž sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodla o stáži JUDr. Evy Behranovej, sudkyni Krajského súdu v Trnave na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky​ na obdobie od 1. júna 2022 do 31. mája 2023.​

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Jarmile Schromovej, sudkyni Okresného súdu Prievidza s účinnosťou od 1. júna 2022 do 31. mája 2025.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. júna 2022:

 • JUDr. Natáliu Slivenskú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Trnava,
 • Mgr. Alenu Búlikovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:  

 • Mgr. Ninu Dubovskú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 87 z 18. mája 2022),
 • JUDr. Michaelu Krajčovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 102 z 18. mája 2022),
 • JUDr. Dominiku Horváthovú, sudkyňu Okresného súdu Piešťany, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 88 z 18. mája 2022),
 • Mgr. Mareka Janigloša, sudcu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 89 z 18. mája 2022),
 • JUDr. Mareka Olekšáka, sudcu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 90 z 18. mája 2022),
 • JUDr. Bc. Viktora Marka, sudcu Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 91 z 18. mája 2022),
 • JUDr. Vladimíra Šalamúna, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 92 z 18. mája 2022),
 • JUDr. Martina Baločka, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júla 2022 (uznesením č. 93 z 18. mája 2022),
 • JUDr. Gabrielu Dubovú, PhD., sudkyňu Okresného súdu Vranov nad Topľou, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Humenné s účinnosťou od 1. septembra 2022 (uznesením č. 99 z 18. mája 2022).​

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Peter Csank, podpredseda Okresného súdu Rimavská Sobota, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 11. mája 2022 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 31. mája 2022. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Martin Murgaš, sudca Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 6. mája 2022 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila JUDr. Miroslavu Kvetkovú plnením úloh predsedníčky Okresného súdu Revúca s účinnosťou od 15. mája 2022 do vymenovania predsedu menovaného okresného súdu. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Michal Eliaš, podpredseda Okresného súdu Trnava, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 4. mája 2022 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 31. mája 2022. ​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:  

 • JUDr. Michala Eliaša, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 57 z 28. apríla 2022),
 • JUDr. Stanislavu Noskovú, sudkyňu Okresného súdu Rimavská Sobota, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Banská Bystrica s účinnosťou od 1. septembra 2022 (uznesením č. 59 z 28. apríla 2022).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. apríla 2022: 

 • JUDr. Moniku Bellovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Senica,
 • JUDr. Janu Krnáčovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Zvolen.​

Stáž sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodla o stáži JUDr. Janky Gibaľovej, sudkyni Okresného súdu Lučenec na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2022 do 11. mája 2022.​​

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Ladislavovi Pirosovi, sudcovi Okresného súdu Dunajská Streda s účinnosťou od 1. júna 2022.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Stanislava Galoviča do funkcie podpredsedu Okresného súdu Lučenec s účinnosťou od 1. apríla 2022.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Simonu Štanglovičovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Galanta s účinnosťou od 1. mája 2022 (uznesením č. 35 z 9. marca 2022).​

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

24. februára 2022 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Juraj Dziak, s pridelením na Okresný súd Galanta,
  • JUDr. Viktória Pagáčová, PhD., s pridelením na Okresný súd Galanta,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Adriana Tomrecaj, PhD., hosťujúca sudkyňa s pridelením pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • Mgr. Petra Cipková, s pridelením na Okresný súd Žilina,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • ​JUDr. Dušan Kucbel, s pridelením na Okresný súd Lučenec.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​​

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Magdaléne Blažovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave zanikla funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 28. februára 2022. 

Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t.j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. marca 2022: 

 • JUDr. Martinu Vančovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava IV,
 • JUDr. Elišku Šnajderovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Banská Bystrica.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila JUDr. Oľgu Kováčovú plnením úloh predsedníčky Okresného súdu Komárno s účinnosťou od 1. marca 2022 do vymenovania predsedu menovaného okresného súdu.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Ľudo​vít Majerčík, predseda Okresného súdu Komárno, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 9. februára 2022 vzdal výkonu funkcie predsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia predsedu súdu zanikne uplynutím 28. februára 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Adriana Konkolovská, podpredsedníčka Okresného súdu Komárno, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 8. februára 2022 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikne uplynutím 28. februára 2022. 

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Vladimíra Topoľančíka, sudcu Okresného súdu Ružomberok, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. marca 2022 (uznesením č. 20 zo 16. januára 2022). ​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Táňa Veščičiková, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 7. februára 2022 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 28. februára 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z.  o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Marianu Philadelphyovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Zvolen s účinnosťou od 15. februára 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Barbora Sopková, podpredsedníčka Okresného súdu Banská Bystrica, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 24. januára 2022 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikla uplynutím 31. januára 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. februára 2022: 

 • JUDr. Mariána Rošaka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Martin,
 • JUDr. Daniela Ivanka, PhD. do funkcie podpredsedu Okresného súdu Banská Bystrica.​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Eriku Bebčákovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. februára 2022 (uznesením č. 6 z 19. januára 2022).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. februára 2022: 

 • JUDr. Petra Štefčíka do funkcie predsedu Okresného súdu Partizánske,
 • JUDr. Ondreja Kekeňáka, PhD. do funkcie predsedu Okresného súdu Brezno.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. januára 2022: 

 • JUDr. Mariannu Hosťoveckú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Galanta,
 • ​JUDr. Renátu Krajčiovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Ružomberok,
 • JUDr. Petra Tobiaša do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Prešove.​

Poznámka:

Oznamy o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2022, avšak bolo o nich rozhodnuté ešte v roku 2021, pozri: „Oznamy o zmenách – rok 2021„.